W dniach 5-11 marca Fundacja Kompania Kresowa zorganizowała czwartą wymianę młodzieży w ramach programu Erasmus+. Ponownie zaaranżowano spotkanie młodzieży z Polski z młodymi Polakami z Wileńszczyzny.

Grupę z Polski stanowili młodzi ludzi z różnych regionów i miejscowości, którzy nawiązali wcześniej kontakty z naszą Fundacją przy okazji innych działań społecznych oraz byli zainteresowani integracją z mieszkańcami Litwy. Połowę z nich stanowili mieszkańcy graniczącego z Litwą regionu Podlasia. Z kolei grupę uczestników z Litwy stanowili mieszkańcy rejonu solecznickiego, wyróżniającego się swoim przygranicznym położeniem, rolniczym i wiejskim charakterem i faktem, że 78 procent jego mieszkańców stanowią etniczni Polacy. Uczestnicy projektu byli właśnie reprezentantami społeczności polskiej mniejszości narodowej na Litwie, uczniami dwóch szkół realizujących edukację właśnie w języku tej społeczności. Projekt oferował młodym Polakom z Litwy możliwości poznania kultury własnego narodu oraz przebywania w przestrzeni używania języka polskiego w wyrafinowanych formach. To właśnie język polski był językiem roboczym projektu. Młodzi ludzie z Polski uzyskali natomiast okazję by poznać mieszkańców rejonu solecznickiego, ciągle niestety zbyt rzadko odwiedzanego przez mieszkańców Polski.

Instytucjonalnym partnerem Fundacji Kompania Kresowa, będącej wydawcą portalu Kresy.pl, był Solecznicki Oddział Rejonowy Związku Polaków na Litwie. Przygotowaniu wymiany patronował prezes oddziału Zdzisław Palewicz, wspierała nas także dyrektor polskiego Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach Irena Wolska. Wśród uczestników projektu byli właśnie uczniowie z tej szkoły, a także z Gimnazjum im. Michała Balińskiego w pobliskich Jaszunach.

Działania projektowe zostały opracowane na podstawie koncepcji wymyślonych przez samych uczestników poprzedniej wymiany młodzieży. Młodzi ludzie podkreślali wówczas wagę umiejętności komunikacji swoich potrzeb i poglądów oraz sprawnego wykorzystywania technicznych narzędzi informacyjnych we współczesnym społeczeństwie informacyjnym. Toteż, jak wskazuje sama nazwa, zajęcia teoretyczne i praktyczne warsztaty dotyczyły tych zagadnień. Młodzi ludzie uczyli się jak przemawiać publicznie w sposób zrozumiały i przekonujący, do dużego audytorium ale też do kamery. Uczyli się jak obsługiwać kamerę i jak montować i obrabiać poczynione nagrania by były one atrakcyjne i miały wysoką jakość, z pomocą powszechnie dostępnego sprzętu i programów. Uczyli się też i próbowali pisać artykuły prasowe.

Uczestnicy zastanawiali się na zasadami etyki takiej działalności. Co wolno robić dla podniesienia atrakcyjności a więc i zasięgu przekazu, a co w aktywności mediów może działać destrukcyjnie na ich misję. Oceniali poziom wiarygodności współczesnych mediów, zastanawiali się jak bronić się przed zalewem fałszywych informacji. Analizowali wpływ nowych narzędzi komunikacyjnych, powstania globalnej infosfery czasu rzeczywistego na bazie internetu, także wpływ negatywny, w przypadku nieetycznych zachowań użytkowników. Zwracali uwagę jak w warunkach tego rodzaju globalnej sieci informacyjnej zaciera się granica między odbiorcą o kreatorem informacji uzmysławiając sobie odpowiedzialność spoczywającą na każdym użytkowniku internetu i nowych mediów. Ponieważ wśród uczestników było wielu działaczy organizacji pozarządowych młodzi snuli plany wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w swojej aktywności wolontariackiej. Wielu uczestników podkreślali wagę umiejętności komunikacyjnych w takiej działalności. Promowanie informacji o niej może w sposób pośredni znacznie poszerzyć zasięg efektów jakie chcemy osiągnąć w ramach aktywizmu – podkreślali młodzi ludzie.

Wszystkie zajęcia odbywały się w inspirującej przestrzeni wrocławskiej starówki oraz dorzecza Odry. Poznając centrum miasta młodzi ludzie próbowali znaleźć związki między rozwojem urbanistycznym a rozwojem społecznym. Szczególnie ważnym obiektem były licznie przecinające rzekę Odrę mosty, wokół których koncentrował się temat jednego etapu warsztatów. Mosty są materialnym świadectwem ale też alegorią budowania powiązań między różnymi grupami społecznymi, budowania harmonijnego społeczeństwa. Przestrzeń miejska wielokulturowego Wrocławia pomogła młodzieży zrozumieć wartość dialogu, współpracy, pluralizmu społecznego.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply