Pomimo rekordowego spadku bezrobocia w Polsce wciąż nie pracuje blisko 45 proc. osób pełnoletnich. Odsetek ten utrzymuje się na podobnym poziomie od wielu lat – przypomniał w środę portal Money.pl.

W maju bezrobocie w Polsce spadło do najniższego od 29 lat poziomu 5,4 proc. Jednak pomimo spadku bezrobocia i wzrostu gospodarczego nie zmienia się odsetek osób niepracujących. Od dekady jest to aż 44-45 proc. dorosłych Polaków.

Większość niepracujących jest emerytami. Obecnie w Polsce jest 7,374 mln osób w wieku emerytalnym. Do tego dochodzi nieco ponad 5 mln osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym. Najczęściej powodem bierności zawodowej są obowiązki związane z rodziną i prowadzeniem domu. Następne w kolejności są nauka i uzupełnianie kwalifikacji a także choroba i niepełnosprawność. Z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wynika, że wśród biernych zawodowo jest 1,6 mln osób chorych i niepełnosprawnych. Jest też pewna liczba osób niezainteresowanych pracą, bądź zniechęconych bezskutecznością jej poszukiwania.

61 proc. biernych zawodowo to kobiety, większość z nich (60 proc.) zamieszkuje w miastach. Aż 3,3 mln takich osób legitymuje się wykształceniem zasadniczym zawodowym.

Na koniec marca w Polsce było 16,274 mln pracujących. Na własny rachunek pracowała co piąta osoba, pozostali wykonywali pracę najemną.

Portal Money.pl wskazuje, że aktywizacja osób biernych zawodowo może być receptą na prognozowaną zapaść systemu emerytalnego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Wyraźny spadek zatrudnienia w maju

Kresy.pl / money.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz