Litwini zacieśniają współpracę wojskową z Niemcami. We wtorek przedstawiciele obu państw podpisali umowę o tymczasowym przebywaniu żołnierzy litewskich na terytorium Niemiec i żołnierzy niemieckich na terytorium Litwy – poinformowano na stronie litewskiego ministerstwa obrony.

Jak poinformował portal litewskiego resortu obrony, 30 czerwca w siedzibie ministerstwa obrony Republiki Litewskiej została podpisana umowa między Rządem Republiki Litewskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec dotycząca tymczasowego pobytu członków sił zbrojnych Litwy i sił zbrojnych Niemiec na terytoriach sygnatariuszy.

Dokument podpisał wiceminister obrony narodowej Vytautas Umbrasas w imieniu rządu litewskiego i ambasador Niemiec na Litwie Matthias P. Sonn w imieniu rządu niemieckiego. Dotychczas Litwa miała status porozumienia sił na takim poziomie tylko ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki.

Zobacz też: Litwa: potrójna dymisja w Pałacu Prezydenckim, odeszli główni doradcy prezydenta Nausedy

„Niemcy są kluczowym sojusznikiem i wsparciem stabilności i bezpieczeństwa Europy. Te polsko-litewsko-niemieckie stosunki współpracy w dziedzinie obronności trwają od 30 lat, choć w ostatnich latach współpraca ta rozwinęła się w pełnoprawne stosunki w wielu obszarach w tym w nabywaniu, szkoleniach i edukacji, misjach międzynarodowych, a także w inicjatywie gotowości i odstraszania. Ceremonia ta jest kolejnym ważnym elementem stale rosnącej współpracy obronnej między naszymi krajami” – przekonywał wiceminister Umbrasas. Według wiceministra obecność wojsk niemieckich na Litwie i udział wojsk litewskich w działaniach wojskowych w Niemczech nie tylko zwiększa interoperacyjność sił niemieckich i litewskich, ale także znacznie przyczynia się do wzmocnienia bezpieczeństwa regionu bałtyckiego.

„Dzisiejsze podpisy przedstawiają to, co być może stało się jednym z najważniejszych elementów partnerstwa litewsko-niemieckiego: wspólnie bronimy kolektywnego bezpieczeństwa naszego sojuszu tutaj, na Litwie. Z niemieckimi butami na tym terytorium. Bez wątpienia będzie to trwało tak długo, jak będzie tego wymagać Litwa. Dlatego sensowne jest sformalizowanie w przyszłości tego, co sprawdziło się już w praktyce. Z tego powodu jestem dumny, jako ambasador Niemiec w Litwie, z bycia częścią związku, który jest równie istotny dla bezpieczeństwa obu naszych krajów” – poinformował podczas ceremonii ambasador Matthias P. Sonn.

Zobacz też: Litwa otrzymała systemy rakietowe NASAMS

Porozumienie określa warunki tymczasowego pobytu wojsk sił zbrojnych Niemiec i Litwy rozmieszczonych na terytoriach innych państw w celu szkolenia i ćwiczeń. Ponadto dokument posłuży jako podstawa do ustalenia dodatkowych lub nowych zasad dotyczących niektórych aspektów współpracy wojskowej, na przykład przy ustalaniu ograniczeń liczby rozmieszczonych żołnierzy i okresu ich pobytu w państwie przyjmującym dodatkowe wymagania za zaświadczenie o stanie zdrowia członków lub sił zbrojnych rozmieszczonych w państwie przyjmującym. Umowa ustanowi również regulacje dotyczące obszarów nieobjętych umową NATO o stanie sił  podpisaną w 1951 roku, takich jak ochrona środowiska (poszanowanie równowagi ekologicznej, priorytetowe traktowanie podróży koleją), telekomunikacja i inne. Umowa określa również warunki pomocy humanitarnej oraz operacji poszukiwawczo-ratowniczych.

Niemcy były inicjatorem podpisania umowy. Dokument wejdzie w życie po ratyfikacji przez sejm Republiki Litewskiej.

„Niemcy znacząco przyczyniają się do rozwoju zdolności obronnych Litwy” – poinformowało w komunikacie litewskie ministerstwo obrony. Kraje współpracują przy opracowywaniu i ulepszaniu batalionów litewskich sił zbrojnych i ich infrastruktury. Niemcy są również aktywnym uczestnikiem Misji Lotniczej NATO w krajach bałtyckich i delegują oficerów do jednostki ds. Integracji sił NATO w Wilnie.

Zobacz też: Polska i Litwa otworzyły granicę

Kresy.pl/Kam.lt

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz