W rezolucji przyjętej w środę przy 521 głosach za, 152 przeciw i 21 wstrzymujących się, Parlament Europejski przyjął wniosek dotyczący unijnego mechanizmu „ochrony i wzmocnienia demokracji, praworządności i praw podstawowych”, który wiąże wypłacalność środków z praworządnością.

Jak poinformowała strona parlamentu europejskiego europosłowie przyjęli w środę rezolucję wzywającą do powiązania wypłat unijnych pieniędzy z praworządnością.

Zobacz też: Wiceszefowa KE: Wydarzenia w Polsce są bardzo niepokojące

Parlament obawia się „wzrostu i utrwalenia tendencji autokratycznych i nieliberalnych, dodatkowo potęgowanych przez COVID-19″. Twierdzi także, że w kilku krajach szerzy się „korupcja, dezinformacja”. Stwierdza również, że UE nie posiada narzędzi niezbędnych do zajęcia się „bezprecedensowym i nasilającym się kryzysem jej podstawowych wartości”, wskazując na niezdolność Rady do dokonania znaczących postępów w toczących się procedurach.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego proponują narzędzie oparte na dowodach, „które będzie miało jednakowe, obiektywne i sprawiedliwe zastosowanie do wszystkich państw członkowskich, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości i proporcjonalności”.

Zobacz też: Polacy i Węgrzy sprawdzą praworządność w Unii Europejskiej

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Nowy „roczny cykl monitorowania” ma obejmować aspekty prewencyjne i naprawcze związane z zaleceniami dla poszczególnych krajów, z harmonogramami i celami powiązanymi z konkretnymi środkami, w tym z postępowaniem w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i uwarunkowaniami budżetowymi.

„Nasza propozycja zastępuje jednym rocznym cyklem monitorowania kilka narzędzi, które okazały się nieskuteczne. Nierozwiązanie poważnych problemów zidentyfikowanych w tym obszarze może prowadzić do podjęcia konkretnych środków naprawczych, które byłyby bardziej skuteczne niż nasze obecne, niespójne ramy, zwłaszcza gdy te środki zostaną powiązane ze skutkami budżetowymi. Zawarcie porozumienia międzyinstytucjonalnego byłoby potężnym sygnałem, że Unia Europejska poważnie podchodzi do ochrony swoich podstawowych wartości” – powiedział sprawozdawca projekty Michał Šimećka z partii Progresívne Slovensko.

Zobacz też: Raport KE: Zarzuty względem „praworządności” w Polsce. Pod lupą sądownictwo, media oraz CBA

Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz