Na początku marca wprowadzono specustawę dot. walki z koronawirusem. Teraz ma zostać ona znowelizowana. Wedle przedstawionego w miniony weekend projektu wprowadzona ma zostać m.in. zmiana w Kodeksie wykroczeń umożliwiająca ukaranie aresztem za nieposłuszeństwo wobec policjanta – poinformował w poniedziałek portal infosecurity24.pl

Przedstawiony projekt zawiera wiele zmian – od tych, które dotyczą przedsiębiorców, do tych dotyczących funkcjonowania służb mundurowych. Nowelizacja, jak czytamy w uzasadnieniu, przede wszystkim wprowadza rozwiązania mające „na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym tej sytuacji”. Wedle twórców projektu , „dokonuje ona szeregu zmian w specustawie, nie tylko poszerzając i rozwijając niektóre występujące już w niej rozwiązania, ale także wprowadzając nowe mechanizmy”.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

1311 PLN    (5.95%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

W nowelizacji zawarto zapis umożliwiający wykonywanie podstawowych uprawnień policji także w stosunku do osób, o których mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Chodzi o osoby zdrowe, które pozostawały w styczności z osobami chorymi na choroby zakaźne, i które podlegają obowiązkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu. Dodatkowe uprawnienia policjantów nie będą obejmowały jedynie czynności, o których mowa w art. 19-19b ustawy o Policji, tj. kontroli w sytuacjach szczególnych, czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz niejawnego nadzoru.

Wszystkie informacje, w tym dane osobowe, uzyskanych w trakcie realizacji tych czynności mają zostać usunięte w terminie jednego miesiąca po upływie obowiązywania specustawy.

Zmianie ulec ma również Kodeks wykroczeń. Do art. 65 ma zostać dodany art. 65a w brzmieniu: Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Projekt obejmuje więc propozycję określenia nowego czynu zabronionego stanowiącego wykroczenie, które polegałoby na uniemożliwianiu lub istotnym utrudnianiu wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej poprzez niestosowanie się do wydawanych przez funkcjonariusza poleceń.

Jest to praktyczna realizacja postulatu Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów z września zeszłego roku. Autorzy wysłanej wtedy do posłów petycji przekonywali: Brak sankcji dyscyplinującej adresatów poleceń określonego zachowania do podporządkowania się poleceniu funkcjonariuszy, pozbawia policję istotnych narzędzi zmierzających do jego wykonania. Na ten moment obywatel, który nie używa agresji słownej lub fizycznej i nie podporządkowuje się poleceniom policjanta, pozostaje praktycznie bezkarny.

Wedle twórców projektu z 21 marca tego roku „rozwiązanie to jest kluczowe z punktu widzenia zapewnienia skuteczności działań tych formacji zarówno podczas zagrożenia epidemicznego, jak również przy realizacji typowych zadań ustawowych”.

Jak informowaliśmy specustawa wprowadziła wiele obostrzeń, które mogą być niekonstytucyjne. Wedle jej zapisów na trwałe został zmieniony nasz porządek prawny m.in. nieproporcjonalnie poszerzając uprawnienia administracji rządowej – ta w tej chwili może np. samodzielnie podjąć decyzję o wprowadzeniu kraju w stan, w którym będzie mogła za pomocą rozporządzeń, w asyście armii, decydować o ograniczaniu praw i wolności obywateli drogą rozporządzeń. Daje to wyjątkowo szerokie możliwości działania, bez konieczności wprowadzania stanu nadzwyczajnego, który zaskutkowałby automatycznym przesunięciem wyborów na jesień.

Kresy.pl / Rzeczpospolita / infosecurity24.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz