Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców przestrzegł Mateusza Morawieckiego przed konsekwencjami stanowienia prawa, które stawia Ukraińców w uprzywilejowanej sytuacji wobec polskich pracowników i przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wysłał list do premiera Mateusza Morawieckiego, w którym przestrzegł przed konsekwencjami stanowienia odrębnych zasad prowadzenia działalności gospodarczej dla uchodźców z Ukrainy. Abramowicz zaproponował pakiet rozwiązań, które zapewnią równe traktowanie pracowników i pracodawców bez względu na narodowość i pochodzenie. List został opublikowany w piątek na stronie internetowej Rzecznika.

Adam Abramowicz wskazał w swoim liście na pomoc, jaką uchodźcom z Ukrainy udzieliło państwo polskie i Polacy. Zwrócił jednak uwagę na problem polegający na tym, że część uchodźców podejmuje pracę na własny rachunek bez rejestracji działalności gospodarczej.

“W małych miejscowościach taka nierejestrowana działalność stanowi dla firm legalnie pracujących realną konkurencję. Zaczyna to być zarzewiem nieporozumień i konfliktów, bo nieopodatkowana i +nieozusowana+ działalność pozwala na oferowanie niższych cen na rynku” – wskazał Rzecznik MŚP.

Rzecznik zwrócił uwagę także na zagrożenie związane z propozycją Senatu, by zwolnić m.in. z PIT niektóre dochody obywateli Ukrainy i Białorusi, którzy zamieszkali w Polsce po ataku Rosji na Ukrainę. “Próby różnicowania warunków prowadzenia działalności gospodarczej albo zwolnienie z kosztów zatrudniania Ukraińców przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego opodatkowania i oskładkowania pracy na etacie w działalności rodzimych firm mogą się stać ogniskiem niechęci wobec naszych gości i konfliktów narodowościowych” – napisał Adam Abramowicz.

Zdaniem Rzecznika MŚP “jedyną, akceptowalną drogą do jak najszerszego aktywizowania zawodowego uchodźców jest wprowadzenie ułatwień dla wszystkich mikrofirm – bez względu na narodowość przedsiębiorcy”.

Abramowicz zaproponował, by na czas trwania wojny na Ukrainie wprowadzić szereg zmian legislacyjnych obejmujących podniesienie maksymalnego miesięcznego przychodu, który uprawnia do tzw. działalności nierejestrowej, umożliwienie wszystkim chętnym korzystania z tego rozwiązania poprzez zniesienie warunku 60-miesięcznej przerwy od zakończenia wcześniejszej działalności, wydłużenia możliwości korzystania z rozwiązań tzw. ulgi na start do 12 miesięcy, zniesienia ograniczeń czasowych i dochodowych w tzw. Małym ZUS plus oraz przyjęcia zasady, że mikroprzedsiębiorca korzystający z tych rozwiązań nie może korzystać z pomocy socjalnej, w tym ze wsparcia dla uchodźców.

CZYTAJ TAKŻE: Konfederacja: tak dla pomocy, nie dla przywilejów dla uchodźców [+VIDEO]

Kresy.pl / rzecznikmsp.gov.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply