Sąd UE orzekł nieważność zamrożenia środków finansowych siedmiu byłych członków władz Ukrainy, w tym byłego prezydenta Wiktora Janukowycza i jego syna Ołeksandra, w ramach przedłużania sankcji nałożonych na nich przez Radę UE w latach 2016-2018.

Sąd Unii Europejskie zniósł sankcje nałożone na siedmiu byłych członków władz Ukrainy, w tym na byłego prezydenta Wiktora Janukowycza, dotyczące zamrożenia ich środków finansowych. Wyroki zostały wydane przez sąd w czwartek. Dotyczą one, poza Janukowyczem, także jego syna Ołeksandra oraz byłego prokuratora generalnego Wiktora Pszonki i jego syna Artema, byłego ministra ds. przychodów i podatków Ołeksandra Kłymenki (Klimienki), byłego premiera Serhija Arbuzowa i byłego szefa administracji Janukowycza, Andrija Klujewa.

Jak zaznaczył sąd UE, osoby te zostały umieszczone na unijnej liście osób, którym zamrożono środki finansowe, w 2014 roku. Podstawą było to, że na Ukrainie toczyły się śledztwa ws. defraudacji środków z budżetu państwa i ich nielegalnego wytransferowania z Ukrainy, a osoby te były objęte postępowaniami. Janukowycz i inni Ukraińcy złożyli jednak do sądu zażalenie dotyczące rozszerzenia sankcji zamrażających ich fundusze z racji na toczące się śledztwa, w latach 2016-2017 w przypadku Wiktora i Ołeksandra Janukowyczów, a w ubiegłym roku wobec pozostałych pięciu osób. Argumentowano to m.in. tym, że Rada UE nie dopełniła wymagań ws. umieszczenia ich na listach sankcji.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Sąd UE uwzględnił skargi wniesione przez Ukraińców i uznał, że decyzje przedłużające zamrożenie środków w latach 2016-2018 były nieważne i anulował środki restrykcyjne powzięte wobec nich w tym okresie. Według sądu, Rada UE może oprzeć przyjęcie lub utrzymanie środków ograniczających na decyzji państwa trzeciego, jednak powinna ona zweryfikować, czy taka decyzja została wydana z poszanowaniem między innymi prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej. Zdaniem sądu UE, uzasadnienie wydanych przez Radę aktów przedłużających obowiązywanie środków ograniczających nie zawiera żadnego odniesienia do faktu, że zweryfikowała ona przestrzeganie tych praw.

Sąd doszedł zatem do wniosku, że żadna z wcześniejszych informacji nie dowodzi, by Rada zweryfikowała, że ukraińskie organy sądowe zastosowały się do przedmiotowych praw przed rozszerzeniem rozpatrywanych środków ograniczających. W związku z tym sąd orzekł, że unieważnia akty Rady przedłużające środki ograniczające w latach 2016-2019 w odniesieniu do wszystkich siedmiu Ukraińców.

Przeczytaj: „Zachowaliśmy się bardzo konstruktywnie” – premier o poparciu przez Polskę deklaracji przywracającej Rosji prawo głosu w RE

Unian / interia.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz