W razie wprowadzenia stanu wojennego, na Ukrainie może zostać wprowadzona godzina policyjna, obowiązek pracy, przymusowe wywłaszczenie mienia, kontrola mediów, zakaz organizowania zgromadzeń i wieców.

Stan wojenny to specjalny reżim prawny, który przewiduje nadanie szczególnych uprawnień państwowym organom władzy, niezbędnych dla ochrony przed zagrożeniem, a także czasowe ograniczenie praw i wolności obywateli oraz osób prawnych.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

7412.32 PLN    (33.69%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Stan wojenny może zostać ogłoszony na terytorium całego kraju albo tylko w niektórych regionach. Powinno być to jasno określone w odpowiednim dekrecie prezydenckim. Dekret powinien zawierać także okres na jaki wprowadza się stan wojenny. Wczoraj Rada Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy rekomendowała wprowadzenie go na 60 dni.

W czasie stanu wojennego można wprowadzić następujące zasady:

 • wykorzystywać zdolności i zasoby przedsiębiorstw, instytucji i wszelkiego rodzaju organizacji do celów obrony kraju;
 • zmieniać ich tryb pracy, wprowadzać zmiany w działalności produkcyjnej, a także warunki pracy zgodnie z prawem pracy;
 • wprowadzić godzinę policyjną;
 • ustanowić specjalny tryb wjazdu i wyjazdu, ograniczyć swobodę przemieszczania się obywateli, cudzoziemców i bezpaństwowców, a także ruch pojazdów;
 • sprawdzać dokumenty obywateli, a w razie potrzeby przeprowadzać kontrolę rzeczy, pojazdów, bagażu i ładunków, pomieszczeń służbowych oraz domów prywatnych;
 • zakazać organizowania zgromadzeń, wieców, kampanii i demonstracji oraz innych imprez masowych;
 • zabronić działalności partii i organizacji pozarządowych, które zagrażają suwerenności Ukrainy lub jej integralności terytorialnej;
 • wprowadzić kontrolę działalności mediów, wydawnictw, drukarni;
 • internować obywateli kraju, który grozi napadem lub zaatakował Ukrainę.

Podczas stanu wojennego na Ukrainie można ograniczyć również prawo własności poprzez przymusowe wywłaszczenie mienia osób fizycznych i prawnych na potrzeby obronne. Prawo przewiduje odszkodowanie za takie wywłaszczenie, a także zwrot mienia, gdy po jego wykorzystaniu w czasie stanu wojennego zostanie zachowane. Ograniczone zostaną również prawa pracownicze poprzez wprowadzenie obowiązku pracy.

Zabronione jest przeprowadzanie wyborów, referendów, strajków i zmian w Konstytucji Ukrainy.

Nieprzestrzeganie ustanowionych zasad pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

Podczas stanu wojennego nie ogranicza się takich podstawowych praw człowieka jak prawa do życia, do poszanowania godności ludzkiej, prawa do wolności i bezpieczeństwa osobistego, do równości wobec prawa, czy prawa do posiadania mieszkania.

Censor.net.ua / Kresy.pl

6 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  • Accipiter
   Accipiter :

   Przepraszam panią Oksanę Zabużko, arcybiskupa Światosława Szewczuka, pana Andrija Deszczycę, pana Igora Isajewa, pana Grzegorza Kuprianowicza, pana Petra Poroszenkę, pana Piotra Tymę oraz pozostałych członków narodu ukraińskiego, a także panią Sabine Haake oraz naród czeczeński, rosyjski oraz imigrantów z krajów Afryki za ich publiczne znieważenie w Internecie z powodu przynależności narodowej, etnicznej i rasowej, a także za publiczne nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, publicznego nawoływania do przestępstwa na ich szkodę i za publiczne pochwalanie przestępstwa. Zwracam uwagę i ostrzegam wszystkich, że tego rodzaju zachowania są niezgodne z polskim prawem.

 1. zefir
  zefir :

  Zwracam uwagę,że banderów stan wojenny nie będzie wymierzony w strasznego wroga,wymierzony będzie we własnych obywateli,chyba że to wszystko jedno.To ostatnie wielce prawdopodobne.Oligarcha i złodziej Walcman-Poroszenko ma tylko 6-7% przedwyborczego poparcia,cała reszta 93-94% społeczeństwa to jego wrogowie,opowiadający się za jego wygnaniem.Kontrola mediów,wydawców,drukarni,sprzyjać ma jedynej oficjalnej propagandzie,by kompromitujące poparcie zmienić.Zakaz działalności partii i organizacji opozycyjnych,organizowania zgromadzeń,wieców,kampanii,demonstracji,oraz imprez masowych,ma tylko banderowską „demokrację”umocnić.W ten oto sposób stepowi osiągają apogeum rewolucji godnościowej,wolności osobistej i wolności słowa.Już nawet siekierami i widłami swych kacyków nie mogą szantażować.Aj waj,ale się po…robiło.