Zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy, w swoim dzisiejszym expose w Sejmie szef MSZ Jacek Czaputowicz wyczerpał „praktycznie wszystkie wątki”.

Jak informowaliśmy, w środę minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wygłosił w Sejmie swoje expose. Szef polskiej dyplomacji zadeklarował w nim, że najważniejszą zasadą w stosunkach międzynarodowych powinna być “zasada podmiotowości” – “nic o nas bez nas”.

Rola Polski jako rzecznika i adwokata państw naszego regionu na forum UE i NATO, kryzys UE, obecność wojsk USA w Europie i silna pozycja Ameryki w ramach NATO jako fundament bezpieczeństwa Polski oraz polityka Rosji jako główne zagrożenie dla budowy podmiotowości Polski – to główne tezy dzisiejszego expose szefa MSZ, Jacka Czaputowicza. Jego wystąpieniu przysłuchiwał się m.in. prezydent Andrzej Duda. Podczas konferencji prasowej bardzo je chwalił.

Andrzej Duda z zadowoleniem przyjął fakt, że Jacek Czaputowicz mówił o współdziałaniu władz państwowych w zakresie polityki zewnętrznej:

Co mnie ogromnie ucieszyło – bardzo silne podkreślenie na samym początku wystąpienia – bardzo ważnego dla mnie elementu polityki zewnętrznej, jaką powinno prowadzić państwo – a mianowicie współdziałania pomiędzy organami prowadzącymi tę politykę – współdziałania prezydenta z premierem, ministrem spraw zagranicznych i kilkukrotnie podkreślana rola parlamentu w budowania tych relacji międzynarodowych, a więc pokazanie całego spektrum władz, które mają tutaj jeden program prowadzący spójną, skorelowaną politykę zagraniczną. Muszę powiedzieć, że podkreślenie tego uważam za jeden z bardziej wartościowych elementów tego wystąpienia.

Prezydent zwrócił także uwagę na trzy wątki, jakie znalazły się w wystąpieniu szefa MSZ. Przytaczając tezy z expose ministra Duda podkreślił, że UE powinna być wspólnotą wolnych państw, niepodzieloną na wiele prędkości. Prezydent odniósł się też do kwestii bezpieczeństwa. Jak mówił, współpraca w dziedzinie obronności UE powinna odbywać się w absolutnej synchronizacji z naszą obecnością w NATO.

Cztery tezy Czaputowicza

W swoim wystąpieniu, szef polskiej dyplomacji przedstawił cztery główne założenia, „tezy”, dotyczące wyzwań, celów i natury polskiej polityki zagranicznej. Pierwsza dotyczyła roli Polski jako rzecznika czy „adwokata” państw naszego regionu na forum UE i NATO:

– Pozycja międzynarodowa Polski wynika z silnej pozycji, jaką posiada ona w Europie. Źródłem atrakcyjności Polski i zarazem zdolności jej skutecznego oddziaływania na procesy decyzyjne, czy to jako sojusznika w ramach NATO, czy też partnera w strukturach Unii Europejskiej, jest jej zdolność do artykułowania interesów państw naszego regionu i działania w roli ich adwokata. Odbywać się to może przy pełnym poszanowaniu podmiotowości politycznej naszych partnerów z sąsiedztwa. Na Polsce, jako największym państwie w regionie, leży główny ciężar promocji i obrony zbieżnych z polskimi interesów naszych regionalnych partnerów.

W ramach drugiej tezy Czaputowicz zauważył, że “Unia Europejska znajduje się w kryzysie, zarówno w sferze instytucjonalnej, aksjologicznej, jak i bezpieczeństwa zewnętrznego”.

– Chociaż kryzys finansowy 2008 roku pod względem ekonomicznym zakończył się, to jego skutki polityczno-społeczne nadal wywierają wpływ na charakter relacji między państwami członkowskimi, rolę Unii w przyszłości projektu europejskiego. Kryzys procedur demokratycznych w państwach członkowskich i przeniesienie rzeczywistych procesów decyzyjnych do nieformalnych gremiów, prowadzi do osłabienia pozycji Unii, narastania eurosceptycyzmu i renacjonalizacji polityk państw europejskich.

Trzecia teza, jaką wygłosił Czaputowicz, dotyczyła obecności wojsk USA w Europie i silnej pozycji Ameryki w ramach NATO, co uznał za fundament bezpieczeństwa Polski i naszej części Europy:

– Wojskowa obecność Stanów Zjednoczonych w Europie, ich silna pozycja w NATO ma fundamentalne znaczenie dla bezpieczeństwa militarnego Polski i całego regionu. W interesie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej jest trwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i Sojuszu Północnoatlantyckiego w tej części świata. Polska jest jak najżywotniej zainteresowana utrzymaniem silnych więzi transatlantyckich. Ich nieustanne wzmacnianie i rozwój są fundamentalnym zadaniem polskiej polityki bezpieczeństwa.

W ostatniej, czwartej tezie, szef MSZ podkreślił, że polityka Rosji jest głównym zagrożeniem dla budowy podmiotowości Polski:

– Zagrożeniem dla zbudowania podmiotowości Polski w stosunkach międzynarodowych jest polityka Rosji. Rosja dąży do rewizji porządku politycznego w Europie, który ukształtował się po 1989 r. i przyniósł Polsce przywrócenie niepodległości. Instrumentami osiągania tego celu są zaś destabilizacja licznych regionów w bliższym i dalszym sąsiedztwie Polski, działanie na rzecz zaostrzenia podziałów politycznych wewnątrz poszczególnych państw, jak i między nimi, rozbijanie jedności transatlantyckiej, oraz pogłębianie podziałów wewnątrz Unii Europejskiej.

Czytaj więcej: Cztery tezy Czaputowicza. Expose szefa MSZ w Sejmie

RIRM / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply