Prezydent zawetował nowelizację ustawy oświatowej

Prezydent Andrzej Duda oświadczył w czwartek, że nie podpisze nowej ustawy Prawo Oświatowe przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Portal telewizji TVN24 zacytował ocenę głowy państwa – „Mimo tego, że długo prowadzone były prace nad tą ustawą, niestety nie udało się osiągnąć czegoś, co ja bym nazwał społecznym kompromisem”. Andrzej Duda argumentował taką ocenę faktem, że przygotowując projekt ustawy resort i obóz rządzący nie przeprowadził wysłuchania publicznego.

„Projekt nie uzyskał, jak widać, szerokiej społecznej akceptacji” – stwierdził prezydent. Powoływał się on na 133 listy protestacyjne, wśród których były i takie podpisane przez kilkadziesiąt organizacji społecznych.

Wśród nowych regulacji jakie zawarto w projekcie ustawy przygotowanym przez obóz rządzący wprowadzono między innymi zobowiązanie dyrektora placówki do konsultowania z rodzicami uczniów w kwestii dopuszczenia do działania na terenie szkoły zewnętrznych organizacji niepublicznych. Rada rodziców miałaby prawo do bieżącego monitorowania ich dalszych działań.

Prawo do zaopiniowania działalności organizacji, która chciałaby przeprowadzić działania wśród uczniów w szkole nabyłaby także, zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez resort Przemysława Czarnka.

Nowe regulacje nie obejmowałyby działań podejmowanych przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, organizację harcerską objętą honorowym protektoratem prezydenta RP lub Polski Czerwony Krzyż, w ramach zadań zleconych przez administrację publiczną.

Projekt ustawy wprowadził też swoistą rejonizację dla dzieci korzystających z nauczania domowego. Miała on zmusić rodziców do przypisania ich do szkoły znajdującej się w województwie zamieszkania lub województwie sąsiednim, zamiast do dowolnie wybranej szkoły w kraju.

Wniosek o zgodę na prowadzenie edukacji domowej dziecka rodzice mogliby złożyć tylko między 1 lipca a 21 września, a egzaminy klasyfikacyjne byłyby przeprowadzane tylko w szkole, a nie online.

Prezydent Duda po raz kolejny blokuje inicjatywę zmiany ustawy oświatowej. Poprzedni projekt nowelizacji Prawa oświatowego przygotowany przez resort ministra Czarnka został zawetowany przez głowę państwa w marcu.

tvn24.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz