Komisja Europejska wszczęła w czwartek procedurę naruszeniową przeciwko Węgrom i Polsce w sprawie „dyskryminacji osób LGBT”. W przypadku Polski chodzi o „strefy wolne od ideologii LGBT”.

Węgry spotkały się z szerokim potępieniem ze strony Unii Europejskiej, odkąd ich parlament uchwalił ustawę zakazującą informacji o kwestiach LGBTQ dla nieletnich. W Polsce ponad 100 regionów ogłosiło się „strefami wolnymi od ideologii LGBTQ”, wywołując szeroką krytykę w całym bloku.

„Europa nigdy nie pozwoli na napiętnowanie części naszego społeczeństwa: czy to z powodu tego, kogo kochają, ze względu na wiek, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne czy przekonania religijne” – powiedziała Ursula von der Leyen.

Zobacz też: Ambasador RP podpisał się pod listem krytykującym Gruzję za zamieszki przed paradą LGBT

„Równość, poszanowanie godności i praw człowieka to podstawowe wartości UE, zapisane w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Komisja użyje wszystkich dostępnych jej instrumentów, aby bronić tych wartości” – stwierdziła KE w oświadczeniu. Oba państwa członkowskie UE mają dwa miesiące na odpowiedź.

Komisja wszczęła postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Węgrom i Polsce w zakresie równości i ochrony praw podstawowych.

W stosunku do Węgier KE krytykuje niedawno przyjętą ustawę, która w szczególności zakazuje lub ogranicza dostęp do treści promujących lub przedstawiających tak zwaną „rozbieżność od tożsamości odpowiadającej płci przy urodzeniu, zmianie płci lub homoseksualizmowi” w przypadku osób poniżej 18 roku życia. W odniesieniu do Polski Komisja uważa, że ​​polskie władze nie odpowiedziały w pełni i właściwie na jej zapytanie dotyczące charakteru i wpływu rezolucji o tzw. „strefach wolnych od ideologii LGBT”, przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin.

KE uważa, że pomimo wyraźnego apelu Komisji z lutego, do tej pory polskie władze nie dostarczyły żądanych informacji, w oczywisty sposób nie odpowiadając na większość próśb ze strony Komisji. „Polska ogranicza tym samym zdolność Komisji do wykonywania uprawnień przyznanych jej na mocy traktatów oraz nie przestrzega zasady lojalnej współpracy określonej w art. 4 ust. 3 TUE, która zobowiązuje państwa członkowskie do rzeczywistej współpracy z instytucjami unijnymi. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia z powodu braku współpracy”.

Zobacz też: Węgry nie wycofają się z ustawy wymierzonej w propagandę LGBT

Oba państwa członkowskie mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do argumentów przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu im opinii, a na dalszym etapie skierować je do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału:

Kresy.pl/KE

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz