Ministerstwo Obrony Narodowej odpowiedziało w piątek na interpelację poseł Hanny Gill-Piątek w sprawie pozyskania okrętów podwodnych typu „Orka”, którą złożyła jeszcze w lipcu.

Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Sejmu, na interpelację poseł Gill-Piątek w sprawie pozyskania okrętów podwodnych z programu „Orka”(nr 8838). Posłanka wystosowała do MON dwa pytania. Kiedy zakończy się etap analityczno-koncepcyjny i zostanie ogłoszony przetarg na zakup nowych okrętów podwodnych Kiedy w ramach działań pomostowych dla Marynarki Wojennej zostanie zakupiony jeden używany okręt podwodny? Jakiego typu? Kiedy zostanie wprowadzony do służby?

Sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Wojciech Skurkiewicz wystosował enigmatyczną odpowiedź, w której informuje, że “faza realizacyjna związana z pozyskaniem OPNT rozpocznie się z chwilą zatwierdzenia dokumentów wynikowych F-AK oraz wniosku w sprawie pozyskania nowego sprzętu wojskowego”.

Zobacz też: Czy ORP Bielik jest przystosowany do pełnienia funkcji muzealnych? – Interpelacja posłów Urbaniaka i Berkowicza w sprawie okrętów podwodnych typu Kobben

Z pisma dowiadujemy się także, że aktualnie w resorcie obrony narodowej jest prowadzone postępowanie na pozyskanie dla Sił Zbrojnych RP „okrętu podwodnego – zdolność pomostowa”. Opis przedmiotu zamówienia został przekazany partnerowi zagranicznemu, który ma dostosować okręt do wymagań strony polskiej. Wprowadzenie okrętu do służby w Marynarce Wojennej RP będzie poprzedzone przeszkoleniem polskiej załogi do obsługi urządzeń i systemów pokładowych.

Jak informowaliśmy wcześniej na naszym portalu, minister Błaszczak powiedział, że przy okazji rocznicy Bitwy Warszawskiej odbędą się rozmowy z ministrem obrony Szwecji mają dotyczyć polsko-szwedzkiej współpracy wojskowej. Miała też zostać poruszona kwestia zapewnienia rozwiązania pomostowego względem potrzeb Marynarki Wojennej, w kontekście okrętów podwodnych.

Jak informowaliśmy, w lipcu br. rzad poinformował, że trwają rozmowy ze stroną szwedzką w sprawie pozyskania zmodernizowanych okrętów podwodnych A17 w ramach zdolności pomostowej. Dotyczy to jednostek typu A17/Södermanland. Przypomnijmy, że w kwietniu br. informowano, że rząd Szwecji rozpoczął oficjalne starania w parlamencie o zgodę na sprzedaż do Polski dwóch okrętów podwodnych tego typu.

W poniedziałek 3 sierpnia Komenda Portu Wojennego w Gdyni poinformowała o roz­strzy­gnię­ciu przetargu dotyczącego naprawy sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nej do poszu­ki­wa­nia min MG-519 na okręcie podwodnym ORP „Orzeł”, typu 877E – Kilo. 29 lipca podpisano umowę z firmą JT Ship Service Tomasz Jatkowski w spra­wie naprawy sta­cji MG-519, co będzie kosz­to­wać 150 tys. zł brutto. Miesiąc wcześniej ogłoszono też przetarg na naprawę sygna­li­za­cyj­nej sta­cji hydro­aku­stycz­nej MGS-30 ORP „Orzeł”, jednak w tym przypadku do zama­wia­ją­cego nie wpły­nęła żadna oferta.

Zobacz też: Media: Marynarka Wojenna RP – potężna w deklaracjach, ale gorzej z modernizacją i okrętami

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply