Rząd we wtorek przyjął projekt ustawy, który ma umożliwić zamianę terenów należących do Lasów Państwowych na inne grunty w przypadkach inwestycji, które byłyby uzasadnione potrzebami i celami polityki państwa.

Podczas wtorkowego posiedzenia rządu przyjęto projekt, który ma ułatwić pozyskiwanie gruntów leśnych m.in. pod inwestycje energetyczne lub związane z elektromobilnością. Napisano, że celem projektu jest “rozwiązanie problemów z pozyskaniem gruntów pod lokalizację inwestycji uzasadnionych potrzebami i celami polityki państwa związanej ze wspieraniem rozwoju i wdrażaniem projektów: dotyczących energii, elektromobilności lub transportu, służących upowszechnianiu nowych technologii oraz poprawie jakości powietrza albo uzasadnionych potrzebami strategicznej produkcji dla obronności państwa, wysokich technologii elektronicznych i procesorów, elektromobilności, innowacyjnej technologii wodorowej, lotnictwa, motoryzacji oraz przemysłu tworzyw sztucznych” – czytamy na stronie KPRM.

Projekt zakłada możliwość dokonywania zamiany lasów, gruntów i innych nieruchomości Skarbu Państwa w sytuacji, gdy będzie to uzasadnione realizacją celów określonych w projektowanych przepisach. Zamiany gruntów miałby dokonywać dyrektor generalny Lasów Państwowych na wniosek ministra właściwego ds. środowiska w porozumieniu z ministrem właściwym ds. klimatu oraz ministrem ds. gospodarki. Zadeklarowano, że projekt ma zawierać mechanizmy ograniczające możliwości zmiany statusu gruntów.

Zobacz także: Małopolska: do lasu wyrzucono ponad 2 tony odpadów poubojowych

Projekt przewiduje umożliwienie przemienienia w ciągu następnych dwóch lat terenów należących do Lasów Państwowych, m.in. w Jaworznie czy Stalowej Woli na inne grunty należące do Skarbu Państwa. Byłoby na nich możliwe prowadzenie gospodarki leśnej.

Podkreślono, że nastąpi “wyłączenie z możliwości tego rozwiązania obszarów objętych formami ochrony przyrody. Chodzi o parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronione krajobrazu czy obszary Natura 2000”.

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply