Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy ogłosili w czasie swojego wtorkowego spotkania pogłębienie współpracy w formule „Trójkąta Lubelskiego”.

Efektem wtorkowego spotkania Jacka Czaputowicza, Linasa Linkevičiusa iDmytro Kułeby stało się podpisanie deklaracji w sprawie „współpracy w ramach UE i NATO oraz wyzwań, jakie niesie aktywność Rosji w regionie”. Szefowie dyplomacji trzech państw twierdzą, że ich zbliżenie opiera się na „wielowiekowej historyczne i kulturalne więzi pomiędzy ich narodami” oraz wyrażają przekonanie o korzyściach „z tworzenia coraz silniejszych więzi politycznych, gospodarczych,
infrastrukturalnych, bezpieczeństwa i kulturalnych pomiędzy ich krajami”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Ministrowie mają ambicję „kształtowania bieżącej sytuacji politycznej, kulturalnej i społecznej Europy Środkowej” i zwracają uwagę na „strategiczne znaczenie zintensyfikowanej współpracy pomiędzy Unią Europejską, NATO i krajami Partnerstwa Wschodniego” oraz „funkcjonowanie Inicjatywy Trójmorza”. Sygnatariusze deklaracji jasno też dają do zrozumienia przeciw komu skierowana jest projektowana współpraca.

„Biorąc pod uwagę trwającą rosyjską agresję na Ukrainę, zobowiązują się do koordynacji swoich działań w celu przestrzegania prawa międzynarodowego, zarówno poprzez współpracę trójstronną, jak i w ramach organizacji międzynarodowych (NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy, OBWE)” – zapisano w deklaracji. Ministrowie trzech państw zadeklarowali również „niezmiennie mocne potępienie próby aneksji Autonomicznej Republiki Krymu oraz miasta Sewastopol przez Federację Rosyjską. Nie uznają jej i nigdy tego nie uczynią”. Dodatkowo wzywają „Federację Rosyjską do wycofania swoich wojsk z części regionów donieckiego i ługańskiego” i „Potwierdzają swoje niezachwiane poparcie dla niepodległości, suwerenności i integralności
terytorialnej Ukrainy w ramach międzynarodowo uznanych granic”.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Litwy deklarują przy tym „mocne poparcie dla europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy oraz przyjmują z zadowoleniem jej europejski wybór”. Chwalą też związku Ukrainy z NATO i popierają ideę przystąpienia tego państwo do Sojuszu. W związku z tym trzy państwa „zobowiązują się do pogłębiania i poszerzania polsko-litewsko-ukraińskiej współpracy wojskowej, tak poprzez działania bilateralne i trójstronne, jak również w pełni wykorzystując możliwości tworzone przez NATO”.

Wśród płaszczyzn współpracy wymienia się także wspieranie mechanizmu Partnerstwa Wschodniego, wzajemne wsparcie w zakresie walki z pandemią koronawirusa, stymulowanie wzajemnego handlu i inwestycji, włączanie Ukrainy do projektu „Trójmorza” oraz „wdrażanie reform polityczno-ekonomicznych na Ukrainie”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„By zapewnić osiągnięcie wyżej wymienionych celów Ministrowie podejmują decyzję o stworzeniu trójstronnej platformy współpracy politycznej, ekonomicznej i społecznej pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Republiką Litewską i Ukrainą – Trójkąta Lubelskiego” – napisano w podsumowaniu deklaracji. Zakłada to regularne spotkania szefów dyplomacji trzech państw, „także na marginesie spotkań wielostronnych i przy udziale wybranych partnerów” oraz „konsultacje wyższych urzędników ministerstw spraw zagranicznych oraz ustanowić oficerów łącznikowych”.

Czytaj także: Szef MSZ Ukrainy tłumaczy się ws. ostatnich ustępstw na rzecz Węgrów

gov.pl/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz