Rada Języka Polskiego objęła patronatem merytorycznym publikację odradzającą stosowanie takich sformułowań, jak: „homoseksualizm”, „homoseksualista” czy „mniejszości seksualne”.

Według „Rzeczpospolitej”, z inicjatywy agencji FleishmanHillard opublikowano specjalny poradnik dotyczący tego, wyrażać się mówiąc o różnych mniejszościach. Nosi tytuł: „Poradnik: jak mówić i pisać o grupach mniejszościowych”. Publikację objął patronatem honorowym rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar, a merytorycznym – Rada Języka Polskiego (RJP).

W poradniku napisano, że nie należy używać takich słów, jak „homoseksualista”, „homoseksualizm”, „mniejszości seksualne”, a także „Murzyn”, „fala uchodźców” czy „migranci ekonomiczni”. Uznano je bowiem za krzywdzące albo nasuwające nieodpowiednie skojarzenia.

RJP to instytucja opiniodawczo-doradcza w sprawach używania języka polskiego. Rozstrzyga też o stanie ochrony języka polskiego i zajmuje się rozstrzyganiem wątpliwości co do m.in. słownictwa, gramatyki i ortografii.

Przewodnicząca Rady Języka Polskiego, prof. Katarzyna Kłosińska, w rozmowie z „Rz” oświadczyła, że to nie rada stworzyła ten tekst, dodając, że „być może nie każdy jej członek podpisałby się pod każdym zdaniem”. Przyznała zarazem, że „nadanie patronatu merytorycznego jakiemuś przedsięwzięciu oznacza, że uważamy je za ważne”.

Patronat to jednak nie wszystko, skoro publikacja powstała we współpracy merytorycznej z prof. Ewą Kołodziejek, która należy do prezydium RJP.

Sama publikacja składa się z rozdziałów o tym, jak mówić i pisać o „osobach LGBT”, kobietach, migrantach, osobach z Afryki i Żydach. Co więcej, rozdziały te zostały napisane przez działaczy homoseksualnych, feministycznych czy proimigracyjnych – np. z Kampanii przeciw Homofobii.

Gazeta przytacza też konkretne przykłady. I tak, zamiast „homoseksualizm” zaleca się termin „homoseksualność”. Powodem zmiany ma być końcówka -izm, gdyż „budzi negatywne skojarzenia związane z chorobą lub zaburzeniem”

Ponadto, odradza się stosowanie pojęcia „homoseksualista”, proponując w zamian termin „osoba homoseksualna”. Również termin „mniejszości seksualne” uznano za niepoprawny – ponieważ „kładzie nacisk wyłącznie na seksualność, pomijając inne cechy składające się na tożsamość grupową osób LGBT”.

Z kolei w rozdziale dotyczącym kobiet poradnik zaleca, by stosować „żeńskie formy gramatyczne prestiżowych funkcji i zawodów”, takie jak „pani profesoro”. Z kolei w kontekście rodziny w publikacji zamieszczono wskazówkę dla mediów, by prezentując modele rodziny, pokazywać też m.in. związki jednopłciowe. Dokument odradza też używania terminu „migrant ekonomiczny/migrantka ekonomiczna”. Uznano bowiem, że może ono nasuwać „krzywdzące skojarzenia z lenistwem czy wykorzystywaniem systemu pomocy społecznej”. Jeszcze krytyczniej oceniono takie sformułowania, jak „fala uchodźców” czy „inwazja” lub „nachodźcy«, jako przejaw „dehumanizacji osób migrujących”. Poradnik odradza też słowo „Murzyn”.

Przeczytaj: Rada Języka Polskiego oficjalnie odradza stosowanie określenia „Murzyn”

Zdaniem posła PiS Tomasza Rzymkowskiego, wiceministra edukacji, Rada Języka Polskiego wychodzi z swojej roli, zamiast „czuwać nad tym, by język służył komunikacji, a nie był kształtowany w myśl poprawności politycznej”.

rp.pl / Kresy.pl

4 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply