Posiadacze ukraińskich dyplomów ukończenia studiów psychologicznych będą mogli świadczyć w Polsce usługi bez konieczności nostryfikacji – poinformował resort rodziny.

Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała o zainicjowaniu zmian w  ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zostanie w niej dodany art. 64a, który przewiduje, że posiadacze ukraińskich dyplomów ukończenia studiów psychologicznych będą mogli świadczyć w Polsce usługi bez konieczności nostryfikacji – podała Rzeczpospolita (Rz) w niedzielę.

„Projektowany przepis ma na celu umożliwienie obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającym uzyskany w Ukrainie dyplom jednolitych studiów na kierunku psychologia albo dyplom ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku psychologia, przyznający tytuł zawodowy specjalisty (Специалист) albo magistra (Магистр) na kierunku psychologia, świadczenie usług psychologicznych obywatelom Ukrainy, bez konieczności jego nostryfikacji. Dzięki temu będzie możliwe udzielanie świadczeń psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich rodaków, którzy nie znają języka polskiego” – „Rz” cytuje komunikat minister Maląg.

Zobacz także: Rząd: otwarty rynek pracy i 500+ dla uchodźców z Ukrainy

Przypisy będą dotyczyć zarówno do obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., jak i tych, którzy przebywali legalnie w kraju przed tą datą.

Uprawienia w zakresie świadczenia usług psychologicznych obywatelom Ukrainy będą przyznane od dnia 24 lutego 2022 r. na okres 18 miesięcy.

Projekt jest obecnie procedowany w Sejmie.

O podjęcie działań w tym zakresie zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego Rzecznik Praw Obywatelskich – przypomina Rzeczpospolita. RPO zaproponował, aby w miejscach, w których znajdują się duże skupiska uchodźców, podmioty lecznicze mogły tworzyć centra zdrowia psychicznego z punktami zgłoszeniowo-koordynacyjnymi zatrudniających personel posługujący się językiem ukraińskim. Zdaniem Rzecznika konieczne jest umożliwienie specjalistom z Ukrainy wykonywania zawodu, a podmiotom medycznym ich zatrudnianie.

Szef rządu przekazał następnie pismo RPO do resortu rodziny i polityki społecznej, który poinformował o opisywanych działaniach.

Zobacz także: Firmy tworzą nowe etaty, specjalnie dla uchodźców z Ukrainy

W środę 9 marca br. Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Reguluje ona m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski, będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy. Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Zobacz także: Ukraińcy będą pracować w polskich szkołach po błyskawicznych kursach języka polskiego

rp.pl / rynekzdrowia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz