Podczas spotkania wiceszefów resortów edukacji RP i RL, Macieja Kopcia i Jolanty Urbanowicz, w kontekście wdrażania deklaracji ws. oświaty mniejszości narodowych omawiano kwestię egzaminu maturalnego z języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie, nauczania języka polskiego i litewskiego w tych szkołach oraz problem podręczników.

W czwartek w Wilnie wiceminister oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej, Jolanta Urbanowicz, spotkała się z polskim wiceministrem edukacji narodowej, Maciejem Kopciem, który przebywa na Litwie z dwudniową wizytą. W czasie spotkania omówiono sprawę wdrażania podpisanej w listopadzie 2019 roku deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. Rozmowy dotyczyły kwestii egzaminu maturalnego z języka ojczystego w szkołach polskich na Litwie, nauczania języka polskiego i litewskiego w tych szkołach oraz problemu podręczników.

Jak poinformowali wiceministrowie obu krajów, w marcu zaplanowano w Wilnie kolejne spotkanie. Wówczas ma dojść do podpisania harmonogramu realizacji deklaracji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

„Celem spotkania jest rozmowa o deklaracji podpisanej 20 listopada zeszłego roku w Warszawie. Dzisiaj rozmawialiśmy i szczegółowo omawialiśmy postanowienia zawarte w deklaracji, omawialiśmy kluczowe punkty i dyskutowaliśmy o tym, w jaki sposób postanowienia zawarte w deklaracji mają być wyszczególnione” – powiedziała Urbanowicz w komunikacie strony litewskiej, przytaczanym przez portal L24.lt.

W rozmowie z dziennikarzami zaznaczyła też, że wielogodzinne rozmowy były bardzo szczegółowe i bardzo rzeczowe. Według wiceszefowej litewskiego resortu oświaty, głównymi tematami rozmów były nauczanie i ocena języka ojczystego, czyli nauczanie i ocena języka ojczystego mniejszości polskiej na Litwie, a także nauczanie i ocena języka litewskiego w Polsce.

„Rozmawialiśmy także o nauczaniu i ocenie języka litewskiego w polskich szkołach mniejszości narodowych na Litwie” – poinformowała. „Jest to kwestia współpracy między krajowymi ośrodkami egzaminacyjnymi, zarówno litewskimi, jak i polskimi, w zakresie egzaminu z języka polskiego, wydawania podręczników dla szkół litewskich w Polsce i polskich szkół na Litwie, wymiany doświadczenia metodycznego i dydaktycznego, możliwości szkoleniowych, a także wymiany nauczycieli, możliwości staż i innych kwestii, zawartych w deklaracji” – dodała wiceminister Urbanowicz.

„Z naszej strony padła propozycja organizacji corocznej konferencji, poświęconej pytaniom dotyczącym oświaty mniejszości narodowych” – powiedziała. Odnosząc się do kwestii matury z języka polskiego na Litwie, wiceminister przyznała, że był to jeden z tematów rozmów, jednak na razie nie można dokładnie powiedzieć, kiedy uczniowie polskich szkół na Litwie będą mogli zdawać język polski w formie egzaminu państwowego.

„To kwestia odnowy programów nauczania. Jeśli w tym roku podjęta zostanie decyzja, zostaną odnowione programy, zmiany w egzaminie mogły by nastąpić najwcześniej po ok. 2-3 latach” – wyjaśniła Urbanowicz. Poinformowała też, że harmonogram realizacji listopadowej deklaracji ma zostać podpisany w marcu.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Wiceminister Kopeć również zapewnił, że spotkanie w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Sportu RL nie jest ostatnim, właśnie z uwagi na planowane na marzec przedstawienie harmonogramu działań.

„Odbędzie się jeszcze spotkanie grupy roboczej w Polsce” – powiedział Kopeć. „Planujemy wizyty w sejmach i dopiero po tym, jak zostanie uzgodniony plan działania po obu stronach, ministrowie przedstawią plan działań i wszystkie szczegóły zostaną podane do wiadomości publicznej po podpisaniu planu deklaracji. Planujemy to uczynić w marcu w Wilnie”.

Wiceszef MEN RP poinformował też o tym, że w najbliższej przyszłości odbędzie się spotkanie w Polsce, którego celem ma być omówienie nauczanie języka litewskiego w Polsce i problemów litewskiej mniejszości narodowej w Polsce. W jego ocenie, listopadowa deklaracja „stanowi dobrą podstawę do dalszych rozmów i rozwiązywania problemów mniejszości polskiej na Litwie oraz tych postulatów, które zgłasza mniejszość litewska w Polsce”.

Serwis Wilnoteka podał, że rozmowy na temat oświaty mniejszości litewskiej w Polsce zaplanowane są na marzec, a po ich zakończeniu, jeszcze w marcu ma się odbyć kolejne spotkanie szefów resortów edukacji obu krajów, po czym zostanie ogłoszone, jak deklaracja będzie realizowana i jaki jest harmonogram działań.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Podczas swojej wizyty na Litwie, wiceszef MEN spotkał się też z przedstawicielami polskich środowisk oświatowych na Litwie, omawiając kwestie dotyczące realizacji deklaracji w sprawie oświaty polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Udział w spotkaniu wzięli m.in. prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, kierowniczka Wydziału Oświaty administracji samorządu rejonu wileńskiego Zofia Segen, kierowniczka Wydziału Oświaty i Sportu administracji samorządu rejonu solecznickiego Regina Markiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie Walery Jagliński, dyrektorka Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach Wiesława Wojnicz, doc. dr Irena Masojć z Centrum Języka Polskiego i Kultury w Akademii Edukacji Uniwersytetu im. Witolda Wielkiego oraz inne osoby.

W rozmowie z portalem ZW.lt wiceminister Kopeć zwrócił uwagę, że w Polsce i na Litwie jesteśmy w różnej sytuacji prawnej:

„Na terenie RP obowiązuje i ustawa o systemie oświaty, która gwarantuje nauczanie mniejszościom narodowym, została również uchwalona ustawa o mniejszościach narodowych i istnieją poszczególne przepisy, regulujące sposób korzystania z tych praw. Tu, w naszych rozmowach podstawą jest właśnie deklaracja, którą podpisaliśmy w listopadzie 2019 r.”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Wiceminister mówił również o różnicach sytuacją polskich uczniów na Litwie i litewskich w Polsce. Wyraźnie zwracał uwagę, że litewskie dzieci idąc do szkół w Polsce świetnie mówią po polsku, a polskie dzieci z Litwy rozpoczynając naukę nie znają dostatecznie dobrze języka litewskiego.

„Pierwsza różnica polega na tym, że Polacy na Litwie, rozpoczynając naukę, często nie mają dostateczniej znajomości języka litewskiego. Rozmawialiśmy o tym, że Polacy na Litwie chcą dobrze znać litewski, ale również o zmianach, jakie zaszły w litewskim prawie. Podjęliśmy również kwestię metodyki nauczania. W Polsce nie mamy tego problemu, dzieci z litewskich rodzin, idąc do szkoły świetnie znają polski, ale również system edukacji gwarantuje wzmocnienie nauczania języka polskiego dla uczniów, którzy tego języka nie znają wystarczająco, jak Polaków przybywających z zagranicy czy cudzoziemców. W kwestii nauczania mniejszości polskie regulacje prawne przewidują szereg możliwości. Jest możliwość nauczania języka ojczystego jako dodatkowego, jest możliwość nauczania w dwóch językach, która dotyczy czterech przedmiotów, nauki pozostałych przedmiotów w języku mniejszości i przystąpienia do egzaminów w języku mniejszości” – powiedział Kopeć, cytowany przez ZW.lt.

Wiceszef MEN zaznaczył przy tym, że w Polsce przedstawiciele mniejszości litewskiej korzystają z możliwości zdawania matury po litewsku, a co więcej, w praktyce „zdarza się, że maturzysta składa egzamin maturalny z biologii, chemii, czy nawet matematyki w języku litewskim”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W piątek Kopeć odwiedza Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie oraz Gimnazjum im. Szymona Konarskiego w Wilnie. Ponadto, ma również zapoznać się z projektami oświatowymi, realizowanymi w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

Podpisana w listopadzie ub. roku polsko-litewska deklaracja ws. oświaty mniejszości narodowych, zakłada m.in. organizację egzaminu maturalnego z języka polskiego jako ojczystego na poziomie państwowym na Litwie i zaliczenie jego wyniku przy wstępie na uczelnie wyższe. Strona litewska zobowiązała się zapewnić podręczniki po polsku dla uczniów polskich szkół. Zgodnie z treścią deklaracji, wzmacniana ma być współpraca polskich i litewskich instytucji odpowiedzialnych za organizację egzaminów państwowych. W ramach współpracy odpowiednich instytucji z Litwy i z Polski, organizowane będą szkolenia dla nauczycieli.

Przeczytaj: Wiceszef MSZ: Litwa nie realizuje odpowiednio traktatu polsko-litewskiego. Winnicki: jakie więc konsekwencje wyciąga Polska? [+VIDEO]

W styczniu w rozmowie z Radiem Maryja, Renata Cytacka, wiceprezes Związku Polaków na Litwie (ZPL) i radna miasta Wilna odniosła się do tematu polsko-litewskiego memorandum o systematycznym monitorowaniu jakości edukacji mniejszości narodowych, które władze Republiki Litewskiej zdają się omijać. Cytacka podkreśla, że w tym dokumencie w nie uwzględniono dwóch podstawowych postulatów Polaków z Litwy, dotyczących kwestii, które są dziś „bardzo niebezpieczne dla polskiego szkolnictwa na Litwie”. Chodzi o kwestię matury z języka państwowego na Litwie oraz ujednoliconego programu nauczania języka litewskiego od pierwszej klasy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

„Te dwa najbardziej newralgiczne punkty są na dzisiaj pominięte w memorandum pomimo tego, że od 2011 roku non stop pisaliśmy i mówiliśmy o tym, że ujednolicony egzamin wygląda tak, jakby nasz polski uczeń chodził do litewskiej szkoły i był z litewskiej rodziny. Poza tym wymogi edukacyjne są tak zawyżone, że nie tylko uczniowie z polskich szkół pisząc maturę z języka litewskiego mają z tym trudności – akcentowała Cytacka.

Wyniki ubiegłorocznych wyników maturalnych wykazały, że zdawalność państwowego egzaminu z języka litewskiego jest w polskich szkołach wyraźnie niższa niż w szkołach litewskich. Znacznie pogarsza to szanse polskiej młodzieży na zdobycie wyższego wykształcenia. Problemy polskich uczniów związane są z ujednoliceniem egzaminu z języka litewskiego przez reformę z 2011 r. Jak wskazują przedstawiciele polskiej społeczności, problem dla polskich maturzystów stanowią nie tyle wymagania z gramatyki i komunikatywności w zakresie języka litewskiego, lecz wymagania w zakresie znajomości literatury litewskiej. Uczniowie polskich szkół przerabiają w ramach zajęć z języka polskiego kurs polskiej literatury i nie są w stanie jednocześnie czytać tak wiele litewskich książek jak uczniowie w standardowych szkołach litewskich. Tymczasem ujednolicony egzamin z języka litewskiego wymaga właśnie takiej samej znajomości literatury litewskiej przez wszystkich uczniów mimo, że w szkołach mniejszości jej nauczanie jest programowo ograniczone. W niektórych polskich szkołach prowadzi to zresztą do postępującej marginalizacji nauczania języka polskiego, jak stwierdziła w wywiadzie dla naszego portalu wileńska radna, Renata Cytacka.

L24.lt / wilnoteka.lt / zw.lt / PAP / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz