PKN Orlen pozwał dwa banki m.in. mBank oraz producentów kart: MasterCard Europe i VISA Europe. Sprawa dotyczy roszczenia odszkodowawczego w wysokości 635,7 milionów złotych. mBank poinformował o zaistniałej sytuacji w swoim rocznym raporcie. Nie ujawniono nazwy drugiego banku.

Jak poinformował w sobotę portal Business Insider, wśród pozwanych są różne banki. Ujawniono nazwę tylko jednego z nich. Pozew dotyczy także producentów kart płatniczych. Pozew został złożony przez Orlen na początku lutego.

Orlen żąda zasądzenia kwoty odszkodowania od mBanku i od innego banku krajowego. Podobne roszczenia ma względem Master Card Europe i VISA Europe Management Services.

Zobacz także: Orlen będzie promował swoją markę w Niemczech, Czechach i na Słowacji

Orlen zarzuca pozwanym (oraz innym działającym w Polsce) bankom, udział w bezprawnym porozumieniu naruszającym przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.  Zdaniem spółki doszło także do naruszenia postanowień traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Jak informuje portal, zdaniem Orlenu banki brały udział “w porozumieniu ograniczającym konkurencję na rynku usług acquiringowych związanych z regulowaniem zobowiązań klientów z tytułu płatności za nabywane przez nich towary i usługi za pomocą kart płatniczych na terytorium Polski”.

mBank poinformował, że aktualnie prowadzi prace nad przygotowaniem odpowiedzi na pozew.

mBank zakomunikował także wewnątrz raportu, że w 2019 r. odnotował 1,01 mld zł zysku netto w porównaniu do 1,3 mld zł rok wcześniej. Wyniki pokrywają się z szacunkami z początku lutego.

O 14,5 proc. rok do roku do 4 mld zł wzrósł w 2019 roku wynik odsetkowy banku. Wynik z tytułu prowizji był niższy o 1,2 proc. Sięgał 0,96 mld zł. jest to zgodne ze wstępnymi danymi przedstawionymi na początku lutego.

Warto przypomnieć, że zyski mBanku spadły w czwartym kwartale o dwie trzecie. Było to spowodowane wyrokami TSUE.

Zobacz także: Orlen wystąpił do Rosjan o odszkodowania za zanieczyszczoną ropę

Koszty ryzyka ukształtowały się w 2019 roku na poziomie 79 punktów bazowych. Odpisy netto i zmiana wartości kredytów oraz pożyczek wzrosły o 14,3 proc. do wysokości 794 mln zł.

Pod koniec 2019 roku współczynnik Tier I Grupy mBanku wynosił 16,5 proc. TCR był zaś równy 19,5 proc.

Bank poinformował także wewnątrz raportu, że w czwartym kwartale 2019 r. wysokość rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi wyniosła 293 mln zł. Dało to w całym roku łączną kwotę 388 mln zł.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

businessinsider.com.pl / kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply