W Dzienniku Ustaw opublikowany został komunikat ministra cyfryzacji w kwestii wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy.

W Dzienniku Ustaw w sobotę została opublikowana ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. W Dzienniku Ustaw opublikowano także komunikat ministra cyfryzacji w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych, które umożliwiają stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy (nadawanie numeru PESEL) – podał PAP w niedzielę.

Zobacz także: PKO BP pracuje nad mechanizmem wymiany hrywny na złote

Komunikat ministra określa termin wdrożenia rozwiązań technicznych na dzień 13 marca 2022 r. Na dzień 16 marca 2022 r. ustanowiono zaś termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków.

W środę Sejm przyjął ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W specustawie znalazły się regulacje związane m.in. z kwestią legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą.

Przyjęta w środę specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje m.in. kwestie związane z legalności pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, oraz udzielaną im pomocą. Regulacje przewidują, że ukraińscy uchodźcy, którzy przybyli do Polski będą mogli m.in. otrzymać numer PESEL. Ich pobyt w Polsce będzie uznawany za legalny przez 18 miesięcy.

Legalny będzie również pobyt dzieci urodzonych już w Polsce przez Ukrainki, które uciekły przed wojną. Ukraińcy będą mieli możliwość podjęcia tutaj pracy i uzyskania dostępu do opieki zdrowotnej. Ukraińscy uczniowie oraz studenci będą mogli kontynuować naukę w polskich szkołach i uczelniach. Specustawa zaostrza także kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi oraz sutenerstwem popełnione w czasie wojny na Ukrainie.

Osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy wypłacane będą świadczenia pieniężne w kwocie 40 zł dziennie, czyli ok 1200 zł miesięcznie. Okres wypłacania świadczenia będzie wynosił maksymalnie 60 dni. Uchodźcy z Ukrainy także otrzymają pomoc finansową. Otrzymają jednorazowo 300 zł (na osobę).

W nocy z piątku na sobotę specustawa wraz z poprawkami została przyjęta przez Senat. Jedna z senackich poprawek zakłada, że osoba objęta przepisami ustawy nie musi przybyć do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Inna poprawka zakłada, że pomocą mają zostać objęte także osoby, które przybyły z Ukrainy, nie są obywatelami tego państwa ani obywatelami Polski, lecz miały na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały lub status uchodźcy. Kolejna poprawka przewiduje objęcie pomocą również Białorusinów, którzy uciekli z Ukrainy.

Zobacz także: Kijów negocjuje z UE, aby aresztowane rosyjskie rezerwy wykorzystać do odbudowy kraju

pap / money.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply