Na stronach Kancelarii Sejmu opublikowano 25 stycznia br. odpowiedź MON na interpelację posła Pawła Bejdy (Klub Parlamentarny Koalicja Polska) dotyczącą zakończenia sporu prawnego z koncernem Airbus w kwestii zerwania umowy na zakup śmigłowców H225M Caracal. Parlamentarzysta skierował MON pytania dotyczące kluczowych programów pozyskania uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, odnosząc się przy tym do zerwania kontraktu na Caracale i tłumaczenia rządu. Poseł zapytał o offset w związku z programami pozyskania F-35, Himarsów, Abramsów, Miecznika i Narwi.

Poseł Bejda skierował w grudniu ub. roku do resortu obrony interpelację w związku z informacjami o zakończeniu sporu i zapłaceniu przez Skarb Państwa odszkodowania w kwocie 80 mln PLN. Parlamentarzysta napisał w interpelacji: “Nie trzeba by było płacić tych 80 mln zł, gdyby rząd PiS kontynuował współpracę z Airbusem i zawarł stosowną umowę offsetową. Pański rząd uznał jednak, że taka umowa jest niemożliwa, uzasadniając zerwanie umowy w następujący sposób, cyt.: ‘Kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo naszego kraju. Poprzedni rząd zdecydował, że kupimy od Airbus Helicopters 50 śmigłowców H225M, wcześniej znanych jako Eurocopter EC725 Caracal, za 13,5 mld zł. Tyle samo powinna wynieść wartość offsetu, jaki powinien zasilić polską gospodarkę’. Innymi słowy, na początku swojego rządzenia, rząd PiS uznał, że przy zamówieniach zagranicznych na sprzęt wojskowy należy żądać offsetu w wysokości co najmniej takiej, ile wynosi przyznany kontrakt”.

Poseł Bejda zadał MON następujące pytania:

Zobacz także: Polska przedłuża życie starych zestawów przeciwlotniczych Newa. Program Narew wciąż zamrożony

1. Dlaczego nie zerwano umowy na samoloty F-35, skoro kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej o wartości co najmniej 17 mld zł, zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego?

2. Dlaczego nie zerwano umowy na zakup systemów Himars za 1,5 mld zł, skoro kontrahent nie przedstawił oferty offsetowej o wartości co najmniej 1,5 mld zł, zabezpieczającej w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego?

3. Czy w przypadku planowanego zakupu czołgów Abrams kontrahent przedstawił ofertę offsetową o wartości co najmniej 23,3 mld zł, zabezpieczającą w należyty sposób interes ekonomiczny i bezpieczeństwo państwa polskiego?

4. Proszę o podanie powodów rezygnacji przez pański resort z wielomiliardowego offsetu w zadaniu MIECZNIK, który na skutek pańskiej decyzji pozbawi wielomiliardowych inwestycji w polskich stoczniach w Świnoujściu, Gdyni i Gdańsku.

5. Proszę o podanie powodów rezygnacji przez pański resort z wielomiliardowego offsetu w zadaniu NAREW, który na skutek pańskiej decyzji pozbawi wielomiliardowych inwestycji w polskich zakładach w Skarżysku-Kamiennej, Tarnowie, Warszawie i Grudziądzu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: USA: Republikanie naciskają na przyspieszenie sprzedaży Abramsów do Polski

Przypomniał także, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie odpowiedział na jego pytanie w interpelacji nr 27525 dotyczące zobowiązań offsetowych dla polskich zakładów zbrojeniowych.

Wiceminister Wojciech Skurkiewicz nie odpowiedział na cześć pytań zawartych w interpelacji.  “Uprzejmie informuję, że transfer technologii związany z pozyskaniem dla Sił Zbrojnych RP czołgów podstawowych ABRAMS będzie przedmiotem dalszych ustaleń ze stroną amerykańską.

Umowa na dostawę trzech okrętów MIECZNIK wiąże się z ustanowieniem potencjału przemysłowego w polskim przemyśle i ośrodkach badawczo-naukowych, m.in. w efekcie przewidzianego kontraktem transferu technologii od partnera zagranicznego.

W realizacji programu NAREW nie będzie miała zastosowania ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. Kierując się dokonaną oceną występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa (PIBP) zamawiający będzie dążył do ustanowienia na terenie kraju potencjału produkcyjnego oraz obsługowo-remontowego poziomu zakładowego, poprzez skierowanie zamówienia (w części wynikającej z planowanego sposobu pozyskania oraz konfiguracji zestawów NAREW, w tym pozyskania licencji na system efektora) do przedsiębiorstw krajowego przemysłu obronnego, wchodzących w skład Konsorcjum PGZ-NAREW” – napisał.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Informowaliśmy, że w grudniu ubiegłego roku Skarb Państwa zawarł ugodę z koncernem Airbus w sprawie niepodpisanego kilka lat temu kontraktu na zakup śmigłowców H225M Caracal dla Sił Zbrojnych RP. Porozumienie rządu z Airbusem zamyka spór i kosztuje Polskę 80 mln zł.

W 2015 roku rząd PO-PSL podjął decyzję o zakupie 50 śmigłowców Airbus H225, wcześniej Eurocopter EC725 Caracal – miały kosztować 13,5 mld zł. W 2016 roku rząd Zjednoczonej prawicy wycofał się z kontraktu.

Caracale, które początkowo miały trafić do polskiej armii, zostały kupione od Airbus Helicopters przez armię francuską.

Przypomnijmy, że ówczesny ambasador Francji w Polsce, Pierre Lévy, powiedział w 2017 roku, że sprawa Caracali „nadszarpnęła zaufanie” Paryża do Warszawy.

W styczniu br. w serwisie Poufna Rozmowa zamieszczono kolejne e-maile, które miały zostać wykradzione z prywatnej skrzynki szefa Kancelarii Premiera, Michała Dworczyka. Dotyczyły zakupu francuskich maszyn Airbus H225M Caracal.

Treść rzekomych maili sugerowała, że politycy PiS, którzy później stanęli na czele MON, usiłowali na wszelkie sposoby podważyć i zdyskredytować decyzję rządu PO-PSL ws. zakupu francuskich śmigłowców Caracal. Później, po anulowaniu przetargu, PR-owcy podpowiadali im, jak medialnie ratować sytuację.

sejm.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply