Ośrodki badania opinii publicznej przeprowadziły dla RMF FM i “Dziennika Gazety Prawnej” sondaż wśród mieszkańców czterech zachodnioeuropejskich państw na temat tego jak postrzegają historię drugiej wojny światowej.

Tylko nieco ponad połowa zapytanych Włochów (52 proc.) odpowiedziała twierdząco na pytanie – “We wrześniu 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa – wówczas Niemcy i Związek Radziecki zaatakowały Polskę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”.  25 proc. zaprzeczyło, a 23 proc. wskazało odpowiedź “nie wiem”. We Francji wiedza o rozpoczęciu wojny była wyraźnie większa bowiem twierdzącą odpowiedź odpowiedziało 64,3 proc., ale jednocześnie najwięcej bo 31,76 proc. Francuzów zaprzeczyło, a odpowiedź “nie wiem” wybrało 3,93 proc. W Wielkiej Brytanii poziom niewiedzy był już wyższy i odpowiedzi rozłożyły się w proporcjach 61,27 proc, 16,76 proc. i 21,97 proc. Co ważne, najmniejszą proporcję zgadzających się ze stwierdzeniem, że to od ataku Niemiec i ZSRR na Polskę rozpoczęła się druga wojna światowa odnotowano w Niemczech – 50,78 proc. 24,59 proc. zaprzeczyło takiemu sformułowaniu, a 24,59 proc.

Na pytanie “Czy Polacy z narażeniem życia ratowali Żydów?” twierdząco odpowiedziało 45 proc. pytanych Włochów, 26 proc. zaprzeczyło, a 29 proc. odpowiedziało “nie wiem”. Wśród Francuzów proporcje wybierających wspomniane odpowiedzi wyniosły odpowiednio 67 proc., 29 proc. i 4 proc. Wśród Brytyjczyków przekonanie o tym, że Polacy pomagali Żydom w czasie drugiej wojny światowej wyraziło 67,31 proc. respondentów, 7,4 proc. zaprzeczyło, a 25,29 proc. nie było w stanie udzielić odpowiedzi na tak postawione pytanie. Wśród Niemców tylko 50 proc. pytanych potwierdziło, że Polacy ratowali Żydów z narażeniem życia, zaprzeczyło temu 19 proc., a aż 31 proc. wybrało odpowiedź “nie wiem”.

Ankietowanym zadano w czasie sondażu także pytanie – “Rosja, walcząc z Niemcami w trakcie II wojny światowej, podbiła centralną i wschodnią Europę. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”. Zgodziło się z takim sformułowaniem 57 proc. Włochów, zaprzeczyło mu 19 proc., zaś odpowiedź “nie wiem” wybrało 24 proc. Wśród Francuzów proporcje respondentów udzielających takich odpowiedzi wyniosły odpowiednio 75 proc., 21 proc., 4 proc. W Wielkiej Brytania twierdząco odpowiadało 54 proc., przecząco 13 proc., a nie wiedziało którą z nich wybrać 23 proc. Natomiast w Niemczech z cytowanym sformułowaniem zgodziło się 57 proc. pytanych, zaprzeczyło mu 18 proc., a odpowiedź nie wybrało 25 proc.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Respondentów zapytano też o to czy “Polska i Polacy byli ofiarami II wojny światowej. Czy zgadzasz się z tym stwierdzeniem?”. Zgodziło się 68 proc. Włochów, 12 proc. z nich zaprzeczyło, a 20 proc. wybrało odpowiedź “nie wiem”. We Francji odpowiedź twierdzącą wybrało 85 proc. respondentów, przeczącą 12 proc., a odpowiedź “nie wiem” 3 proc. W Wielkiej Brytanii proporcje odpowiedzi na te pytanie rozłożyły się w stosunku odpowiednio 85 proc., 3 proc. i 12 proc. W Niemczech Polskę i Polaków za ofiary wojny uznało 71 proc. respondentów, zaprzeczało temu 12 proc., a odpowiedź “nie wiem” wybrało 17 proc.

Sondaż przeprowadziło 5 pracowni w całej Europie. Zdanie Polaków sprawdzał IBRiS, w Niemczech sondaż przeprowadziła INSA, we Francji OpinonWay, w Wielkiej Brytanii YouGov, a we Włoszech pracownia SWG. Wyniki opracowało United Survey.

Czytaj także: Portal Sakiewicza zilustrował artykuł o ukraińskim święcie mapą z Przemyślem pod władzą Ukraińców

rmf24.pl/kresy.pl

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply