Unia Europejska dofinansuje prace przygotowawcze do projektu Baltic Pipe.

Projekt gazociągu bałtyckiego otrzymał wsparcie finansowe z Unii Europejskiej w wysokości do 33,1 mln euro. Pomoc obejmuje dofinansowanie prac przygotowawczych. – poinformował we wtorek portal gospodarczy wnp.pl.

Pieniądze zostały przyznane przez Komisję Europejską w ramach ogłoszonego w 2017 roku konkursu grantowego CEF Energy (Connecting Europe Facility – „Łącząc Europę”). Jak pisze wnp.pl, jest to kluczowy unijny instrument finansowania inwestycji infrastrukturalnych w sieci transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne o znaczeniu wspólnotowym.

Operatorzy Gazociągu Bałtyckiego – polski Gaz-System i duński Energinet otrzymali już w 2015 roku wsparcie z CEF. Wówczas UE dofinansowała prace analityczne i opracowanie studium wykonalności. Obecnie Unia przekaże maksymalnie 33,1 mln euro na „prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”.

Jak pisze wnp.pl, Gaz-System poinformował również o złożeniu wniosków do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Urzędu Morskiego w Szczecinie i Słupsku o wydanie decyzji administracyjnych ws. warunków układania i utrzymywania gazociągu. W dokumentach wskazano trzy alternatywne warianty przebiegu nitki w polskich obszarach morskich. Wyprowadzenie gazociągu na ląd może nastąpić na terenie trzech gmin: Rewal, Trzebiatów i Mielno. Przebieg rurociągu musi zostać uzgodniony m.in. z ministrami właściwymi do spraw: energii, gospodarki, środowiska, gospodarki wodnej, rybołówstwa, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, administracji oraz obrony narodowej. Swoją opinię wyrażą także władze wspomnianych gmin. Po szczegółowych badaniach oraz analizach środowiskowych, technicznych i społecznych zostanie wybrana ostateczna trasa przebiegu gazociągu. Wówczas będzie można wykonać projekt budowlany. Jednak, jak pisze wnp.pl, wydanie pozwoleń lokalizacyjnych nie będzie równoznaczne ze zgodą na realizację inwestycji. Kolejnymi etapami, które musi przejść Gaz-System, będą uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o wskazaniu lokalizacji przebiegu rurociągu w wyznaczonym korytarzu oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

Gazociąg Bałtycki na na celu umożliwienie przesyłania norweskiego gazu bezpośrednio do Danii i Polski, a także z Polski do Danii i Szwecji.

Przypomnijmy, że Baltic Pipe znalazł się w listopadzie 2017 roku na liście projektów energetycznych UE o znaczeniu wspólnotowym, co wiąże się z możliwością łatwiejszego uzyskania środków unijnych.

CZYTAJ TAKŻE: Inwestorzy Baltic Pipe: projekt będzie rentowny

Kresy.pl / wnp.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply