Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej – oświadczył w wywiadzie dla portalu Defence 24 prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) Sebastian Chwałek. Prezes PGZ był pytany o możliwości produkcji bojowych wozów piechoty Brosuk oraz potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Chwałek został zapytany o aktualny harmonogram rozwoju programu Borsuk. “Badania, które wyszły pozytywnie, niebawem powinny się zakończyć. Cały czas prowadzimy prace przygotowawcze do rozpoczęcia produkcji pierwszych czterech egzemplarzy, jednakże jest to projekt finansowany przez NCBiR i MON, a zatem do tych instytucji należy decyzja o kontynuowaniu dalszych prac” – odpowiedział, cytowany przez portal Defence 24 w poniedziałek. Podkreślił, że PGZ jest przygotowana na większość zakupów związanych z programem. “Dopiero po podpisaniu dokumentów, będziemy mogli je zrealizować – bez gwarancji, czasowych i finansowych zamawianie podzespołów „na zapas” jest wysoko ryzykowne” – dodał.

Wyraził opinię, że w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy Siły Zbrojne RP otrzymają pierwsze cztery sztuki Borsuków. “Wejdziemy wtedy w kolejny etap – testów w codziennej eksploatacji sprzętu, co pozwoli nam, aby produkcja kolejnych uwzględniała już uwagi użytkowników końcowych” – podkreślił.

Zapytany o potrzeby Sił Zbrojnych RP, podkreślił, że wozów powinno być znacznie więcej niż tych obecnie używanych. “Mówimy o co najmniej setkach, jeśli nie ponad tysiącu sztuk NBPWP Borsuk. Jest to też dla nas wyzwanie, bo jeżeli w tym roku użytkownicy końcowi pozyskają pierwsze testowe egzemplarze, to w przyszłym nastąpi formalne zakończenie prac połączone z feedbackiem na temat użytkowania NBPWP. Wówczas powinna być podjęta decyzja o wdrożeniu go do produkcji seryjnej, przy jednoczesnej potrzebie przełożenia pomysłów i próśb od wojska” – zaznaczył.

“Musimy być gotowi do produkcji ponad setki wozów rocznie, jeśli nie więcej.  Przygotowaliśmy się do tego koncepcyjnie, w tej chwili organizujemy system finansowania i akceptacji decyzji w zakresie rozwoju niektórych naszych ośrodków produkcyjnych” – zadeklarował.

Prezes PGZ został także zapytany o prace nad wieżą ZSSW-30, która znajdzie się w najbliższych kilku latach na wyposażeniu KTO Rosomak oraz nowych bojowych wozów piechoty Borsuk.

“Wieża ZSSW-30 jest wyrobem gotowym, przeszła wszystkie niezbędne badania państwowe. W tej chwili czekamy na decyzje dotyczące pozyskania i stworzenia ram prawnych, umowy. Jak wiemy, początkowo wieża będzie umiejscowiona na podwoziu KTO Rosomak, więc czekamy na decyzje formalne, które niebawem powinny się pojawić, bo pomimo tego, że mamy zmianę przepisów dotyczących modyfikacji w finansowaniu sił zbrojnych oraz zapis o zwiększeniu PKB, to miejmy świadomość, że niektóre z tych decyzji będą obowiązywały od przyszłego roku, a obecny budżet jest budżetem tegorocznym, realizowanym na dotychczasowych zasadach” – odpowiedział.

“Finansowanie programu ZSSW-30 jest zabezpieczone w początkowych okresach, złożyliśmy już zamówienia na niektóre podzespoły, np. armaty” – dodał.

Chwałek został zapytany również o program Wilk, jego realizację niezależnie od zakupów czołgów Abrams, a także rozmowy na ten temat ze stroną koreańską. “Prowadzimy ze swojej strony daleko zaawansowane rozmowy z naszymi partnerami, które muszą być rozmowami trójstronnymi, rządów państw z przemysłem. By móc przejść do etapu negocjacji, musimy znać odpowiedź, jaka będzie formuła pozyskania, ustanowienia i utrzymania zdolności dla wojska wynikających z wymagań postawionych w programie Wilk” – zaznaczył.

Zadeklarował, że PGZ jest gotowa “na różne odpowiedzi, zarówno w oparciu o produkcję krajową, licencyjną czy o projekt gotowy, kompletowany u nas”. “Przedstawialiśmy efekty naszych rozmów z partnerami zagranicznymi zamawiającemu, który na bieżąco prowadzi rozmowy z podmiotami, które ewentualnie mogłyby stać się stroną w tym postępowaniu. Oczywistym jest, że z punktu widzenia państwa polskiego, usytuowanie produkcji i realizacji tego projektu w Polsce jest bardzo ważne” – dodał.

“My na to jesteśmy przygotowani, wiemy jak możemy to zorganizować. Mamy co najmniej trzy możliwe rozwiązania do zaabsorbowania, które są w orbicie zainteresowania Polski, ale i naszych sojuszników – więc roztacza się przed nami okazja pierwszeństwa dzielenia tortu współpracy przemysłowej i produkcji” – zadeklarował.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

W czasie wywiadu padło także pytanie o to, na ile PGZ może być zaangażowana w serwisowanie bądź modernizację czołgów Abrams, które Polska zamówiła od USA. “Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o pozyskaniu czołgów przez ministra obrony narodowej rozpoczęliśmy rozmowy biznesowe z naszymi partnerami. Z większością z nich od dawna już współpracujemy. To nie jest zatem nowość dla nas ani tym bardziej żaden problem, aby rozszerzyć zakres naszej działalności – mamy ku temu przestrzeń, zasoby, kompetencje i oczywiście ambicji” – odpowiedział prezes PGZ.

Dodał, że Grupa prowadziła już wcześniej rozmowy z General Dynamics. “Jesteśmy zdolni świadczyć dla SZ RP usługi serwisowe, utrzymania, a w przyszłości potencjalnej modernizacji tego typu sprzętu – w końcu trudno, żebyśmy od razu siadali do modernizacji czołgów pozyskiwanych w najnowszym standardzie. Polonizacja tych maszyn, np. poprzez wprowadzenie naszej optoelektroniki czy łączności, to temat, któremu pozwolę na razie pozostawić bez rozwinięcia, ale nie zapominamy i o tym aspekcie” – dodał.

Zaznaczył, że czołg Abrams ma dużo wspólnego z Leopardem. “Skoro przejęliśmy kompetencje do wszechstronnej obsługi jednej rodziny, to wejście w opiekę nad jej krewnymi to tylko kwestia czasu” – zaznaczył.

“Teraz będziemy mieli możliwość, jeżeli dojdą do skutku wszystkie ustalenia, pozyskania pełni kompetencji do obsługi i stworzenia pewnego rodzaju centrum serwisowego w Polsce. Niezależnie od tego, czy Siły Zbrojne RP pozyskałyby te maszyny, to Abramsy są częstym gościem w naszej części Europy” – powiedział.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy, w marcu br. Prezes PGZ Sebastian Chwałek informował, że kończą się prace nad przygotowaniem dla wojska nowego bojowego wozu piechoty Borsuk. „Od 2023 r. jesteśmy gotowi do ich kontraktowania i produkcji seryjnej” – zadeklarował.

Polska Grupa Zbrojeniowa potwierdziła na początku lutego, że przystąpiła do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez ministerstwo obrony Republiki Słowacji. „Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. potwierdza przystąpienie do postępowania na nowy bojowy wóz piechoty prowadzonego przez Ministerstwo Obrony Republiki Słowacji. Do postępowania zgłoszono Nowy Bojowy Pływający Wóz Piechoty Borsuk opracowany w zakładach Huta Stalowa Wola S.A. należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej” – napisano w odpowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej.

NBPWP Borsuk został opracowany przez konsorcjum, którego liderem jest HSW S.A. Spółka przeprowadziła próby poligonowe Borsuka z systemem wieżowym ZSSW-30. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przewidzianych na badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa.

Program o kryptonimie „Borsuk” startował w połowie minionej dekady, pod egidą HSW. Wówczas w wojskach zmechanizowanych RP nadal wykorzystywano 1,3 tys. starych BWP konstrukcji rosyjskiej.

Konstrukcja „Borsuka” zapewnia możliwość transportu drużyny piechoty oraz zabudowy systemu uzbrojenia zasadniczego z armatą kalibru od 30 do 40 mm. Pojazd może być wykorzystywany do zwalczania celów opancerzonych i nieopancerzonych, siły żywej i innych celów przeciwnika w każdych warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, ochrony żołnierzy i desantu przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników ppanc., wybuchami min improwizowanych ładunków wybuchowych IED oraz ostrzałem innymi pociskami wystrzeliwanymi z wozów opancerzonych we współdziałaniu z aktywnym systemem ochrony, wspierania ogniem broni pokładowej pododdziałów zmechanizowanych w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocnej. współdziałania z pododdziałami czołgów w każdych warunkach atmosferycznych w porze dziennej i nocne

defence24.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply