Ukraiński portal Europejska Prawda dotarł do treści opinii Komisji Weneckiej na temat kontrowersyjnej ukraińskiej ustawy językowej. Według portalu Komisja zaleci zmiany w ustawie.

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo znana bardziej jako Komisja Wenecka opublikuje swoją opinię na temat ustawy „O zabezpieczeniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako państwowego” dopiero w poniedziałek, lecz Europejska Prawda podała w piątek, że zapoznała się z jej projektem. Z opinii ma wynikać, że kontrowersyjny akt nie zachowuje równowagi pomiędzy obroną języka ukraińskiego a gwarancjami dla praw języków mniejszości narodowych.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3956.49 PLN    (17.98%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Według Europejskiej Prawdy opinia Komisja Wenecka wytknie Ukrainie konkretne zapisy, które stoją w sprzeczności z międzynarodowymi zobowiązaniami tego państwa. Zaleci także „znaczną liczbę” zmian w ustawie, które mają pomóc w „uniknięciu międzyetnicznych antagonizmów na gruncie językowym”.

Jedno z zastrzeżeń Komisji ma dotyczyć dyskryminacji języka rosyjskiego względem innych nieukraińskich języków. W rekomendacjach Komisji ma znaleźć się także weryfikacja przepisów, które wprowadzają odpowiedzialność za naruszenie ustawy.

Komisja Wenecka zaaprobuje przy tym samą ideę ustawy, której celem jest uprzywilejowanie języka ukraińskiego względem języka rosyjskiego i uzna, że ukraińskie państwo ma podstawy dla posunięć w tym kierunku – twierdzi ukraiński portal.

Jak pisaliśmy, ukraiński parlament w kwietniu przyjął w drugim czytaniu ustawę o języku ukraińskim jako języku państwowym. Ustawa utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie. Przedstawiciele władz państwowych, sądów i prokuratury, oficerowie zawodowi, a także nauczyciele i lekarze mają obowiązek posługiwania się oficjalnie językiem ukraińskim. Ustawa obliguje każdego obywatela do władania ukraińskim jako językiem swojego obywatelstwa. Zasięg ustawy, jak zapewniono, ma nie dotyczyć sfery osobistej a także religijnej. Nadzór nad egzekwowaniem ustawy ma sprawować nowa instytucja – Komisarz (Pełnomocnik) ds. ochrony języka państwowego. Za złamanie nowego prawa przewidziano grzywny – najwyższe za naruszenia w sferze mediów drukowanych, nieco mniejsze za naruszenia w sferze administracyjno-urzędowej i najniższe w takich sferach, jak edukacja, nauka, kultura, wydawnictwa książkowe, interfejsy elektroniczne, reklama, służba zdrowia. Wdrożenie sankcji karnych zostaje jednak opóźnione o 3 lata. Ustawa wchodzi w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia, przy czym niektóre rozwiązania zostaną wdrożone z kilkuletnim opóźnieniem.

Jak pisaliśmy, ukraińska ustawa językowa wzbudza protesty Węgier i Rosji. Polskie władze pozostają w tej kwestii bierne, mimo iż ustawa godzi także w prawa Polaków-obywateli Ukrainy.

Kresy.pl / Europejska Prawda

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz