Zdaniem ekspertów Instytutu Ordo Iuris akcja środowisk LGBT „Tęczowy Piątek” może naruszać prawo oświatowe. Instytut poprzez swoją stronę internetową udostępnia formularz oświadczenia, które mogą wypełnić rodzice nie życzący sobie, by ich dziecko było w szkole poddawane homopropagandzie.

W związku z akcją „Tęczowy Piątek” Ordo Iuris przypomniało, że zgodnie z prawem oświatowym podejmowanie takiej działalności wymaga nie tylko zgody dyrektora i rady szkoły, ale także rodziców. Co więcej, nawet jeśli rada rodziców zgodzi się na działalność organizacji w środowisku szkolnym, udział dziecka we wszystkich zajęciach, poza obowiązkowymi, uwarunkowany jest zgodą jego rodziców.

„Mając tego świadomość, środowiska propagujące obyczaje LGBT, usiłują przemycać kontrowersyjne treści na zajęciach obowiązkowych, korzystając z pomocy niektórych nauczycieli i zaopatrując ich w przygotowane przez siebie materiały. Na takim właśnie schemacie opierać się ma »Tęczowy Piątek«. Praktyka ta stanowi jednak głęboką ingerencję w prawo rodziców do wychowania i zapewnienia dziecku wychowania zgodnego z ich przekonaniami, co jest gwarantowane przez Konstytucję RP, ustawy zwykłe i ratyfikowane przez Polskę, najważniejsze traktaty międzynarodowe” – zauważył mec. Rafał Dorosiński z Centrum Analiz Prawnych Ordo Iuris.

W opinii Ordo Iuris jest to próba „obejścia” rodziców i wytrącenia im podstawowego narzędzia wpływu na treści przekazywane dzieciom w szkole.

Ordo Iuris radzi, by rodzice, którzy otrzymali wiadomość o mającym odbyć się w szkole ich dzieci „Tęczowym Piątku”, a nie chcą narażać ich na przekazywane wówczas treści powinni wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym pytaniem o dokładną podstawę prawną w oparciu o którą wydarzenie jest realizowane oraz o jego dokładny przebieg i prowadzące go osoby, a jednocześnie powinny złożyć rodzicielskie oświadczenie wychowawcze. W oświadczeniu takim rodzice informują szkołę o braku swojej zgody na udział dziecka we wszelkich wykraczających poza program szkolny działaniach propagandowych, opartych na ideologii gender, ideologicznych koncepcjach płci „kulturowej” lub „społecznej”, oraz tożsamości płciowej i seksualnej. Rodzice powinni także złożyć osobne oświadczenie o braku zgody na udział dziecka w zajęciach „Tęczowego Piątku”.

W razie zignorowania takich oświadczeń przez szkołę rodzice będą mogli zawiadomić o naruszeniu ich praw właściwe organy administracyjne i dochodzić ochrony swoich dóbr osobistych na drodze sądowej. Ordo Iuris zadeklarowało gotowość udzielenia pomocy merytorycznej w takich przypadkach.

Jak pisaliśmy, działacze organizacji „Kampania Przeciw Homofobii” chcą jutro przeprowadzić w szkołach tak zwany „Tęczowy Piątek”. Przedstawiciele organizacji będą spotykać się z uczniami i nauczycielami w 211 placówkach. Mają im przedstawić swoją interpretację zachowań homoseksualnych i namawiać do akceptacji dla nich, a także namawiać do głosowania na polityków wspierających “prawa osób LGBT”.

Kresy.pl / Ordo Iuris

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply