Prezydenci Duda i Trump podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym

W obliczu wyzwań, wobec których stoi porządek międzynarodowy, uznajemy, że nadszedł czas, by umocnić i utrwalić strategiczne partnerstwo między naszymi narodami – napisano w deklaracji o partnerstwie strategicznym, podpisanym przez prezydentów Polski i USA.

We wtorek w Waszyngtonie prezydenci Andrzej Duda i Donald Trump podpisali deklarację o partnerstwie strategicznym, z której wynika intensyfikacja współpracy obu krajów w kwestiach obronności i energetyki. Nosi ona tytuł „Obrona wolności i budowanie dobrobytu poprzez polsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne”.

Na wstępie oba kraje podkreśliły, że łączą je wspólna historia oraz „zbiór wartości”, w tym „wspólnych wartości i zasad demokratycznych, w tym wolności, niezależnych instytucji oraz praw człowieka”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

„Wyrażamy głębokie przekonanie, że dalszy rozwój naszych relacji w dziedzinie handlu, obronności i energetyki zwiększy bezpieczeństwo obydwu naszych krajów oraz całego obszaru transatlantyckiego” – zaznaczono w dokumencie.

W części zatytułowanej „Współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności” napisano, że „silna i wolna Europa ma żywotne znaczenie dla Polski i Stanów Zjednoczonych”. Podkreślono kluczową rolę pogłębionego i ściślejszego partnerstwa polsko-amerykańskie w dziedzinie bezpieczeństwa oraz większej determinacji obu państw w kwestii „reagowanie na bieżące zagrożenia i wyzwania dla naszego wspólnego bezpieczeństwa, a także zapewnianie trwałej stabilności, koniunktury gospodarczej i rozwoju”. Uznano, że partnerstwo to jest „nieodzowne w świetle coraz poważniejszych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa”, wskazują na „agresywne zachowanie Rosji”, jak również proliferację broni masowego rażenia w skali globalnej, terroryzm, zorganizowany przemyt imigrantów czy napięcia na Bliskim Wschodzie.

W związku z tym, Polska i USA chcą „pogłębiać współpracę, umacniać więzy między siłami zbrojnymi oraz zacieśniać stosunki w dziedzinie wywiadu i ścigania przestępstw”. Zapowiedziano intensyfikację wspólnych działań szkoleniowych czy współpracę jednostek wojskowych, a także umocnienie partnerstwa w zakresie technologii i przemysłu obronnego w dziedzinach o zasadniczym znaczeniu dla obronności i odstraszania regionalnego – „w tym poprzez ułatwienia w dostępie do wysokiej klasy technologii obronnych i uzbrojenia, które Stany Zjednoczone uznają za możliwe”.

Potwierdzono też zaangażowanie oby krajów na rzecz „kolektywnej obrony, rozwijania indywidualnych zdolności odpierania zbrojnej napaści oraz utrzymywania bezpieczeństwa i stabilności transatlantyckiej”. Zaznaczono, że Polska i USA „podtrzymują swe przywiązanie do artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz do zasady sprawiedliwego podziału obciążeń”.

W kontekście wzmacniania i dostosowywania wysuniętej obecności NATO na tzw. wschodniej flance oraz europejskiej inicjatywy odstraszania autorstwa Stanów Zjednoczonych, Polska i USA zobowiązały się „do rozważenia wariantów wzmocnienia militarnej roli Stanów Zjednoczonych w Polsce”. Analiza wykonalności tej koncepcji ma zostać wypracowana „w toku wzmożonych konsultacji”. Ma to przyczynić się do umocnienia obronności Europy Środkowo-Wschodniej i NATO jako całości.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

W deklaracji zaznaczono, Polska realizuje długofalowy plan modernizacji swoich sił zbrojnych i systematycznie zwiększa wydatki na obronność do poziomu 2,5% PKB, co USA przyjmują z zadowoleniem jako zachowanie wzorcowe.

„Doceniamy ponadto rozmieszczenie przez Stany Zjednoczone na terytorium Polski bazy Aegis Ashore będącej filarem infrastruktury obrony przeciwrakietowej w Europie, a także uznajemy jej istotną rolę w architekturze bezpieczeństwa NATO” – czytamy w dokumencie.

Przeczytaj: Trump: prezydent Duda zaoferował ponad 2 mld dol. za stałą bazę wojsk USA w Polsce [+VIDEO]

Czytaj również: Duda: Trójmorze jest dla USA strategicznym narzędziem budowania relacji z Europą Środkową

W kwestiach dotyczących energetyki zapowiedziano, że oba kraje będą pogłębiały współpracę w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a także badały „nowe możliwości wynikające z transformacji rynków energii” i dążyły do zwiększenia dywersyfikacji energetycznej w Europie, „w czym główną rolę powinna odgrywać inicjatywa prywatna”. Zaznaczono, że Polska i USA wspólnie będą przeciwdziałać takim inicjatywom jak Nord Stream 2. Zapowiedziano też ustanowienie “Polsko-amerykański dialogu strategicznego w dziedzinie energii”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Osobne miejsce poświęcono wymianie handlowej, inwestycjom, badaniom i innowacjom. Polska i Stany Zjednoczone uznały, że „sprawiedliwy i uczciwy handel jest równie istotny dla naszych stosunków dwustronnych co obrona i bezpieczeństwo”, a „obopólnie korzystne relacje gospodarcze stymulują wzrost i zatrudnienie po obu stronach Atlantyku”. Potwierdzono znaczenie amerykańskich inwestycji w Polsce, a także rosnące zainteresowanie polskich przedsiębiorstw rynkiem amerykańskim.

„Nasze rządy będą działały dynamicznie w celu wykorzystania istniejącego potencjału, w tym poprzez Inicjatywę Trójmorza, co przyczyni się do realizacji tych priorytetów w krajach tego regionu Europy” – napisano.

W dokumencie podkreślono też „zasadniczą rolę, jaką badania i innowacje odgrywają w naszym wzroście gospodarczym”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

„Uznając potencjalne korzyści wynikające z połączenia amerykańskich inwestycji z polskimi kompetencjami w dziedzinie zaawansowanych technologii, będziemy wspierali działania zmierzające do wzmocnienia partnerstw w dziedzinie nauki i technologii – napisano.

Przeczytaj: Duda w Białym Domu: Mam nadzieję, że razem zbudujemy w Polsce „Fort Trump” [+VIDEO]

Prezydent.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Avatar
    Gaetano :

    Tytuł deklaracji jest dobry, robi wrażenie. Jeżeli nic nie ulegnie zmianie, a na to się zanosi, wkrótce zacznie się drenaż i wysysanie na większą skalę – oczywiście w ramach wartości demokratycznych, na początek te ponad 2 mld zielonych. Maliniak musiał prawić komplementy tłiterowemu i być niezwykle podekscytowany, o czym świadczy zwyczajowy, przyklejony uśmiech, pełny oddania.