Ukraina przystępuje do formowania jednostek obrony terytorialnej – po jednym batalionie w każdym rejonie, zgrupowanych w brygady na szczeblu obwodów. W razie potrzeby, wojska te mają mieć rozwiniecie z 10 tys. do nawet 130 tysięcy ludzi.

We wtorek biuro prasowe ministerstwa obrony Ukrainy poinformowało, że w całym kraju zostanie sformowanych około 150 batalionów Obrony Terytorialnej – zasadniczo po jednym w każdym rejonie, tj jednostce administracji lokalnej, odpowiadającej w przybliżeniu polskiemu powiatowi. Bataliony te będą zgrupowane w ramach 25 brygad – po jednej w każdym obwodzie.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

8139.32 PLN    (36.99%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

„Obrona Terytorialna jest formowana w 25 brygad (jeden obwód – jedna brygada), które będą składać się z około 150 batalionów (jeden batalion na rejon)” – podał ukraiński resort obrony.

W okresie pokoju, stała liczebność Obrony Terytorialnej będzie wynosić 10 tysięcy żołnierzy. Natomiast w specjalnym okresie, wojska te mają mieć rozwinięcie nawet do 130 tys. ludzi. Tym samym, formowane będą odpowiednie rezerwy.

Każdy członek OT otrzyma broń na użytek własny podczas regularnych ćwiczeń w swoim batalionie lub w razie bezpośredniej inwazji militarnej. Z kolei każda brygada, według nazwy, będzie samodzielną brygadą obrony terytorialnej, np. 103 samodzielna brygada OT w obwodzie lwowskim.

Jak podano, formowanie systemu obrony terytorialnej będzie następować w dwóch etapach. W pierwszym etapie, brygady i bataliony będą formowane na stan pokoju. Wyznaczono też cztery regionalne dowództwa OT: w Równem na zachodzie kraju, w Dniprze na wschodzie, w Czernihowie na północy i w Odessie na południu.

„Każdy batalion będzie mieć kręgosłup w postaci żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy. Ich zadaniem będzie dowodzenie, szkolenie i ustalanie pracy zespołów cywilów, którzy podpiszą kontrakt i będą służyć w rezerwie Obrony Terytorialnej i ochraniać obszar, gdzie mieszkają. Biorąc pod uwagę liczbę tych rezerwistów, każdy batalion będzie liczyć do 600 ludzi” – poinformował minister obrony Ukrainy, Ołeksij Reznikow.

Drugim etapem będzie rozbudowanie rezerw obrony terytorialnej na stan wojny. Nastąpi to już po tym, jak poszczególne bataliony i brygady będą odpowiednio zorganizowane, posiadając rdzeń z wyszkolonych żołnierzy, zdolnych do zarządzania formacją.

Do służby w ukraińskiej obronie terytorialnej mogą zgłaszać się mężczyźni i kobiety w wieku od 18 do 60 lat,. Mogą to być też obywatele innych państw, pod warunkiem, że przez co najmniej 5 lat mieszkali na Ukrainie. Przed podpisaniem kontraktu dotyczącego służby w nowej formacji, kandydaci mają przejść badania lekarskie, przy czym osoby w wieku powyżej 40 lat miałyby stanąć przed komisją medyczną resortu obrony.

Przypomnijmy, że latem ub. roku ukraiński parlament (Rada Najwyższa) zgodził się ostatecznie na zwiększenie stanu liczebnego ukraińskich sił zbrojnych oraz stworzenie wojsk obrony terytorialnej. Ustawa „O podstawach narodowego oporu” wprowadza pojęcie „narodowego oporu” i nowy rodzaj sił zbrojnych – Siły Obrony Terytorialnej. Zgodnie z projektem „narodowy opór” jest integralną częścią systemu obrony państwa i składa się z trzech elementów: Sił Obrony Terytorialnej, „ruchu oporu” oraz przygotowania obywateli do „narodowego oporu”. W celu utworzenia Sił Obrony Terytorialnej Rada Najwyższa uchwaliła zwiększenie liczebności sił zbrojnych o 11 tysięcy osób. Szacowano, że 10 tysięcy z tych żołnierzy będzie częścią obrony terytorialnej, a tysiąc – ruchu oporu. Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Ukraina ma wydać w przyszłym roku z budżetu państwa na wojska obrony terytorialnej 2,5 mld hrywien. W kolejnych dwóch latach ma to być po 718 mln hrywien.

W listopadzie 2021 roku szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że Wojska Obrony Terytorialnej liczą już 31 tys. żołnierzy.

112.interantional / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz