Łotwa i Estonia rozważają możliwość domagania się od Rosji, jako sukcesorki ZSRR, reparacji za sowiecką okupację.

We wtorek we wspólnym oświadczeniu ministrowie sprawiedliwości Łotwy i Estonii, odpowiednio Dzintars Rasnacs i Urmas Reinsalu ogłosili, że ich kraje rozważają możliwość wystąpienia do Rosji, jako sukcesorki Związku Sowieckiego z roszczeniami odszkodowawczymi. Przedstawili też studium prawne przygotowane przez stronę estońską, dotyczące tego, jak można zająć się tą sprawą z perspektywy prawa międzynarodowego. Dotyczyło ono także możliwych sposobów przeniesienia problemu na poziom ONZ, co zaproponowała strona łotewska. W świetle prawa międzynarodowego Federacja Rosyjska jest prawnym następcą Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

W oświadczeniu zaznaczono, że rządy Łotwy i Estonii „szanują ofiary reżimów okupacyjnych i cenią współpracę w zakresie interpretacji dziedzictwa historycznego celem zapewnienia niepodległości naszych krajów, zasad demokracji i praworządności”. Dotyczy to również zachowania pamięci o ofiarach sowieckiej okupacji i wyrządzonych przez nią szkodach. W związku z tym, obaj ministrowie podkreślili znaczenie zbadania możliwości wystąpienia z roszczeniem o odszkodowanie do Federacji Rosyjskiej jako następcy ZSRR.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przeczytaj: Trybunał w Hadze: Rosja musi wypłacić odszkodowania za straty wynikające z aneksji Krymu

Kwestia odszkodowań od Rosji dla państw bałtyckich za aneksję przez ZSRR była podnoszona przez nie już wcześniej. W 2015 roku ministrowie sprawiedliwości Estonii, Łotwy i Litwy podpisali w Rydze memorandum, w którym zakładali wspólne wystąpienia do Rosji o odszkodowanie za lata przynależności do Związku Radzieckiego.

Wszystkie trzy państwa traktują przynależność do Związku Radzieckiego w kategoriach okupacji swojego terytorium. Utrzymują też doktrynę ciągłości prawnej między niepodległymi republikami sprzed włączenia do ZSRR, a proklamacjami niepodległości wobec rozpadającego się w 1990 roku radzieckiego państwa. Już wówczas sygnalizowano, że mogą domagać się nie tylko przeprosin, ale również materialnego odszkodowania.

Unian / err.ee / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz