W razie wprowadzenia stanu wojennego, na Ukrainie może zostać wprowadzona godzina policyjna, obowiązek pracy, przymusowe wywłaszczenie mienia, kontrola mediów, zakaz organizowania zgromadzeń i wieców.

Stan wojenny to specjalny reżim prawny, który przewiduje nadanie szczególnych uprawnień państwowym organom władzy, niezbędnych dla ochrony przed zagrożeniem, a także czasowe ograniczenie praw i wolności obywateli oraz osób prawnych.

Stan wojenny może zostać ogłoszony na terytorium całego kraju albo tylko w niektórych regionach. Powinno być to jasno określone w odpowiednim dekrecie prezydenckim. Dekret powinien zawierać także okres na jaki wprowadza się stan wojenny. Wczoraj Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy rekomendowała wprowadzenie go na 60 dni.

W czasie stanu wojennego można wprowadzić następujące zasady:

 • wykorzystywać zdolności i zasoby przedsiębiorstw, instytucji i wszelkiego rodzaju organizacji do celów obrony kraju;
 • zmieniać ich tryb pracy, wprowadzać zmiany w działalności produkcyjnej, a także warunki pracy zgodnie z prawem pracy;
 • wprowadzić godzinę policyjną;
 • ustanowić specjalny tryb wjazdu i wyjazdu, ograniczyć swobodę przemieszczania się obywateli, cudzoziemców i bezpaństwowców, a także ruch pojazdów;
 • sprawdzać dokumenty obywateli, a w razie potrzeby przeprowadzać kontrolę rzeczy, pojazdów, bagażu i ładunków, pomieszczeń służbowych oraz domów prywatnych;
 • zakazać organizowania zgromadzeń, wieców, kampanii i demonstracji oraz innych imprez masowych;
 • zabronić działalności partii i organizacji pozarządowych, które zagrażają suwerenności Ukrainy lub jej integralności terytorialnej;
 • wprowadzić kontrolę działalności mediów, wydawnictw, drukarni;
 • internować obywateli kraju, który grozi napadem lub zaatakował Ukrainę.

Podczas stanu wojennego na Ukrainie można ograniczyć również prawo własności poprzez przymusowe wywłaszczenie mienia osób fizycznych i prawnych na potrzeby obronne. Prawo przewiduje odszkodowanie za takie wywłaszczenie, a także zwrot mienia, gdy po jego wykorzystaniu w czasie stanu wojennego zostanie zachowane. Ograniczone zostaną również prawa pracownicze poprzez wprowadzenie obowiązku pracy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zabronione jest przeprowadzanie wyborów, referendów, strajków i zmian w Konstytucji Ukrainy.

Nieprzestrzeganie ustanowionych zasad pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

Podczas stanu wojennego nie ogranicza się takich podstawowych praw człowieka jak prawa do życia, do poszanowania godności ludzkiej, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do równości wobec prawa, czy prawa do posiadania mieszkania.

Censor.net.ua / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

6 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. Avatar
  zefir :

  Zwracam uwagę,że banderów stan wojenny nie będzie wymierzony w strasznego wroga,wymierzony będzie we własnych obywateli,chyba że to wszystko jedno.To ostatnie wielce prawdopodobne.Oligarcha i złodziej Walcman-Poroszenko ma tylko 6-7% przedwyborczego poparcia,cała reszta 93-94% społeczeństwa to jego wrogowie,opowiadający się za jego wygnaniem.Kontrola mediów,wydawców,drukarni,sprzyjać ma jedynej oficjalnej propagandzie,by kompromitujące poparcie zmienić.Zakaz działalności partii i organizacji opozycyjnych,organizowania zgromadzeń,wieców,kampanii,demonstracji,oraz imprez masowych,ma tylko banderowską „demokrację”umocnić.W ten oto sposób stepowi osiągają apogeum rewolucji godnościowej,wolności osobistej i wolności słowa.Już nawet siekierami i widłami swych kacyków nie mogą szantażować.Aj waj,ale się po…robiło.