Komisja Spraw Zagranicznych węgierskiego parlamentu oprotestowała działanie władz miasta na Zakarpaciu zamieszkanego przez węgierską mniejszość narodową.

Władze Mukaczewa na Zakarpaciu zdecydowały o usunięciu rzeźby Turula, ważnego dla Węgrów symbolu narodowego, z kolumny na zamku Palanok, o czym informowaliśmy na naszym portalu. Sprawą zajęła się Komisja Spaw Zagranicznych węgierskiego parlamentu. W specjalnej uchwale jej członkowie byli “zszokowani dowiadując się o skandalicznych okolicznościach usunięcia pomnika Turula w Mukaczewie”, zacytował we wtorek portal Daily News Hungary.

„Komisja stanowczo potępia ten bezsensowny i barbarzyński ruch, którego celem jest zastraszenie społeczności węgierskiej Zakarpacia, zniszczenie uniwersalnego dziedzictwa kulturowego i zatrucie stosunków węgiersko-ukraińskich” – zadeklarowali węgierscy parlamentarzyści.

Oprócz tego Komisja stwierdziła, że Ukraina „nieustannie i metodycznie” ogranicza prawa kulturowe, edukacyjne i językowe zakarpackiej społeczności węgierskiej od czasu przyjęcia ustawy o edukacji z 2017 roku. Według Węgrów Ukraina zignorowała swoje międzynarodowe zobowiązania do ochrony praw etnicznych, kulturowych, językowych i religijnych mniejszości narodowych.

Komisja wyraziła zaniepokojenie „ciągłym nękaniem” etnicznych organizacji węgierskich i „zastraszaniem” demokratycznie wybranych przywódców węgierskiej społeczności. W uchwale podkreślono zaangażowanie komisji we wzmacnianie współpracy, dialogu i wzajemnego zaufania między Węgrami i Ukrainą, w w czym społeczność węgierska Zakarpacia odgrywa kluczową rolę.

Komitet potwierdził swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, mówiąc, że „odczuwa ból cierpienia” spowodowanych agresją militarną Rosji na kraj, dodając jednak, że wojna nie może służyć jako pretekst do naruszenia praw etnicznych Węgrów. Komisja stwierdziła, że ​​usunięcie pomnika Turula jest sprzeczne z wymogami dotyczącymi praworządności i demokracji, które kraje kandydujące do Unii Europejskiej powinny spełnić, co Ukraina zaakceptowała na początku procesu akcesyjnego.

Węgry jeszcze w lipcu uwarunkowały wsparcia dla Ukrainy przestrzeganiem w tym państwie praw węgierskiej mniejszości narodowej. 150 tys. Madziarów zamieszkuje zwarcie wzdłuż granicy na Zakarpaciu.

W przypadku ustawy oświatowej Komisja Wenecka rekomendowała Ukrainie m.in. elastyczne podejście do implementacji ustawy celem zapewnienia odpowiednim mniejszościom wysokiego poziomu nauczania w oficjalnych językach UE, a także dalsze zapewniania wystarczającej edukacji w językach mniejszości w szkołach podstawowych i średnich. Wskazano również, że okres wdrażania zmian powinien zostać wydłużony, zaś szkoły prywatne powinny zostać zwolnione z obowiązku utrzymania się nowych wymogów, zgodnie z przepisami Konwencji Ramowej. Zalecono również rozpoczęcie nowego dialogu z przedstawicielami mniejszości narodowych i stronami zainteresowanymi tymi kwestiami, a także zapewnienie, że zmiany nie wpłyną negatywnie na zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jak podawaliśmy, z przyjętych w styczniu przez ukraiński parlament zmian wynika, iż w szkole podstawowej uczniowie będą uczyć się w języku mniejszości, do której należą oraz języka państwowego (ukraińskiego). W szkole średniej, w klasie 5, co najmniej 20% czasu zajęć będzie musiało odbywać się w języku ukraińskim ze stopniowym zwiększaniem tego udziału, aby w 9 klasie co najmniej 40% czasu zajmowała nauka w języku ukraińskim. W starszych klasach szkół średnich, a szczególnie w dwunastej, co najmniej 60% rocznego czasu nauki powinno być w języku ukraińskim. Dotyczy to w szczególności placówek państwowych i komunalnych. Spod obowiązywania kontrowersyjnej ustawy o języku ukraińskim wyjęto szkoły prywatne, gdzie nauka będzie mogła odbywać się wyłącznie po węgiersku. Jest to ustępstwo w stosunku do poprzednich przepisów, które praktycznie likwidowały szkoły średnie mniejszości narodowych na Ukrainie. Było to jednym z wymogów Węgier i rekomendacją Komisji Weneckiej.

Największym w 2017 r. zagrożeniem dla praw i interesów polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie była nowelizacja ustawy oświatowej” – przyznało oficjalnie polskie MSZ dwa lata temu. Polska dyplomacja pozostaje jednak bierna w tej kwestii. W przeciwieństwie do Polski zdecydowane działania wobec Ukrainy podjęły Węgry, które od 2017 roku blokują integrację Ukrainy z NATO do czasu uchylenia ustaw wymierzonych w mniejszości narodowe – oświatowej i językowej.

Przeczytaj: Reforma oświaty na Ukrainie zagraża polskim szkołom

dailynewshungary.com/kresy.pl

 

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply