W poniedziałek do Komisji Europejskiej wpłynęła odpowiedź polskiego rządu w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Poinformowano o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci.

We wtorek na stronie Centrum Informacji Rządowej (CIR) opublikowano komunikat ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Podkreślono w nim, że „Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów, której celem jest poprawa efektywności tego systemu. W tym kontekście poinformowano o planach likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, w ramach kolejnego etapu reformy wymiaru sprawiedliwości, który ma rozpocząć się jeszcze w nadchodzących miesiącach”.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

7342.32 PLN    (33.37%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Zaznaczono, że „KE została poinformowana o tym, że Polska złożyła wniosek o uchylenie postanowienia TSUE o zastosowaniu środka tymczasowego ws. Izby Dyscyplinarnej SN. Podstawą wniosku jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca”.

„W odpowiedzi zawarto podsumowanie polskiego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego z lat 2005-2021 oraz przywołano kilkanaście najważniejszych orzeczeń sądów konstytucyjnych innych państw członkowskich (m.in. Czech, Danii, Niemiec, Francji, Rumunii i Hiszpanii) w podobnych sprawach. Zwrócono uwagę, że orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego ani innych krajowych sądów konstytucyjnych nie budziło dotychczas  po stronie Komisji Europejskiej żadnych wątpliwości. Wskazano, że problem relacji między prawem krajowym a prawem unijnym występuje w wielu państwach członkowskich, których sądy konstytucyjne podkreślają w swoim orzecznictwie prymat konstytucji krajowych oraz przyjmują ścisłą definicję zakresu kompetencji powierzonych Unii Europejskiej” – podaje CIR.

W odpowiedzi poinformowano o zarządzeniach Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, zgodnie z którymi „Izbie Dyscyplinarnej nie będą przekazywane do rozpoznania nowe sprawy dotyczące sędziów, jakie wpływają do Sądu Najwyższego”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zaznaczono, że „nieefektywność systemu odpowiedzialności karnej i dyscyplinarnej sędziów jest od wielu lat problemem polskiego wymiaru sprawiedliwości i jednym z powodów niskiego zaufania do niego w polskim społeczeństwie. Skuteczność systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych jest fundamentem zaufania i wiarygodności wymiaru sprawiedliwości w każdym państwie członkowskim”.

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce uznając, że reforma sądownictwa wdrażana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości sprzeczna jest z podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, do których to wartości zalicza się praworządność. KE uznała, że procedura działania Izby Dyscyplinarnej określona w powołującej ją polskiej ustawie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla niezależności sędziów. W związku z tym jeszcze w 2019 r. skierowała w tej sprawie skargę do TSUE.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jeszcze w październiku 2018 r. TSUE wydał decyzję o zawieszeniu przepisów polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym dotyczących przejścia w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Trybunał nakazał wówczas przywrócenie do pracy sędziów przesuniętych w stan spoczynku oraz nakazał wstrzymanie mianowania na ich miejsce nowych sędziów. 14 lipca TSUE orzekł, że Polska powinna natychmiast zawiesić funkcjonowanie Izby Dyscyplinarnej.

Zobacz także: Dr Zych: Polska może stracić fundusze unijne z przyczyn ideologicznych

Już na początku sierpnia br. prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział, że Izba Dyscyplinarna w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie, zostanie zlikwidowana i w ten sposób zniknie przedmiot sporu.

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz