1 września wystartował Program Upowszechniania Strzelectwa dla grupy wiekowej 18-26 lat.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie po zarejestrowaniu się na portalu https://programstrzelectwa.pl/ oraz po weryfikacji uzyskają także dostęp do materiałów szkoleniowych on-line. Program powstał z inicjatywy Ministerstwa Sportu i Turystyki. Ogólnopolskim operatorem Programu dla tej grupy wiekowej został GUN sp. o.o. Spółka komandytowa.

Program Upowszechniania Strzelectwa jest realizowany w dwóch kategoriach wiekowych: dla młodzieży szkolnej i studentów w wieku 18-26 lat oraz osób dorosłych powyżej 26. roku życia. Zarówno w pierwszej, jak i w drugiej grupie wiekowej program realizowany jest poprzez kluby sportowe posiadające licencje Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i aktywnie wspierające rozwój strzelectwa sportowego. Program w grupie wiekowej 18-26 lat obejmuje swoim zasięgiem wszystkie 16 województw.

“Strzelectwo sportowe to interesująca dyscyplina, która uczy koncentracji i dokładności, dlatego uważam, że powinna znaleźć stałe miejsce w procesie edukacji młodych Polaków. Poprzez program upowszechniania strzelectwa chcemy jeszcze mocniej aktywizować młodzież, tworząc jednocześnie optymalne warunki dla rozwoju talentów i zainteresowań sportowych. Tegoroczna edycja programu ma charakter pilotażu, co pozwoli nam na oszacowanie skali zainteresowania oraz na rzetelną ocenę zakresu programu pod kątem jego możliwych modyfikacji w 2023 roku” – powiedział Kamil Bortniczuk, Minister Sportu i Turystyki.

Program Upowszechniania strzelectwa ma na celu wsparcie organizację zajęć strzeleckich w nowatorski sposób. Szkolenia odbywają się w grupach liczących maksymalnie 20 osób. Każda grupa realizuje ten sam 12-godzinny program, obejmujący:

  • część teoretyczną (1 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z historią strzelectwa, zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy oraz bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną, prawnymi aspektami dotyczącymi broni palnej i amunicji,
  • część praktyczną (11 godz.), w trakcie której uczestnicy zapoznają się z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem broni palnej, dowiedzą się jak wykorzystywać materiały opatrunkowe pola walki, budową broni, poznają techniki strzeleckie; oraz przede wszystkim będą strzelać z broni pneumatycznej oraz małokalibrowej.

Szczególny nacisk ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki został położony na praktyczne wykorzystanie czasu spędzonego na strzelnicy. Zajęcia praktyczne będą więc poza samym strzelaniem w znacznej mierze skupione na budowie broni i jej praktycznym wykorzystaniu. Poza nauką technik strzelania z broni krótkiej (pistolety) oraz długiej (karabinki) uczestnicy programu będą też uczyli się jak broń rozebrać, wyczyścić, zakonserwować oraz bezpiecznie usuwać zacięcia.

W części praktycznej programu każdy uczestnik programu będzie miał możliwość oddania 360 strzałów:

  • 100 strzałów z broni pneumatycznej krótkiej
  • 100 strzałów z broni pneumatycznej długiej
  • 50 strzałów z broni krótkiej kaliber 22 LR
  • 50 strzałów z broni długiej kaliber 22 LR
  • 25 strzałów z pistoletu centralnego zapłonu kaliber 9x19mm
  • 25 strzałów z karabinka centralnego AK/TANTAL kaliber 7,62×39/5,45×39
  • 10 strzałów z karabinka centralnego zapłonu AR15/M4/M16 kaliber 223REM/5,56×45

Uczestnictwo w programie jest całkowicie bezpłatne – jednak liczba miejsc ograniczona.

Jako zachętę do dalszego kontynuowania edukacji strzeleckiej operator Programu Upowszechniania Strzelectwa oferuje uczestnikom programu zwolnienie z opłat wpisowych i składek członkowskich za rok 2022 oraz 2023 w Klubie Strzeleckim PROELIA www.ksproelia.pl.

Wszystkie te działania mają na celu zarówno edukację młodzieży, jak i podnoszenie potencjału obronnego Rzeczypospolitej.

CZYTAJ TAKŻE: MON chce, by każdy absolwent szkoły średniej umiał strzelać

Kresy.pl / gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply