Sędzia Robert Hałabis uzasadniając swoją decyzję powiedział, że uchwała gminy Serniki przeciwko ideologii LGBT dyskryminuje takie osoby, jak geje czy lesbijki, a do tego ogranicza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Sąd uznał też, że nie istnieje coś takiego, jak ideologia LGBT.

W czwartek Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie unieważnił uchwałę Rady Gminy Serniki, zgodnie z którą gmina ta deklarowała się jako „wolna od ideologii LGBT”. Sąd uwzględnił skargę Rzecznika Praw Obywatelskich i uznał, że uchwała nie ma podstaw prawnych, a do tego posiada charakter władczy oraz dyskryminujący.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

6508.82 PLN    (29.58%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Uchwała ta została przyjęta przez Radę Gminy Żerniki w czerwcu br. Dotyczyła „powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową”. Rada zadeklarowała w niej, że lokalny samorząd nie da „narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie ze sobą ideologia LGBT”. W dokumencie wyrażono także brak zgody na „instalowanie funkcjonariuszy politycznej poprawności w szkołach, tzw. latarników”.

 

„Zrobimy wszystko, aby do szkół nie mieli wstępu gorszyciele zainteresowani wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia” – czytamy w uchwale. „Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej słusznie zwanej niekiedy »homopropagandą« w wybranych zawodach”.

Uchwała rady gminy została zaskarżona do sądu przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Wojewódzki Sąd Administracyjny uwzględnił skargę, podzielił przedstawioną argumentację RPO i w całości uchylił zaskarżoną uchwałę. W uzasadnieniu sędzia Robert Hałabis oświadczył, że uchwała ta „posiada charakter władczy oraz ingeruje w prawa i wolności człowieka i obywatela” i że została podjęta bez podstawy prawnej, m.in. bez umocowania w przepisie szczególnym rangi ustawowej. Zdaniem sądu, uchwała wykroczyła poza zakres zadań gminy i właściwości rady gminy, a także ma charakter dyskryminujący.

– Uchwała ma charakter dyskryminujący i to z dwóch przyczyn: po pierwsze poprzez wykluczenie ze wspólnoty samorządowej grupy osób określanej jako LGBT oraz po drugie przez naruszenie godności prawa do życia prywatnego i wolności wypowiedzi ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową – powiedział sędzia Hałabis. W jego ocenie, choć w uchwale jest mowa o ideologii LGBT, to jej treść zawiera sformułowania, jak gmina ma traktować środowiska ludzi określanych jako LGBT. Ponadto, zdaniem sądu, ideologia LGBT jako taka nie istnieje:

– Na skutek tego, jaka jest treść tej uchwały, wykreowano pozaustawowe zadanie publiczne w postaci obrony przed ideologią LGBT. W ocenie sądu [ideologia LGBT – PAP] jest to twór raczej nieistniejący.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

– Jeśli chodzi o kwestie nawoływania do uczynienia wspólnoty samorządowej wolnej od ideologii LGBT i deklarowanie podjęcia działań ku realizacji tego celu to, bezspornie i w sposób oczywisty dla sądu, tego rodzaju wypowiedzi są niebezpieczne – kontynuował sędzia Hałabis. Dodał, że jest to dyskryminacja „określonej kategorii ludzi, obywateli tego kraju, których określa się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne czy transpłciowe, skrótem ujmując – LGBT”. Zdaniem sędziego, uchwała narusza prawa tych osób do ochrony życia prywatnego i wolności słowa. Co więcej, sędzia uznał, że opisywana uchwała nie chroni dzieci, lecz ogranicza prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

W wyrokiem sądu kompletnie nie zgadza się wójt gminy Serniki, Paweł Wożniak. Jego zdaniem, sąd dokonał nadinterpretacji zapisów uchwały i zapowiedział złożenie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Do sprawy odniósł się na Twitterze szef Instytutu Ordo Iuris, mec. Jerzy Kwaśniewski. Napisał, że sędzia powiedział m.in, że radni nie wiedzieli co uchwalają, a „dzieci w zakresie edukacji seksualnej uświadamiać należy …bo zmienia się świat”.

Sąd Adm. w Lublinie uchylił uchwałę gm. Serniki przeciwko ideologii LGBT:
– ocenił, że radni nie wiedzieli co uchwalają
– dodał „dzieci w zakresie edukacji seksualnej uświadamiać należy …bo zmienia się świat”

3. uchylenie po 5 wyrokach korzystnych dla samorządów
Kasacja do NSA

— Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) August 6, 2020

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że podobnego rodzaju orzeczenia sądów miały już miejsce w ostatnim czasie. W połowie lipca sąd w Gliwicach unieważnił zaskarżoną przez RPO deklarację gminy Istebna w sprawie ideologii LGBT, uznając, że dyskryminuje ona osoby homoseksualne. Według „Gazety Wyborczej”, sąd w swoim orzeczeniu podkreślił, że uchwała RG Istebna ma charakter dyskryminacyjny, ponieważ określenia takie jak „strefa wolna od LGBT” odnoszą się do ludzi. W ocenie sądu, jest to niezgodne z artykułem 32 Konstytucji, a uchwała krzywdzi osoby homoseksualne, biseksualne czy transseksualne i wzmacnia ich poczucie zagrożenia. Z kolei prezes Ordo Iuris napisał, że „sąd wskazał, że szkoła może przekazywać dzieciom informacje o seksualności bez względu na rodziców”. Przypomniał przy tym orzeczenie WSA w Krakowie, „który jednoznacznie odrzucił skargę RPO pouczając Rzecznika o wolności wyrażania opinii i ocen zjawisk społecznych przez samorząd”. Sprawa miała zostać skierowana do NSA.

Jak pisaliśmy, komisarz UE ds. równości Helena Dalli poinformowała pod koniec lipca, że odrzuconych zostało sześć wniosków o środki na projekty w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast”. Podkreśliła, że w proces ich składania były zaangażowane władze lokalne polskich miast, które przyjęły rezolucje w kwestii „stref wolnych od LGBT” oraz „praw rodzinnych”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Wcześniej marszałkowie pięciu województw otrzymali list od Komisji Europejskiej, w którym krytycznie oceniono podjęte uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. KE groziła też polskim samorządom możliwością odcięcia im dostępu do unijnych środków.

Zobacz: „Strefy wolne od LGBT”: Ziobro: polski rząd powinien zareagować stanowczo i bronić polskich samorządów

Czytaj także: Puławy odpowiedziały Holendrom na zerwanie współpracy z powodu „strefy wolnej od LGBT

Jak informowaliśmy na początku czerwca, RPO zagroził gminom, które przyjęły uchwały przeciwko ideologii LGBT, obcięciem funduszy unijnych.

PAP / RIRM/ twitter / Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

  1. Czeslaw
    Czeslaw :

    Obecnie nie tylko w Polsce ale szczególnie w świecie euroatlantyckim system władzy demokratycznej przestaje istnieć, władzę przejęły grupy prawników tj. gremia sędziowskie. Ponadto dlaczego dana społeczność ma być pozbawiona prawa dyskryminacji niektórych osób czy grup społecznych np. nazistów, komunistów, fundamentalistów islamskich, złodziei, gangsterów, podpalaczy lasów, niszczycieli zasobów przyrody itp.itd.