Zgodnie z nowelizacją, posiadacze Karty Polaka chcący na stałe osiedlić się w Polsce, będą mogli występować do wojewodów o świadczenia pieniężne, mające ułatwić im adaptację w kraju. – Chcemy uszczelnienia systemu potwierdzającego czy osoba otrzymująca świadczenie faktycznie przebywa na terytorium Polski – mówi Kresom.pl poseł Wojciech Bakun (Kukiz’15).

We wtorek wieczorem Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Karcie Polaka. Zakłada ona m.in., że to wojewodowie, a nie starostowie będą decydować o świadczeniach pieniężnych dla osób, które wystąpią o stały pobyt, posiadając wcześniej Kartę Polaka. Za projektem zagłosowało 436 posłów. Świadczenie to ma w założeniu zostać przeznaczone przez beneficjentów np. na wynajęcie mieszkania w Polsce czy przystosowanie do zawodu, ułatwiając adaptację w kraju.

Według Michała Dworczyka z PiS, szefa sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą, przekazanie tego uprawnienia wojewodom wynika z tego, że to właśnie wojewodowie podejmują decyzję o udzieleniu zgody na pobyt stały. Jego zdaniem nowelizacja spowoduje usprawnienie procesu przyznawania środków.

Wcześniej, podczas wtorkowej debaty, przedstawiciele wszystkich klubów parlamentarnych zadeklarowali swoje poparcie dla projektu nowelizacji. Przedstawiciele PO zaznaczali przy tym, że zaproponowane kwoty są jednak zbyt niskie.

W rozmowie z Kresami.pl poseł Kukiz’15 Wojciech Bakun, członek sejmowej komisji ds. łączności z Polakami za granicą powiedział, że rozwiązania te z punktu widzenia dostępności powinny teoretycznie być korzystne. Pozytywnie oceniały je również samorządy. Zwraca jednak uwagę, że powinno się wzmocnić kontrolę nad wydawaniem świadczeń dla osób posiadających Kartę Polaka, które wystąpią o pobyt stały w Polsce.

– Chodzi nam o uszczelnienie systemu, który będzie potwierdzał, czy osoba otrzymująca świadczenie pieniężne faktycznie przebywa na terytorium Polski, czy może wyjechała za granicę– mówi Kresom.pl poseł Bakun. – Jesteśmy za tym, żeby nad tym rozwiązaniem pracować. Wcześniej zgłaszaliśmy to kilkukrotnie, ale tempo prac nie pozwoliło na wprowadzenie poprawek w tej chwili. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z odpowiedniego ministerstwa.

Poseł Kukiz’15 podkreśla, że jest to bardzo istotna kwestia. – To wsparcie pieniężne dla osób chcących osiedlić się w Polsce będzie regularnie wypłacane na konto. Niestety, ale rodzi to takie niebezpieczeństwo, że ktoś wystąpi o takie świadczenie, a następnie wyjedzie z Polski i będzie mieszkać np. na Ukrainie czy na Białorusi– tłumaczy Bakun.

Klub Kukiz’15 proponuje w tym zakresie konkretne rozwiązanie:

– Chcemy wprowadzić system monitorujący czas przebywania w Polsce osób, które otrzymują takie świadczenie, żeby uszczelnić system. Nie może być tak, jak powiedział to przewodniczący komisji, poseł Dworczyk, że po roku zweryfikujemy, w ilu przypadkach doszło do takich wypaczeń. To już będzie płacz nad rozlanym mlekiem. System musi być najszczelniejszy, najbardziej, jak to tylko możliwe. Jeżeli już na tym poziomie dostrzegamy lukę, to możemy być pewni, że zostanie ona wykorzystana. I jakiś odsetek ludzi weźmie te pieniądze i zajmie miejsce osób, które realnie chciałyby skorzystać z tej pomocy i osiedlić się w Polsce, ponieważ są Polakami, a nie osobami, które chcą tylko naciągnąć budżet.

ZOBACZ: Ukraińska telewizja pokazuje Ukraińcom, jak łatwo znaleźć pracę w Polsce i kupić Kartę Polaka [+VIDEO]

Bakun zapowiada, że jego klub będzie pracował nad wprowadzeniem takiego rozwiązania. Obecnie oczekuje na odpowiedź z odpowiednich resortów dotyczącą kwestii technicznych, jak np. dostępu do odpowiednich rejestrów czy tego, kto mógłby prowadzić taki monitoring. Według roboczego założenia, ilość czasu spędzonego przez beneficjantów w Polsce miałaby być weryfikowana w okresach 3-miesięcznych. Miałoby się to odbywać na postawie rejestrów przekraczania granicy.

– Jeżeli ktoś w okresie 3 miesięcy więcej czasu przebywał za granicą, niż w Polsce, to znaczy, że jego osiedlenie się w Polsce wzbudza wątpliwości– mówi poseł Bakun. – Takiej osobie wypłacanie świadczenia powinno zostać wstrzymane– podkreśla. Dodaje, że osoba przebywająca w tym czasie głównie na terytorium Polski w dalszym ciągu otrzymywałaby świadczenie. Zaznacza, że dla osób, które rzeczywiście chcą się osiedlić w Polsce, takie wsparcie jest bardzo potrzebne.

– Chcielibyśmy wprowadzić taką poprawkę do ustawy o Karcie Polaka jak najszybciej– mówi poseł Kukiz’15.

Na początku września weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Polaka, która ma na celu ułatwienie jej posiadaczom osiedlania się w Polsce i ubiegania się o polskie obywatelstwo. MSWiA szacuje, że dzięki temu do kraju może przyjechać kilkadziesiąt tys. Polaków ze Wschodu.

PRZECZYTAJ: Twórcy Karty Polaka przyznają: nowelizacja ustawy przyczyni się do depolonizacji Kresów

Posiadacze Karty Polaka, przyjeżdżający do Polski z zamiarem osiedlenia się na stałe, dostaną bezpłatnie Kartę Stałego Pobytu, a po roku polskie obywatelstwo. W międzyczasie mogą liczyć na pomoc w okresie adaptacji. Będą mogli ubiegać się o świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów gospodarowania i bieżącego utrzymania na okres do 9 miesięcy, dofinansowanie do wynajmu mieszkania, intensywnej nauki języka polskiego czy kursów zawodowych. Program ma ruszyć od przyszłego roku.

Więcej na ten temat:

Dr Wyszyński dla Kresów.pl: zmiany w ustawie o Karcie Polaka zrealizują program carów i Stalina – ostatecznej depolonizacji Kresów [+VIDEO]

Ks. Isakowicz-Zaleski: Jakim cudem banderowcy studiują w Polsce na Karcie Polaka?

Nowelizacja ustawy o Karcie Polaka doprowadzi do depolonizacji Kresów

KRESY.PL / Marek Trojan/ PAP

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. krok
    krok :

    PIS mnie zadziwia. Kilka miesięcy temu NIK podał, że Karty Polaka na ukrainie są do kupienia, dostają je nie tylko ludzie z Polskimi korzeniami, lecz głównie ukraińcy nie mający żadnego związku z Polską, i że nie ma nad wydawaniem tych Kart żadnej kontroli.