W Kijowie wydano encyklopedyczny informator pt. „Historia Ukrainy”. W pracy tej autorzy poświęcili wiele uwagi walce polskiego narodu o niepodległość oraz przyjaznym stosunkom narodów Polski i Ukrainy.

Przypominają m.in. podziemny literacko-społeczny związek „Towarzystwo Miłośników Słowiańszczyzny” założony przez studentów Uniwersytetu Lwowskiego, który działał w latach 1821- 1826. Omawiają funkcjonowanie również tajnej podziemnej organizacji „Związek Przyjaciół Narodu”. Do jednego z jej oddziałów należało 12 ukraińskich studentów uniwersytetu.

Autorzy informatora piszą też o „Wspólnocie Narodu Polskiego”, „Związku Wolnych Galicjan”, „Związku Synów Ojczyzny”,’ Związku Autonomistów”, utworzonego z inicjatywy Jana Baudouin de Courtenaya, który w latach 1905- 1906 opowiadał się za przebudowa Rosji na zasadach narodowej autonomii i federalizmu.

Informator przybliża także postać hrabiego Stanisława Badeniego, który był konsekwentnym zwolennikiem sojuszu polsko-ukraińskiego, skierowanego przeciwko rosyjskiemu panslawizmowi. Omawia również inne postacie będące zwolennikami współpracy polsko-ukraińskiej, takie jak Leon Wasilewski, Stanisław Stempowski czy Jerzy Giedroyć.

(mak)/(„Dziennik Kijowski”)/Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz