Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenko podpisał ustawę o zapobieganiu rehabilitacji nazizmu oraz nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu ekstremizmowi. Obydwie ustawy zostały uchwalone przez białoruski parlament i są wpisane do krajowego rejestru aktów prawnych Republiki Białorusi. Polscy działacze przebywający w białoruskim areszcie oskarżeni są właśnie o „rehabilitację nazizmu”.

Wzmocnioną odpowiedzialność za szerzenie nazizmu i jego przejawy wprowadziła na Białorusi już ustawa zaostrzająca przepisy w zakresie walki z „nazistowską propagandą”. Projekt poszerzył ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi, Kodeks wykroczeń administracyjnych oraz Kodeks karny Republiki Białorusi. Prawo weszło w życie 1 lutego 2020 r.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

170 PLN    (0.77%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Zdecydowano jednak, że wysiłki mające na celu zapobieżenie rehabilitacji nazizmu wymagają odrębnego, dedykowanego prawa. Potrzeba ta tłumaczy się szczególnym znaczeniem problemu dla Białorusi” – zaznacza rządowa agencja informacyjna „BiełTA”.

Ustawa o zapobieganiu rehabilitacji nazizmu ma na celu kompleksową regulację przeciwdziałania „propagowaniu nazizmu”. Ustawa opiera się na przepisach zawartych wcześniej w ustawie o przeciwdziałaniu ekstremizmowi.

Propaganda, publiczne demonstracje, produkcja i dystrybucja nazistowskich symboli są obecnie karalne. Osoby, które popełnią takie czyny więcej niż jeden raz, zostaną postawione przed sądem. Za udział w formacji ekstremistycznej grozi postępowanie karne.

Postępowanie karne w tym zakresie toczyć się będzie w ramach podjęcia działań na szkodę bezpieczeństwa narodowego Republiki Białorusi lub finansowania działalności ekstremistycznej.

Kodeks karny został rozszerzony o nowe artykuły mające na celu karanie tych, którzy pomagają i podżegają do działalności ekstremistycznej. Szkolenia lub innego rodzaju przygotowania do udziału w działaniach ekstremistycznych będą karane. Karane będą również zaniechania wykonywania decyzji uznających organizację lub działania samozatrudnionego biznesmena za ekstremistyczne.

CZYTAJ TAKŻE: Trwają prace nad nową konstytucją Białorusi – Łukaszenko omówił zasady nowej ustawy zasadniczej

Ustawa ma na celu stworzenie wszechstronnych podstaw prawnych i organizacyjnych dla działań na rzecz przeciwdziałania rehabilitacji nazizmu.

Prawo zabrania rehabilitacji nazizmu lub pomocy w rehabilitacji nazizmu w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek kształcie lub formie. Rehabilitacja nazizmu jest rozumiana jako publiczne działania, które usprawiedliwiają ideologię i praktykę nazizmu, aprobują lub zaprzeczają zbrodniom popełnionym przez nazistów. Rehabilitacja nazizmu jest również rozumiana jako działania gloryfikujące nazistowskich zbrodniarzy i ich wspólników.

CZYTAJ TAKŻE: Czciciele „mordercy Białorusinów”. Białoruska władza i opozycja zachowują jednolitą narrację historyczną wobec Polski

Ustawa określa także główne kierunki zapobiegania rehabilitacji nazizmu. Należą do nich wysiłki na rzecz wzbudzenia nietolerancji wobec nazizmu w społeczeństwie, tworzenie produktów informacyjnych służących zapobieganiu rehabilitacji nazizmu, monitorowanie przestrzegania ustawodawstwa, wysiłki na rzecz przeciwdziałania rehabilitacji nazizmu w toku unieśmiertelniania pamięci o poległych, wysiłki na rzecz gloryfikacji zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945.

Przewidziane są również środki mające na celu przeciwdziałanie rehabilitacji nazizmu. Lista takich środków i procedura ich stosowania pokrywa się ze środkami mającymi na celu przeciwdziałanie ekstremizmowi.

Kolejna ustawa podpisana przez Łukaszenkę znowelizowała ustawę o przeciwdziałaniu ekstremizmowi.

Zdefiniowano termin „formacja ekstremistyczna” jako grupę obywateli zaangażowanych w działania ekstremistyczne lub udzielających pomocy w takich działaniach lub finansujących takie działania. Jednocześnie odrzucono węższy termin „grupa ekstremistów”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wprowadzono termin „ekstremistyczne symbole i atrybuty”. Zawiera on między innymi nazistowskie symbole i atrybuty. Przypomnijmy, że na Białorusi za „symbol ekstremistyczny” uznaje się także m.in. biało-czerwono-białe flagi używane przez opozycję.

Rząd będzie prowadził listy organizacji, formacji, samozatrudnionych biznesmenów i obywateli zaangażowanych w działalność ekstremistyczną. Listy te pomogą między innymi w podejmowaniu decyzji o wydaleniu, odmowie wjazdu, pozbawieniu obywatelstwa, ograniczeniu prawa do zajmowania określonych stanowisk (służba cywilna, służba wojskowa), ograniczeniu prawa do wykonywania określonych czynności (nauczanie, działalność odnoszące się do legalnego obrotu bronią i materiałami wybuchowymi).

Oprócz prokuratora generalnego prokuratorzy obwodów i miasta Mińska otrzymali uprawnienia do zawieszania działalności organizacji i składania wniosków do sądów w celu uznania organizacji za ekstremistyczne i zakończenia ich działalności.

Kodeks postępowania cywilnego określa, jak szybko sądy muszą rozpatrywać sprawy o uznanie organizacji za ekstremistyczną, o likwidację organizacji, o uznanie symboli, atrybutów, produktów informacyjnych za materiały ekstremistyczne. Sądy będą musiały zakończyć takie sprawy w ciągu miesiąca od przyjęcia odpowiednich wniosków.

Główne postanowienia ustaw podpisanych przez prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę wejdą w życie w miesiąc po ich oficjalnym ogłoszeniu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Polscy działacze oskarżeni o „rehabilitację nazizmu”

Liderom Związku Polaków na Białorusi Andżelice Borys i Marii Tiszkowskiej przedłużono areszt – podał w piątek portal Znadniemna.pl powołując się na anonimowych informatorów. Portal zdecydował o niepodawaniu danych informatorów z uwagi na ich bezpieczeństwo.

„Należy się domyślać, że reszta uwięzionych Polaków – prezes Oddziału ZPB w Lidzie Irena Biernacka i członek Zarządu Głównego ZPB Andrzej Poczobut także pozostaną w areszcie do co najmniej połowy sierpnia” – czytamy na portalu.

Obrońcy Andżeliki Borys mają zamiar zaskarżyć w środę decyzję o przedłużeniu jej aresztowania.

W marcu w ramach represji skierowanych wobec polskiej mniejszości na Białorusi do aresztu trafili Anna Paniszewa – prezes Forum Polskich Inicjatyw Brześcia i Obwodu Brzeskiego, Andżelika Borys – prezes Związku Polaków na Białorusi, Andrzej Poczobut – członek Zarządu Głównego ZPB, Irena Biernacka – prezes struktur ZPB w Lidzie oraz Maria Tiszkowska – prezes struktur ZPB w Wołkowysku. Wszystkim im wytoczono postępowanie z paragrafu o „podżeganiu do nienawiści na tle narodowościowym”. Oskarżono ich również o „rehabilitację nazizmu”. Wcześniej  Andżelika Borys usłyszała wyrok 15 dni aresztu za zorganizowanie tradycyjnego festynu z okazji dnia Św. Kazimierza.

W mieszkaniach polskich działaczy białoruskie służby przeprowadziły rewizje. Później przystąpiono do trwającego przez 7 godzin przeszukiwania siedziby Zarządu Głównego ZPB w Grodnie i redakcji mediów ZPB. Zrewidowano także prowadzone przez ZPB szkoły społeczne w Lidzie i Wołkowysku.

Kresy.pl / belta.by

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz