Ministerstwo Finansów poinformowało w sobotę, że na koniec maja 2020 roku deficyt budżetu państwa wyniósł 25,9 mld zł.

Na koniec maja 2020 r. deficyt budżetu państwa wyniósł 25,9 mld zł – poinformowało Ministerstwo Finansów w sobotnim komunikacie na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r.

“Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r., w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r., wyniosło: dochody: 157,1 mld zł, tj. 36,1 proc.; wydatki: 183,0 mld zł, tj. 42,0 proc.; deficyt: 25,9 mld zł” – czytamy w komunikacie resortu.

Resort finansów przekazał, że w przypadku okresu styczeń – maj 2020 r., dochody budżetowe były o 5,8 mld zł niższe w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W stosunku do okresu styczeń – maj 2019 roku dochody podatkowe budżetu państwa były niższe o około 14,2 mld zł.

Ministerstwo Finansów podkreśliło, że w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego dochody: z podatku VAT były niższe o 8,6% r/r (tj. ok. 6,3 mld zł), z podatku PIT były niższe o 8,6% r/r (tj. ok. 2,2 mld zł), z podatku CIT były niższe o 19,2% r/r (tj. ok. 4,0 mld zł), z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 6,0% r/r (tj. ok. 1,7 mld zł), z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 0,1% r/r (tj. ok. 2,2 mln zł).

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w ustawie budżetowej na rok 2020 z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowane zostały dochody w wysokości 1,5 mld zł. “Realizacja dochodów po maju wyniosła 7,6 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych” – napisano.

Resort podkreślił, że wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r. wyniosło 183,0 mld zł, tj. 42,0 proc. planu.

“W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (164,8 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,2 mld zł, tj. 11,0 proc., głównie z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 3,1 mld zł), wydatków z tytułu rozliczenia z budżetem ogólnym UE (więcej o 1,2 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu ‘Rodzina 500 +’ od lipca 2019 r. (więcej o 8,2 mld zł)” – czytamy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zaznaczono, że wyższe wykonanie wydatków wynika z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką, a także zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

“W maju br. dotacja do FUS była częściowo wypłacana z Funduszu COVID-19, w związku z powyższym jej wykonanie w ramach budżetu państwa było niższe o 0,8 mld zł w porównaniu z okresem styczeń-maj 2019 r.” – czytamy.

Resort podał, że wydatki na obsługę długu skarbu państwa były niższe o 0,3 mld zł  w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Zobacz także: RMF: Polsce grozi ogromna dziura budżetowa, deficyt może sięgnąć 100 mld złotych

www.gov.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply