Zgodnie z przyjętą ustawą, ludami tubylczymi na Ukrainie są zasadniczo Tatarzy Krymscy, Karaimowie i Krymczacy – ludność bez własnego państwa. Mają oni m.in. prawo do zakładania szkół z własnym językiem nauczania. Przepisy te nie dotyczą Polaków, Węgrów czy Rosjan.

W czwartek ukraiński parlament uchwalił w całości projekt ustawy „O ludach tubylczych Ukrainy”. Zagłosowało za nim 325 deputowanych z niemal wszystkich frakcji. Głosowanie zbojkotowali deputowani z prorosyjskiej partii Platforma Opozycyjna-Za Życiem.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1219.18 PLN    (5.54%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Pod pojęciem „ludu tubylczego” (ukr. корінний народ) ustawodawstwo ukraińskie definiuje autochtoniczną wspólnotę ludzi o charakterze etnicznym żyjącą na ukraińskim terytorium, z własnym językiem i kulturą, posiadającą tradycyjne, społeczne, kulturowe lub przedstawicielskie organy, która nie posiada własnego państwa poza granicami Ukrainy. Taka ludność posiada też odpowiednią, tubylczą samoświadomość i jest mniejszością w ukraińskim społeczeństwie.

Nowa ustawa gwarantuje ludom tubylczym na Ukrainie ochronę przed wszelkimi działaniami ukierunkowanymi na pozbawienie ich oznak przynależności etnicznej i integralności czy dóbr kultury, przed wysiedleniami lub przymusowym przesiedlaniem z obszarów zwartego zamieszkania, jak również przed przymusową asymilacją lub integracją w jakiejkolwiek formie, Nie wolno też wzniecać względem takich społeczności nienawiści.

Ustawa gwarantuje im też prawa kulturowe, oświatowe, językowe i informacyjne, jak również prawo do zrównoważonego rozwoju. Tym samym, ludność rdzenna może zakładać swoje szkoły z własnym językiem nauczania. Tacy ludzie mogą też zakładać swoje media i otrzymywać dofinansowanie z budżetu państwa na działalność swoich organów przedstawicielskich.

Celem projektu jest określenie statusu prawnego rdzennych ludów Ukrainy i ustanowienie gwarancji prawnych dla pełnego posiadania wszystkich praw człowieka i podstawowych wolności osób, które należą do rdzennych ludów Ukrainy, ustanowionych normami prawa międzynarodowego,a także przewidzianych w Konstytucji i ustawach Ukrainy” – napisano w uzasadnieniu do dokumentu.

Większość przepisów ustawy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a część dotycząca mieszkańców Krymu miałaby zacząć obowiązywać po odzyskaniu tego terytorium. Dotyczy to przepisów, które stanowią, iż ludność tubylcza ma prawo kierować na swoje potrzeby część dochodów budżetów wszystkich szczebli, pochodzących z użytkowania zasobów naturalnych Autonomicznej Republiki Krymu i miasta Sewastopol.

Zasadniczo, przepisy uznają za ludność tubylczą Ukrainy: tatarów krymskich, Krymczaków, Karaimów. Pozostała ludność, w tym Polacy, Węgrzy czy Rosjanie, są uznawani za mniejszości narodowe, jako że posiadają swoje własne państwa.

Przeczytaj: Węgierscy eurodeputowani: Ukraina depcze prawa mniejszości narodowych

Czytaj także: Szef MSZ Węgier w ONZ: sytuacja mniejszości etnicznych na Ukrainie jest nieakceptowalna

Projekt ustawy był wcześniej krytykowany przez Rosję. Na początku czerwca br. prezydent Władimir Putin skrytykował fakt, że dokument nie uznaje żyjących na Ukrainie Rosjan za ludność tubylczą. „To nie jest po prostu niepoprawne – to śmieszne i bezsensowne (…) absolutnie niezgodne z historią” – uważa Putin. Na te słowa krytycznie zareagowało MSZ Ukrainy.

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski proponuje utworzenie ciał przedstawicielskich ludów tubylczych, które byłyby upoważnione do ich reprezentowania i podejmowania decyzji w ich imieniu.

Przypomnijmy, że Zełenski jako kandydat na prezydenta Ukrainy opowiadał się za wprowadzeniem nowej ustawy, które broniłoby zamieszkujących Ukrainę osób narodowości innej niż ukraińska.

Pisaliśmy też, że w grudniu 2019 roku Komisja Wenecja oświadczyła, że nowa ukraińska ustawa językowa nie zapewnia równowagi pomiędzy wzmacnianiem języka ukraińskiego, a zabezpieczaniem praw językowych mniejszości narodowych na Ukrainie. Komisja twierdzi, że niedopuszczalne jest przyznawanie większych praw językom niektórych niewielkich grup etnicznych określonym jako „rdzenne narodowości Ukrainy” (Tatarzy Krymscy, Krymczacy, Gagauzi), a pozbawianie tych praw grup narodowych mających swoje narodowe ojczyzny.

dw.com / zaxid.net / Unian / Kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz