Kilkudziesięciu przedstawicieli różnych ośrodków polonijnych w USA odwiedziło biura ponad 300 kongresmenów na Kapitolu w Waszyngtonie.

Jak informuje portal Stopacthr1226.org, “W czasie trwania akcji, znanej pod nazwą Polish American Capitol Hill Outreach, uczestnicy przeprowadzili setki rozmów usiłując zwrócić uwagę kongresmenów zarówno na bezpośrednie cele ustaw S.447 (Senat) i H.R.1226 (Izba Reprezentantów), jak i na ewentualne długoterminowe konsekwencje ich uchwalenia, nie tylko w Polsce, ale także i w Stanach Zjednoczonych. Uczestnicy akcji zwracali uwagę zarówno na antypolski, jak również na, mniej rozumiany, antyamerykański charakter powyżej wymienionych ustaw postulujących naruszenie istniejącących norm prawnych i stworzenie precedensu opartego na ponadprawnych rozwiązaniach jawnie dyskryminujących względem innych grup etnicznych, narodowych i religijnych”.

Reprezentanci Polonii zwracala szczególną uwagę na problem restytucji mienia pozostawionego bezpotomnie i beztestamentowo. “Postulat ten jest postrzegany jako sprzeczny z normami i tradycją prawną cywilizacji zachodniej. Stworzenie takiego precedensu musiałoby mieć dalszy negatywny wpływ na prawodawstwo amerykańskie. Mimo iż, ustawy S. 447 i H.R. 1226 nakładają na amerykańskie struktury rządowe jedynie obowiązek monitorowania i sporządzania raportów dotyczących realizacji tzw. Deklaracji Terezińskiej przez jej sygnatariuszy, w tym Polskę, doświadczenie uczy, że tego rodzaju raporty są często sporządzane w sposób tendencyjny, są upolityczniane i ostatecznie wykorzystywane jako instrumenty nacisku międzynarodowego. Przykładem tego typu działań jest postępowanie prawne Światowego Kongresu Żydów (WJC) przeciwko Szwajcarii i tzw. raport Eizenstata. Raport ten, szkalujący Szwajcarię jako bankiera nazistowskich Niemiec i pomocnika Trzeciej Rzeszy, spotkał się z olbrzymią krytyką głównego negocjatora szwajcarskiego, społeczeństwa szwajcarskiego, Rady Federacji Szwajcarskiej jak i prominentnych szwajcarskich polityków” – podkreśla portal.

Według inicjatorów akcji, Deklaracja Terezińska “jest jedną z tysięcy deklaracji międzynarodowych (zwykle ignorowanych przez Kongres USA) i charakteryzuje się ona wysokim poziomem ogólności i abstrakcji a w połączeniu z oboma ustawami daje nadzwyczajne uprawnienia Specjalnemu Wysłannikowi ds. Holocaustu, co dyskredytuje ją jako odnośnik do ustaw uchwalanych w Kongresie USA.”

Odwiedzający kongresmenów Polacy chcą powstrzymania dalszego procedowania szkodliwych dla Polski ustaw.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Michalkiewicz: o czym do diabła Kaczyński rozmawiał z Tillersonem jeśli nie o amerykańskiej ustawie 447?

Kresy.pl / Stopacthr1226.org

8 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply

 1. zefir
  zefir :

  Sprzecznośc prawodawsywa amerykańskiego z normami i prawnymi tradycjami cywilizacji zachodniej,w szczególności zaś procedowanych ustaw S.447/H.R.1226,na jaw wychodzi gdy odniesiemy je do Umowy indemnizacyjnej zawartej między rządami Polski i USA w dniu 16VII 1960r.Rząd Stanów Zjednoczonych zobowiązał się w tej umowie m.inn. do nie wysuwania i nie popierania żadnych roszczeń wobec Polski z tytułu mienia utraconego przez cudzoziemców wskutek nacjonalizacji,lub wywłaszczenia w Polsce.Za umowną kwotę 40 mln USD wypłaconą przez Polskę Stanom Zjednoczonym,polscy obywatele,polskie osoby prawne miały być zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do USA,jej obywateli i jej osób prawnych.Odpowiednie zobowiązania odszkodowawcze,zgodnie z umową,przechodziły na państwo USA.,które otrzymało od Polski ostatnią ratę umownej sumy ryczałtowej w dniu 10 stycznia 1981r.

  • jwu
   jwu :

   @zefir Pewnie słyszałeś wystąpienie obecnego premiera RP ? Wg.którego powojenna Polska istnieje dopiero od 1989 roku.Czyli nie było dekretów Bieruta i żadnych umów indemn………,w tym tej zawartej w 1960 roku z USA.

 2. MacGregor
  MacGregor :

  W tym kontekście wymowne jest milczenie polskich władz – czyżby red. Michalkiewicz miał rację pisząc,że być może polski rząd jest ze strasznymi braćmi po słowie i tylko zwykli Polacy maja się o tym dowiedzieć jako ostatni?

 3. Gaetano
  Gaetano :

  Polonia już dawno zorientowała się, że ten zaprzaniec maliniak, żebrzący tam o głosy, wraz z całą świtą ich wykiwał i poszła po rozum do głowy. Jak na dłoni widzą kolejne etapy skundlenia polskojęzycznych szmat. Chyba już nie dadzą się więcej nabrać tym pacynkom. Robią dobrą robotę, o której, rzecz jasna, nie wspomną raczej u nas w mainstreamowych mediach.