Nowy dokument Komisji Europejskiej zakłada, ze wypłacanie funduszy z budżetu UE zostało by powiązane z realizacją zasad “praworządności” definiowanych przez Unię.

Komisja Europejska przygotowała dokument określający założenia dla nowej, siedmioletniej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. Dokument ma zostać opublikowany w środę, ale korespondentka Polskiego Radia w Brukseli Beata Płomecka dotarła do niego już dziś.

Dokument może jeszcze zostać zmieniony jutro w czasie posiedzenia Komisji Europejskiej. W przypadku jego przyjęcia, pracę nad nim rozpoczną przywódcy państw członkowskich, którzy zjadą w Brukseli 23 lutego. “Komisja uważa, że wszystkie fundusze mają być powiązane z przestrzeganiem praworządności z wyjątkiem pieniędzy na program wymiany studentów – Erasmus Plus” – informuje portal Polskiego Radia.

Jednak jak na razie sformułowanie praworządność pozostaje całkowicie niedookreślone, bowiem dokument nie określa dokładnie jaki system zorganizowania wymiaru sprawiedliwości i jego relacji z pozostałymi władzami pozwala uznać państwo za praworządne. W dokumencie zawarto tylko odwołanie do artykułu 2 Traktatu o Unii Europejskiej określającego wartości na jakich opiera się organizacja. Eurokraci zapowiadają jednak wypracowanie konkretnych zapisów równocześnie z postępem prac nad nowym budżetem unijnym. Dokument przygotowany przez Komisję stoi w sprzeczności z deklaracjami jej szefa, który twierdził, że nie zamierza redukować wypłat dla Polski. A to właśnie Polska jest obecnie celem uruchomionego przez KE postępowania w sprawie naruszania zasad praworządności.

Komisja zakłada, że bez zwiększenia wpłat ze strony państw członkowskich, w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii konieczne będzie zredukowanie wypłat. Według jednego z trzech scenariuszy przygotowanych przez KE dotacje dla rolników miałyby zostać zmniejszone o 15%, a dotacje z Funduszu Spójności o 30%.

polskieradio.pl/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply