W ostatnim roku eksport do Rosji i Niemiec wzrósł. W przypadku importu z Rosji zanotowany został spadek. Według wstępnych danych GUS w 2019 eksport zwiększył się o 5,5%, a zeszłoroczny deficyt handlowy przekształcił się w nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro.

We wtorek GUS wydał komunikat dotyczący eksportu, importu oraz nadwyżki w obrotach towarowych handlu zagranicznego.

GUS poinformował, że eksport polskich towarów do Rosji wzrósł o 4,1 % r/r do 8,3 mld USD. Chodzi o okres styczeń-grudzień 2019.

Jak określono w komunikacie, Polski eksport do Rosji liczony w euro wzrósł o 9,9% do 7,4 mld euro.

W okresie styczeń-grudzień 2019 r. import z Rosji spadł o 15,9% do 16,2 mld USD (w euro spadek odnotowano o 11,2% do 14,4 mld euro).

GUS poinformował także, że polski eksport do Niemiec wzrósł o 3,1% r/r i w okresie styczeń-grudzień 2019 wyniósł 65,1 mld euro, zaś import w tym czasie spadł o 1,1% r/r do 50,9 mld euro.

Wewnątrz komunikatu czytamy dalej, że “Udział Niemiec w eksporcie obniżył się w porównaniu z 2018 r. o 0,6 pkt proc. i wyniósł 27,6%, a w imporcie o 0,8 pkt proc. i stanowił 21,8%. Dodatnie saldo wyniosło 60,8 mld zł (15,9 mld USD, 14,2 mld euro) wobec 49,5 mld zł (13,7 mld USD, 11,6 mld euro) w 2018 r. “.

“Największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,6% (w tym UE 79,8%), a w imporcie – 65,5% (w tym UE 57,7%), wobec odpowiednio 87,1% (w tym UE 80,6%) i 65,9% (w tym UE 58,8%) w 2018 roku. Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 6,1%, a w imporcie 7,9%, wobec odpowiednio 5,8% i 8,9% w 2018 r. ” – czytamy dalej w komunikacie.

Wśród głównych partnerów Polski po 2019 roku odnotowano wzrost eksportu do wszystkich krajów z pierwszej dziesiątki naszych partnerów. W przypadku importu odnotowano wzrost ze Stanów Zjednoczonych, z Chin, Hiszpanii, Holandii, Francji oraz Włoch, podano także.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: UE wstrzymała import mięsa drobiowego z Ukrainy z powodu ptasiej grypy

Z informacji podanych przez GUS wynika także, że polski eksport w okresie styczeń-grudzień 2019 r. wzrósł o 5,5% r/r do 253,8 mld euro , zaś import wzrósł w tym okresie o 2,6% r/r do 234 mld euro.

Saldo dodatnie wyniosło 1,8 mld euro, a w analogicznym okresie ub. r. wyniosło minus 4,6 mld euro.

W komunikacie czytamy także, że “Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 264,5 mld USD, a import 262,5 mld USD (spadek odpowiednio w eksporcie o 0,1%, a w imporcie o 2,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2 mld USD, a w 2018 r. wyniosło minus 5,4 mld USD”.

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju w grudniu ub.r. tempo wzrostu polskiego eksportu pozytywnie zaskoczyło (wzrost o 6%). W rezultacie w całym 2019 roku polski eksport towarowy wyniósł 235,8 mld euro i był o 5,5% wyższy niż przed rokiem. Po stronie importu, w samym grudniu 2019 r., notowano spadek w wysokości 2,8%, a w skali 2019 r. wzrost o 2,6% (do 234 mld euro).

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wyniki osiągnięte w wymianie handlowej przełożyły się także na znaczącą poprawę stanu zrównoważenia obrotów. Deficyt wynoszący w 2018 r. prawie 4,6 mld euro przekształcił się w roku ubiegłym w nadwyżkę na poziomie 1,8 mld euro.

Zobacz także: Polska podnosi kwestię nadmiernego importu kukurydzy z Ukrainy

GUS / isbnews.pl / kresy.pl / www.gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply