Nie należy sztucznie zwiększać podaży siły roboczej, a więc sprowadzać imigrantów, bo tego typu sytuacja, kiedy spada zatrudnienie, powoduje, że wzrasta wynagrodzenie – mówił na antenie Polsat News dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP.

W czwartek gościem programu „Punkt Widzenia” na antenie stacji Polsat News był dr Cezary Mech, były wiceminister finansów i doradca prezesa NBP. Komentował w nim m.in. dane dotyczące bezrobocia i płac w Polsce. Według danych GUS, w marcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,3 proc w ujęciu rok do roku, a zatrudnienie miesiąc do miesiąca spadło o 0,1 proc. Jednocześnie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 5929 zł i było wyższe o 8 proc. rok do roku.

– Cały czas podkreślam, że powinno działać prawo Habakuka i w tym wypadku powiem, że działa – powiedział dr Mech. – Zmniejszenie podaży siły roboczej ma wpływ na wzrost wynagrodzeń niezależnie od wszelkich statystycznych dywagacji.

 

Ekspert podkreślił, że „musimy się wyrwać z tych wynagrodzeń, które są dwukrotnie niższe niż w Europie Zachodniej i stanowią tylko jedną trzecią wynagrodzeń z tych krajów, które mają najwyższe płace”.

– Może powinniśmy wyciągnąć z tego wniosek i stwierdzić podstawową rzecz, że nie należy sztucznie zwiększać podaży siły roboczej, a więc sprowadzać imigrantów, ponieważ tego typu sytuacja, kiedy jednak spada zatrudnienie, powoduje, że wzrasta wynagrodzenie. A my musimy dynamicznie doprowadzić do tego – zaznaczył.

Byłego wiceministra zapytano, czy bez miliona imigrantów zarobkowych z Ukrainy płace byłyby wyższe. Odpowiedział, że mniejsza podaż siły roboczej skłania pracodawców do inwestycji.

– Pamiętajmy, że prawo Habakuka mówi o tym, że w sytuacji, kiedy nie ma wzrostu podaży siły roboczej, na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to istnieje naturalna tendencja ze strony podmiotów gospodarczych do dokonywania inwestycji i wzrostu wydajności pracy – powiedział dr Mech. Zaznaczył przy tym, że niestosowanie tej reguły prowadzi do problemu, związanego z pułapką demograficzną.

– Jeśli chcemy zapewnić w społeczeństwach, które się starzeją, zatrudnienie (temu – red.) starzejącemu się społeczeństwu, to też musimy mu dać szansę, żeby znalazło pracę. Inaczej mamy podwójny deficyt. Z jednej strony dotyczący wynagrodzeń, wysokich kosztów transakcyjnych, a z drugiej strony deficyt braku koniecznych inwestycji – powiedział doradca prezesa NBP.

PRZECZYTAJ: Dr Cezary Mech dla Kresów.pl: Ukraińcy obniżają Polakom wynagrodzenia i zmuszają ich do emigracji

Czytaj także: Dr Mech dla Kresów.pl: projekt ściągania Ukraińców i nadawania im obywatelstwa jest zabójczy

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w rozmowie z portalem Kresy.pl, która miała miejsce w lutym bieżącego roku, doktor Cezary Mech, ekonomista, były wiceminister finansów zwracał uwagę, że sprowadzanie do Polski imigrantów jest działaniem krótkofalowym, które w dłuższej perspektywie doprowadza m.in. do zahamowania rozwoju technologii. Zwracał uwagę na zjawisko tzw. pułapki średniego rozwoju.

„Pułapka średniego rozwoju polega na tym, że różne państwa, starając się dogonić państwa wysokorozwinięte, stosują politykę gospodarczą dostosowaną do wielkich korporacji, osiągają pewien poziom, ale już go nie przekraczają” – mówił.

Zdaniem doktora Cezarego Mecha, oprócz pułapki średniego rozwoju, mamy w Polsce także do czynienia z „pułapką dyfuzyjną”. Oba zjawiska utrudniają rozwój nowych technologii, hamują także proces podnoszenia płac.

Dr Cezary Mech zwrócił także uwagę na kwestie związane z wpływem masowej imigracji na bezpieczeństwo publiczne, przebieg zjawiska w kontekście pandemii koronawirusa, a także przekłamania, które  z przyczyn politycznych powielane są w przestrzeni publicznej.

ZOBACZ i POSŁUCHAJ: Dr Cezary Mech: Napływ imigrantów hamuje rozwój technologii [+VIDEO]

W ostatnim czasie informowaliśmy też, że rząd PiS zapowiada ułatwienia w zatrudnianiu cudzoziemców. Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiedział wprowadzenie ułatwień w zatrudnianiu cudzoziemców w branżach, w których brakuje rąk do pracy. Według Gowina polska gospodarka „niewątpliwie” będzie potrzebowała więcej pracowników, aby powrócić na ścieżkę dynamicznego rozwoju. W związku z tym resort rozwoju, pracy i technologii pracuje nad mechanizmami, który pozwolą na aktywizację zawodową Polaków oraz ułatwieniami w zatrudnianiu cudzoziemców w niektórych branżach. Wicepremier zapowiedział zaproponowanie przez jego ugrupowanie mechanizmu podatkowego zachęcającego osoby w wieku emerytalnym do kontynuacji pracy. Polityk dodawał, że „ręce a przede wszystkim mózgi, umysły” należy „importować” z krajów, które są „bliskie kulturowo”.

W pierwszej połowie marca br. ministerstwo rozwoju, pracy i technologii informowało, że pracuje nad stworzeniem nowej ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Celem nowej ustawy będzie m.in zapewnienie krótszych czasów na uzyskanie stosownych zezwoleń. W myśl nowych przepisów całe postępowanie w zakresie legalizacji pracy cudzoziemca ma odbywać się elektronicznie. Całkowicie zniesiona ma zostać tzw. procedura oświadczeniowa, której efektem jest wydanie przez powiatowy urząd pracy oświadczenia uprawniającego cudzoziemców do wykonywania pracy w Polsce przez 6 miesięcy. Rząd planuje od razu wydawać cudzoziemcom zezwolenie na pracę, które byłoby ważne przez trzy lata.

Przeczytaj: Wizja Gowina: Polska wielu narodów oraz współczujący, zielony i proeuropejski konserwatyzm

Na polskim rynku pracy jest około 1,2 mln Ukraińców. Z badania przeprowadzonego w lutym br. przez Centrum Analityczne Gremi Personal wynika, że 10 proc. imigrantów z Ukrainy to kadra menedżerska, a 16 proc. to pracownicy umysłowi, zatrudnieni w takich sektorach jak edukacja, inżynieria, IT czy medycyna. Z kolei ponad połowa (53 proc.) jest zatrudniona w sektorze usług albo wykonuje pracę fizyczną. Na emigrację zarobkową do Polski najczęściej decydują się młodzi obywatele Ukrainy, poniżej 39. roku życia. Co ciekawe, są to też osoby wykształcone. Ponad 28 proc. z nich posiada wykształcenie wyższe, a 48 proc. ma wykształcenie zawodowe lub średnie specjalistyczne.

Z raportu przygotowanego przez Grupę Impel wynika, że dla imigrantów z Ukrainy najpopularniejszym planem na przyszłość jest zamieszkanie na stałe w Polsce. Według głównych wniosków raportu, 41 proc. ankietowanych Ukraińców chce osiąść w Polsce na stałe, a 67 proc. jest zadowolonych z poziomu życia w naszym kraju. W 2020 roku chęć założenia własnego biznesu w Polsce deklarowało 25 proc. Ukraińców, w tym roku jest to już 40 proc.

polsatnews.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz