Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) rozbiła w województwie zachodniopomorskim łańcuch firm, które wyłudzały podatek VAT. Puste faktury były wystawiane przez „znikającego” prezesa. Na skutek przestępczej działalności Skarb Państwa stracił ponad 11 mln zł.

Podejrzenie unikania wpłaty 11 mln podatku VAT było podstawą działań, które Zachodniopomorski Urząd Celno-Skarbowy w Szczecinie (UCS) podjął wobec kilku firm w Polsce. Wątpliwości KAS wzbudził gwałtowny wzrost obrotów jednej ze spółek: w okresie 5 miesięcy objętych kontrolą, przekroczyły one 60 mln zł – wskazano w piątkowym komunikacie KAS.

Wyłudzeń dokonywano za pomocą tzw. znikającego podatnika, który nie płacił należnego VAT. 40 funkcjonariuszy i pracowników UCS przeprowadziło jednoczesne czynności w 16 lokalizacjach na terenie województw dolnośląskiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. W czasie przeszukań siedzib firm i miejsc zamieszkania osób zabezpieczono dokumentację księgową, w tym faktury sprzedaży i nabycia towarów, księgi rachunkowe, korespondencję i elektroniczne nośniki danych.

Zablokowano rachunki bankowe jednej z firm. Zachodniopomorski UCS w Szczecinie wszczął 2 kontrole celno-skarbowe. Śledztwo w opisywanej sprawie jest prowadzone przez Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

Pod koniec maja służby rozbiły zorganizowaną grupę przestępczą. Zatrzymano 34 osoby, które usłyszały między innymi zarzuty zbrodni VAT-owskiej. Wartość wystawionych nierzetelnych i fałszywych faktur VAT przekraczała 1 mld zł.

Zobacz także: Międzynarodowe oszustwo paliwowe wykryte przez KAS

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Także pod koniec maja KAS i CBŚP zlikwidowały zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudzała VAT i prała brudne pieniądze. Straty Skarbu Państwa w podatku VAT szacuje się na ponad 9 mln zł.

Zobacz także: Rozbito grupę przestępczą, która wprowadzała do obrotu gospodarczego fikcyjne faktury [+VIDEO]

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply