Jak informowaliśmy, wczoraj premier Morawiecki ogłosił wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego. W nocy z sobotę na niedzielę wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu granicznym. Zdecydowano również m.in. o zamknięciu restauracji i barów, a także zakazano zgromadzeń, także państwowych i religijnych, powyżej 50 osób. Rząd ma jednak jeszcze szeroki ustawowy wybór środków do wykorzystania w razie rozwoju epidemii.

Wedle ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, stan zagrożenia epidemicznego ogłasza minister zdrowia w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych i administracji na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Zasady postępowania w razie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii określa artykuł 8. ww. ustawy.

CZYTAJ TAKŻE: Wojsko Polskie wspomoże Straż Graniczną w pilnowaniu granic. MSWiA wydało dwa rozporządzenia

W tej chwili wprowadzono już zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski, który zacznie obowiązywać w nocy z soboty na niedzielę. Osoby, które będą mogły do Polski wjechać (obywatele Polski, obcokrajowcy będący małżonkami lub dziećmi obywateli Polski, albo pozostający pod stałą opieką obywateli naszego kraju, cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka, szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji i członkowie ich rodzin, cudzoziemcy posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu w Polsce, a także ci, mający zezwolenie na pracę), będą musieli przejść 14-dniową kwarantannę. Ruch samochodowy jest wciąż utrzymany. Ograniczenia na granicach będą obowiązywać przez 10 dni z możliwością ich przedłużenia. Ruch wewnątrz kraju odbywa się bez zmian.

Ograniczono także pracę galerii handlowych – otwarte w nich pozostaną jedynie sklepy spożywcze, drogerie, pralnie i apteki. Wstrzymane zostaną miezynarodowe połączenia lotnicze (dozwolone będą międzynarodowe połączenia czarterowe dla osób powracających do kraju z zagranicznego urlopu) i kolejowe, ruch towarowy będzie odbywał się bez zmian. Zakazano zgromadzeń powyżej 50 osób, w tym państwowych i religijnych – restrykcje w tym zakresie będą obowiązywać przez 14 dni z możliwością przedłużenia. Zamknięte zostaną wszystkie miejsca rozrywki, restauracje mogą sprzedawać jedzenie na wynos.

CZYTAJ TAKŻE: W Polsce zanotowano 13 nowych przypadków zakażenia koronawirusem

Rząd wedle ustawy ma jeszcze szeroki wybór środków, które może zastosować zależnie od sytuacji.

Czasowo ograniczone mogą zostać: określony sposób przemieszczania się; obrót lub używanie określonych przedmiotów lub produktów spożywczych; funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy.

Rząd ma również możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień ochronnych; wykonywania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów; udostępniania nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi.

Pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii

Wojewoda ma obowiązek poinformowania obywateli o obowiązkach wynikających z wprowadzonych ograniczeń.

CZYTAJ TAKŻE: Konferencja Episkopatu Polski wydała komunikat w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemicznego

Na wydzielonym obszarze można wprowadzić, oprócz powyższych ograniczeń, także: czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców; czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły; czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia; obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie; obowiązek poddania się kwarantannie w określonym miejscu, którego opuszczanie będzie karalne.

Rząd może nakazać także ewakuację w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów; określony sposób przemieszczania się oraz nakazać lub zakazać przebywanie w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach.

Jak informowaliśmy, rząd przyjmując tzw. specustawę ws. koronawirusa dodatkowo znacznie poszerzył swoje kompetencje w odniesieniu do samorządów i przedsiębiorców, co może być działaniem niekonstytucyjnym.

Kresy.pl / sip.lex.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply