Przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej Walerij Zorkin dopuścił możliwość powrotu w Rosji kary śmierci. Uznał jednak taką ewentualność za niepożądaną.

Gazeta „Kommiersant” odnotowała we wtorek, że przewodniczący Sądu Konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej Walerij Zorkin w wydanej w tym roku swojej książce „Sądownictwo konstytucyjne: procedura i znaczenie” dopuścił możliwość powrotu w Rosji kary śmierci.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6604 PLN    (30.01%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Zorkin napisał m.in. w książce, że sytuacja społeczno-kulturowa w Rosji znacznie odbiega od analogicznej sytuacji w starych demokracjach Europy i te różnice trzeba jego zdaniem brać pod uwagę. Jednocześnie zauważył, że „w razie konieczności” Sąd Konstytucyjny „wykazał chęć przełamania stereotypów masowej świadomości”, tak jak to było w przypadku obowiązującego od 1996 roku moratorium na wykonywanie kary śmierci. Moratorium zostało potwierdzone w latach 1999 i 2009 orzeczeniami Sądu Konstytucyjnego.

Zorkin zauważył, że do tej pory temat kary śmierci pozostaje jednym z najczęściej dyskutowanych, a kwestia jej przywrócenia była wielokrotnie podnoszona w parlamencie.

„To, że Sąd Konstytucyjny wydał orzeczenie uniemożliwiające stosowanie kary śmierci w Rosji na tym historycznym etapie jej rozwoju, nie wyklucza możliwości powrotu do tej kary w przyszłości” – napisał Zorkin w książce. Jego zdaniem tej kwestii nie da się zamknąć, dopóki dochodzi do zabójstw z premedytacją.

Przewodniczący rosyjskiego Sądu Konstytucyjnego uważa, że w kwestii utrzymania moratorium „wiele zależy od ogólnej sytuacji prawnej w kraju” i tego „jak daleko możemy się posunąć… w odstępstwach od wymogów prawnej zasady równości”. Zorkin wyraził nadzieję, że odejście „w kierunku tych poglądów moralnych i religijnych, które stoją na stanowisku pryncypialnego zrzeczenia się kary śmierci, przyniesie Rosji sukces”.

Przypomnijmy, że w maju br. badanie przeprowadzone przez działający przy Ministerstwie Sprawiedliwości Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wykazało, że 43 proc. ankietowanych opowiedziało się za wprowadzeniem kary śmierci; przeciw było 41 proc.

Kresy.pl / rbc.ru

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz