Badanie socjologiczne pracowni ARC Rynek i Opinia wykazało, że 27% dorosłych ukraińskich uchodźców deklaruje pozostanie w Polsce nawet po zakończeniu wojny na Ukrainie.

O wynikach badania ARC Rynek i Opinia poinformowała we wtorek Polska Agencja Prasowa. Badanie zostało wykonane tylko wśród osób dorosłych, które przyjechały z Ukrainy do Polski po 24 lutego br.

Według badania 71% ankietowanych pochodziło z obwodów, w których toczyły się bezpośrednie działania wojenne. 36% przyjechało z terenów, które w znacznym stopniu zostały zniszczone, bądź obecnie znajdują się pod rosyjską okupacją.

Większość badanych pochodzi ze średnich i dużych miast. 29% przybyło z największych miast, liczących powyżej 500 tysięcy mieszkańców.

58% w badanej grupie deklarowało, że będzie pozostawać w Polsce tak długo, jak działania wojenne na Ukrainie będą kontynuowane. Aż 27% chce zostać w Polsce nawet po zakończeniu działań wojennych, Odsetek ten jest najwyższy wśród Ukraińców w najmłodszej grupie wiekowej (30%) oraz wśród osób pracujących (również 30%).

Do tej pory zdecydowana większość ukraińskich uchodźców (83%) nie podjęła w Polsce pracy. Może się to zmienić, ponieważ 54% deklaruje chęć jej podjęcia.

Jak zauważyło ARC Rynek i Opinia, wkrótce większość ukraińskich uchodźców może zniwelować jedną z barier wejścia na polski rynek pracy, czyli nieznajomość języka polskiego. 78% tych, którzy nie znają polskiego, ma zamiar uczyć się go (choćby samodzielnie), lub już się go uczy.

Prawie połowa uchodźców przybyła do Polski z dziećmi. ARC Rynek i Opinia uważa, że zapewnienie Ukraińcom dostępu do polskich szkół i przedszkoli, czego dokonał rząd, będzie czynnikiem sprzyjającym podejmowaniu przez nich decyzji o pozostaniu w Polsce.

“71% Ukraińców deklaruje, że utrzymuje się w Polsce z własnych środków, w przypadku znalezienia zatrudnienia ten odsetek może istotnie wzrosnąć. Niemal taki sam odsetek deklaruje, że korzysta z pomocy materialnej rodzin, u których mieszkają (21%) jak i z pomocy państwa polskiego (18%). Nieco mniej – po 16% deklaruje, że korzysta z pomocy swojej rodziny mieszkającej w Polsce oraz organizacji pomocowych” – czytamy w komunikacie ARC Rynek i Opinia.

57% respondentów deklaruje, że zamierza w Polsce założyć rachunek bankowy.

Badanie przeprowadzono w dniach 12-27 kwietnia 2022 roku metodą samowypełnialnych ankiet PAPI przy wsparciu metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview), na łącznej próbie 1620 osób, które ukończyły 18 lat. Badanie przeprowadzono z dorosłymi osobami, które starały się o uzyskanie polskiego numeru PESEL lub już go uzyskały w momencie przeprowadzania badania. Badanie przeprowadzono w 11 miastach Polski, w których odnotowano największy napływ ludności ukraińskiej po 24 lutego 2022 roku.

Według raportu dotyczącego uchodźców z Ukrainy zaprezentowanego pod koniec kwietnia na Europejskim Kongresie Ekonomicznym w Katowicach przed wojną w Polsce było ok. 1,5 mln Ukraińców. Migracja wojenna spowodowała, że liczba osób mieszkających w Polsce sięgnęła 41,5 mln. Z raportu wynika, że aktualnie w Polsce mieszka prawie 3,2 mln obywateli Ukrainy, z czego 2,2 mln w największych aglomeracjach miejskich.

Kresy.pl / arc.com.pl / interia.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply