Izba wyższa polskiego parlamentu zwróciła się do prezydenta Białorusi o „zaprzestanie represji” i uwolnienie wszystkich zatrzymanych w trakcie czterech dni protestów.

W swojej uchwale senatorzy powołali się między innymi na „prawo narodów do samostanowienia”, a jednocześnie na „prawo obywateli do udziału w demokratycznych wyborach, do wolności zgromadzeń i swobody wyrażania poglądów” oraz „obowiązek poszanowania i przestrzegania praw człowieka”. Stwierdzili również, że podstawą dla ich wystąpienia są „aspiracje Narodu Białoruskiego do godnego życia w wolnym, demokratycznym państwie”. Jako bezpośrednią przyczynę określili natomiast „skalę represji” jakie zastosowano wobec uczestników powyborczych protestów, ale też sam sposób przeprowadzenia wyborów prezydenckich na Białorusi nieodpowiadający według senatorów rekomendacjom OBWE.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W swojej rezolucji deputowani izby wyższej polskiego parlamentu zaapelowali do prezydenta Białorusi o „zaprzestanie represji i natychmiastowe uwolnienie wszystkich zatrzymanych w związku z ostatnimi akcjami wyborczymi”, a także „podjęcie dialogu z obywatelami i poszanowanie praw mniejszości”. Senatorzy chcą także by wykonały szereg zaleceń „zawartych w kolejnych rezolucjach Parlamentu Europejskiego i OBWE”.

Jednak senatorzy mają oczekiwania także wobec władz Polski. Chcą by prezydent zwołał posiedzenia Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie sytuacji na Białorusi, ale też przedstawił wraz z rządem zestaw działań, które planuje podjąć dla „wsparcia Białorusinów domagających się wolności i demokracji”, a także „przyjęcia Białorusinów, którzy mogą szukać schronienia w Polsce w obawie o swe bezpieczeństwo, zdrowie i życie”.

Polscy senatorzy zaapelowali w swojej uchwale nawet do instytucji Unii Europejskiej o „adekwatne do sytuacji zainteresowanie Republiką Białorusi, z wykorzystaniem wszelkich dyplomatycznych instrumentów” i zaangażowanie w „działania na rzecz zakończenia przemocy i represji w Republice Białorusi, pokojowego dialogu między władzą a społeczeństwem i innymi grupami politycznymi”. W tym celu senatorzy postulują przeprowadzenie „formalnej debaty na najwyższym szczeblu władz Unii Europejskiej”. Wsparciu „represjonowanym z powodów politycznych, organizacjom społeczeństwa obywatelskiego oraz niezależnym mediom” miałoby także służyć „napiętnowanie władz białoruskich i wywarcie na nie nacisku, aby zaprzestały brutalnej pacyfikacji protestów obywatelskich” przez UE.

Czytaj także: Wicedyrektor rządowego think-tanku potwierdza – białoruskie protesty są planowane i koordynowane z Polski

senat.gov.pl/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz