W wyniku kontroli legalności pobytu podjętej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymano 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe obowiązujące w naszym kraju. Mężczyźni podjęli zatrudnienie pomimo braku zezwoleń na pracę w Polsce.

Jak przekazała służba prasowa Straży Granicznej, w wyniku kontroli legalności pobytu podjętej przez funkcjonariuszy z Placówki Straży Granicznej w Łodzi zatrzymano 6 cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy pobytowe obowiązujące w naszym kraju. Mężczyźni podjęli zatrudnienie pomimo braku zezwoleń na pracę w Polsce.

Na terenie Działoszyna zatrzymano 6 obywateli Indii. Okazało się, że cudzoziemcy pracowali nielegalnie przy produkcji mrożonek na rzecz międzynarodowej firmy specjalizującej się w imporcie i eksporcie towarów. Nie mieli zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu im wykonywania pracy, wpisanych do ewidencji oświadczeń. Wobec mężczyzn zostały wszczęte postępowania administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu ich do dobrowolnego powrotu w terminie 30 dni oraz zakazem ponownego wjazdu na terytorium Polski na okres 1 roku. Pracodawcy, który powierzył nielegalne wykonywanie pracy cudzoziemcom grozi kara grzywny nawet do 30 tys. zł.

Warto przypomnieć, że funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG uniemożliwili wczoraj (18 maja) nielegalne przedostanie się na terytorium Polski 75 cudzoziemcom. Na widok polskich służb 11 migrantów zaniechało próby pokonania granicy i cofnęło się w głąb Białorusi.

Wbrew przepisom polsko-białoruską granicę usiłowali pokonać obywatele: Indii, Afganistanu, Somalii, Erytrei, Jemenu, Etiopii, Nigerii, Bangladeszu i Togo. Działania związane z udaremnieniem nielegalnej migracji prowadzili funkcjonariusze z placówek SG w: Narewce, Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych, Czeremsze i Mielniku.

Od początku 2023 r. polsko-białoruską granicę próbowali nielegalnie pokonać migranci pochodzący z 43 krajów.

17 maja polsko-białoruską granicę nielegalnie usiłowało przekroczyć 59 cudzoziemców. Zatrzymano również kolejnego przemytnika pochodzącego z Gruzji.

Od początku 2023 r. funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 295 osób zaangażowanych w organizowanie nielegalnego przekroczenia granicy.

16 maja 75 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę ujawnili funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG. Kilka osób, po zauważeniu ich przez polskie patrole, wycofało się w głąb Białorusi.

Przypomnijmy, w ubiegły weekend zatrzymano 256 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się do Polski. Zatrzymano również 6 kurierów.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply