Instytut Teologiczny we Lwowie rozpoczął działalność

Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Józefa Glempa w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego we Lwowie-Brzuchowicach rozpoczęła 23 października działalność Instytutu Teologicznego im. św. Józefa Bilczewskiego.

Wraz z kardynałem liturgię koncelebrowali metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, nuncjusz apostolski na Ukrainie abp Ivan Jurkovič oraz biskupi obrządku łacińskiego z Ukrainy i Polski. Choć cała Msza była sprawowana po łacinie, to modlono się i śpiewano także po polsku i ukraińsku.Wyrażając radość ze wspólnej modlitwy w tym miejscu, główny celebrans powiedział w homilii, że „chcemy podziękować Bogu za dar lwowskiego Instytutu i jednocześnie prosić, aby pomagał On w wypełnianiu zadań, jaki Instytut sobie stawia”. „Dziękujemy Bogu za to, że po latach wielkich przejść, cierpień, niepokojów, po tylu przeżyciach, których doznali mieszkańcy tych ziem, przychodzi jakby powiew wiary, zaznaczający się w wizycie Jana Pawła II i w tym, że tej modlitwie pośredniczej patronuje św. Józef Bilczewski, tak bardzo obecny w tym środowisku” – mówił dalej ks. Prymas.

Zwrócił uwagę, że Instytut podejmuje ambitne zadania, dotyczące nie tylko tych, którzy będą tu się kształcić, ale w szerszym wymiarze również Kościoła powszechnego i świata. Kardynał Glemp przypomniał, że nie tylko duchowni, ale także świeccy są posłani, aby w różnych dziedzinach czynić dobro, czyli pełnić wolę Boga. „Prosimy Cię, Panie Boże za wstawiennictwem Matki Najświętszej, św. Józefa Bilczewskiego i tylu innych świętych i męczenników, którzy na tych ziemiach oddali życie za wiarę, aby przyczyniali się do tego, żeby panował pokój wśród ludzi i aby serca były życzliwe dla innych” – modlił się prymas. Życzył rozwoju placówki, aby jak najlepiej służyła ona Kościołowi i całemu społeczeństwu.

Dyrektor Instytutu ks. dr Jacek Uliasz powiedział, że powołał go do życia w styczniu br. abp Mieczysław Mokrzycki w celu umożliwienia odbywania studiów filozoficzno-teologicznych seminarzystom oraz – w ramach cyklu „B” – osobom świeckim i siostrom zakonnym.

Wykład inauguracyjny na temat „Jan Paweł II założycielem i opiekunem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie” wygłosił ks. prof. Jan Dyduch, rektor Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (będącego spadkobiercą PAT-u). Instytut we Lwowie podpisał już umowę o współpracy z placówką krakowską i dzięki temu jego absolwenci uzyskają dyplom uniwersytecki i tym samym wykształcenie wyższe uznawane również na Ukrainie.

Życzenia nowemu Instytutowi przekazał kardynał Lubomyr Huzar, zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, w imieniu jego biskupów i wiernych. W wygłoszonym po polsku przemówieniu wysoko ocenił pomysł utworzenia tej uczelni, „która umożliwia młodszym i starszym lepiej poznać prawdy naszej Świętej Wiary”. „Im bardziej poznamy Pana Boga, a także naszą własną ludzką godność oraz to przeznaczenie i powołanie, otrzymane od naszego Pana, tym lepiej możemy służyć ludziom” – powiedział kardynał. Wyraził „szczere życzenie, aby ten Instytut służył wszystkim, aby byli lepszymi dziećmi Pana Boga, aby służyli Jemu i bliźnim”.

Po Mszy indeksy nowej placówki otrzymali seminarzyści lwowskiego WSD oraz 24 studentów – świeccy i siostry zakonne.

Na zakończenie abp M. Mokrzycki z wdzięcznością przypomniał, że studia teologiczne Kościoła Rzymskokatolickiego we Lwowie wznowił emerytowany metropolita lwowski kard. Marian Jaworski, który przysłał życzenia na dzisiejszą uroczystość. „To on rozpoczął to dzieło i zadbał, aby powstało. Kontynuujemy wieloletnią i wielowiekową tradycję współpracy z Krakowem. Św. Józef Bilczewski był dziekanem wydziału teologicznego Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, a pochodził z Wilamowic w diecezji krakowskiej. Wiemy, że był wielkim profesorem i ufam, że właśnie dalej będzie nas wspomagał i wspierał, wypraszając błogosławieństwo Boże dla tego Instytutu, który nosi jego imię” – zaznaczył metropolita lwowski.

Z inicjatywy Kapituły Dziedzictwo Narodu – Święta Sprawa im. o. Augustyna Kordeckiego na terenie lwowskiego WSD zasadzono dąb-pomnik im. kard. Mariana Jaworskiego.

W rozpoczęciu pierwszego roku akademickiego na Instytucie Teologicznym uczestniczyli przedstawiciele niemieckiego dzieła pomocy „Renovabis”, KUL-u, Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego i seminarium greckokatolickiego we Lwowie, dobroczyńcy z Polski oraz wójt Brzuchowic Ołeksij Procyk. Nie przybył nikt z zaproszonych władz miasta Lwowa i obwodu lwowskiego oraz z konsulatu generalnego RP we Lwowie.

Metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki powiedział KAI, że Instytut powołano do życia w styczniu br. w celu umożliwienia odbywania studiów filozoficzno-teologicznych seminarzystom oraz – w ramach cyklu „B” – osobom świeckim i siostrom zakonnym. Według arcybiskupa, Instytut ma ponadto za zadanie współpracować z uniwersytetami. W przyszłości powstaną na nim także inne wydziały, np. muzyki kościelnej (w tym kursy organistów) oraz ekumeniczny, który będzie dążył do nawiązania kontaktu z Kościołem prawosławnym i pogłębienia współpracy z grekokatolikami, aby „razem skupiać młodzież, przygotowywać do wzajemnej współpracy i tolerancji, jak wzywał do tego Jan Paweł II w czasie swej wizyty we Lwowie w czerwcu 2001” – powiedział metropolita lwowski.

Przypomniał, że niegdyś miasto to było stolicą trzech metropolii katolickich, miejscem spotkania wielu narodowości i obrządków. „Zgodnie z propozycją i zachętą kard. Renato Martino z Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” pragniemy, aby przez współpracę i wzajemne studia przyczynić się do jedności, tolerancji i współżycia” – stwierdził abp Mokrzycki.

Podkreślił następnie wielkie zasługi Edwarda Ochylskiego ze Stanów Zjednoczonych, który pomógł materialnie przy narodzinach i obecnym rozwoju zarówno Instytutu, jak i akademiku dla studentów. Po rozmowie z papieżem doszedł on do wniosku, że nie sztuka w prosty sposób podzielić się środkami, aby dać chleb biednym. Można też udzielić wsparcia w przygotowywaniu ludzi, którzy będą rozdawać chleb duchowy potrzebującym na całym obszarze dzisiejszej Ukrainy. „I pragnę mu tutaj wyrazić za to wdzięczność” – powiedział metropolita lwowski.

Poinformował ponadto, że na początku w Instytucie wykłady będą się odbywały po polsku i częściowo po ukraińsku. Potem, w miarę jego rozwoju, zostaną podjęte starania o wprowadzenie innych języków, m.in. angielskiego i rosyjskiego. Placówka we Lwowie zawarła już umowę o współpracy z Papieskim Uniwersytetem im. Jana Pawła II w Krakowie. Dzięki temu jej absolwenci uzyskają dyplom uniwersytecki i tym samym wykształcenie wyższe uznawane również na Ukrainie – podkreślił abp M. Mokrzycki.

KAI/Kresy.pl

Reklama

Dlaczego zdecydowaliśmy się na ograniczenie dostępu do naszych treści?

Ponieważ nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Zawsze ktoś za nie płaci. Jeśli Czytelnicy nie wezmą na swoje barki finansowej odpowiedzialności za istnienie niezależnych, oddolnych inicjatyw dziennikarskich, takich jak Kresy.pl, wówczas na rynku pozostaną wyłącznie niskiej jakości tabloidy oraz media finasowane przez wielkie korporacje, partie polityczne i różnego rodzaju lobbies.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl to 20000 zł. 7-osobowa redakcja pracuje w pełnym wymiarze i praca ta jest naszym podstawowym, najczęściej jedynym, źródłem dochodu. Kresy.pl nie powstają po godzinach, tworzone przez amatorów. Portal jest tworzony przez wykwalifikowanych dziennikarzy oraz specjalistów z zakresu polityki międzynarodowej, którzy codziennie starają się dotrzeć do informacji istotnych z punktu widzenia interesu naszej politycznej wspólnoty.

Jeśli cenisz naszą pracę, jeśli z niej korzystasz i uważasz, że zamknięcie portalu Kresy.pl byłoby stratą, prosimy dołącz do grona osób, które współtworzą finansowe podstawy funkcjonowania naszego serwisu.
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz