Osiągnięto tymczasowe porozumienie między niemiecką prezydencją w Radzie UE i przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego ws. utworzenia Europejskiego Funduszu Obronnego (EDF).

Europejski Fundusz Obronny został zainicjowany w 2017 r. przez Komisję Europejską. Jego celem jest pomoc państwom członkowskim w zwiększeniu krajowych inwestycji w badania w dziedzinie obrony, rozwój prototypów, zakupu sprzętu wojskowego i technologii, co ma podnosić ogólny poziom bezpieczeństwa UE.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6558.82 PLN    (29.81%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Fundusz składa się z dwóch części. Pierwsza dotyczy badań naukowych, a druga ma zachęcać państwa członkowskie do współpracy przy zakupach wyposażenia obronnego i technologii poprzez współfinansowanie z budżetu UE.

Według szacunków KE brak współpracy w kwestii obronności między państwami unijnymi kosztuje je 25-100 mld euro rocznie, a dzięki łączeniu zamówień można by zaoszczędzić do 30 proc. rocznych wydatków na obronność.

Porozumienie zakłada, że fundusz wyniesie 7,953 mld euro według cen bieżących. Z tej puli 2,651 mld euro zostanie przeznaczone na badania, a 5,302 mld euro na działania rozwojowe. Określi również ramy współpracy z państwami i podmiotami trzecimi.

Fundusz będzie funkcjonował w tym samym okresie co wieloletnie ramy finansowe UE – od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2027 r.

Wstępne porozumienie musi teraz zostać potwierdzone przez ambasadorów państw członkowskich zasiadających w Komitecie Stałych Przedstawicieli (Coreper). Następnie Parlament Europejski i Rada przyjmą proponowane rozporządzenie w procedurze drugiego czytania.

EDF jest kontynuacją Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego (EDIDP) i działań przygotowawczych w zakresie badań nad obronnością (PADR), które zostały ustanowione w 2017 r.

CZYTAJ TAKŻE: Europejski czołg przyszłości i okręt patrolowy: główne kierunki rozwoju współpracy wojskowej w Europie wg EDA

Kresy.pl / consilium.europa.eu

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz