Według szacunków Ministerstwa Finansów w całym 2020 r. PKB obniży się o 3,4 proc., deficyt sektora wyniesie 8,4 proc. PKB, liczony według unijnej metodologii dług publiczny wyniesie 55,2 proc. PKB, inflacja CPI znajdzie się zaś na poziomie 2,8 proc.

Rada Ministrów przyjęła we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji – informuje Ministerstwo Finansów. Według szacunków zawartych w dokumencie, PKB Polski obniży się w całym 2020 roku o 3,4 proc. Dług publiczny sięgnie poziomu 55,2 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 8,4 proc. Na poziomie 2,8 proc. znajdzie się poziom inflacji CPI.

Podano, że nowy Program konwergencji do 30 kwietnia zostanie przekazany Komisji Europejskiej.

„Wybuch epidemii i jej szybkie rozprzestrzenianie się na całym świecie oraz niezbędne działania władz mające na celu niedopuszczenie do gwałtownego przyrostu zachorowań stanowią wyzwanie dla gospodarki o nieobserwowanej dotąd skali” – czytamy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Podkreślono, że zakładany jest silny spadek aktywności gospodarczej w II kw. 2020 roku. Będzie on dotyczył wszystkich głównych sektorów gospodarki. Odbudowa aktywności gospodarczej oczekiwana jest dopiero w drugiej połowie bieżącego roku. Niestety funkcjonowanie gospodarki będzie nawet wtedy inne niż przed wybuchem epidemii.

Podano także, że PKB w całym 2020 roku spadnie o 3,4 proc. Zaznaczono, że jest to pierwsza tego typu sytuacja od początku lat 90. „Spadek zanotuje konsumpcja prywatna oraz inwestycje, zwłaszcza te poza sektorem instytucji rządowych
i samorządowych. Silny spadek popytu zagranicznego na towary i usługi wpłynie na spadek eksportu. Mniejszy popyt krajowy przełoży się jednak na silniejsze ograniczenie importu. W efekcie pozytywny wkład we wzrost PKB powinien zachować eksport netto” – dodano.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Rządowa „Tarcza Antykryzysowa” w rzeczywistości o połowę mniejsza? „To kreatywna księgowość”

Czytamy także, że zmniejszenie aktywności gospodarczej wpłynie negatywnie na sytuację na rynku pracy.

Rząd informuje także o szacunkach dotyczących poziomu inflacji. „Zakłada się, że średnio w br. inflacja wyniesie 2,8 proc.” – czytamy.

Podkreślono także, że sytuacja makroekonomiczna negatywnie wpłynie na poziom dochodów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.

„Poziom wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2020 r. zdeterminowany będzie
z kolei przede wszystkim przez skalę pomocy kierowanej w Tarczy antykryzysowej do przedsiębiorstw w celu podtrzymania aktywności biznesowej oraz w celu wsparcia rynku pracy. Połączony efekt działań w reakcji na epidemię, a także ubytku dochodów podatkowych doprowadzi w br. do znaczącego pogorszenia wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wzrostu długu sektora. Przy zaprezentowanych skutkach działań antykryzysowych, deficyt sektora instytucji rządowych
i samorządowych wzrośnie z 0,7% PKB z 2019 r. do 8,4% PKB w 2020 r, dług sektora w 2020 r. zwiększy się z kolei do 55,2% PKB.” – zaznaczono.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Resort finansów podkreślił, że przedstawione szacunki są bardzo niepewne, ryzyko zaś wyjątkowo wysokie, co jest spowodowane możliwością przedłużenia ogólnospołecznej kwarantanny ponad to, co zostało założone.

Zobacz także: Pożyczki dla przedsiębiorców nawet do 15 mln złotych. Można już składać wnioski

www.gov.pl / kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz